Seçmen Profilleri
Seçim günü iyice yaklaştı. Adaylar, cadde ve sokaklarda seçmenlerle sık sık görüşmeler yaparak destek arıyorlar. Kilis ve Kilisliler için düşündüklerini, yapmak istediklerini anlatıyorlar. Peki, tanıtım sırasında adayların söyledikleri, seçmenler tarafından tam olarak anlaşılıyor mu?
Seçmenler anlaşılmayan noktaları adaylardan anlaşılıncaya kadar soruyorlar mı? Anlatılanlar, seçmenlerin hayallerine sığıyor mu? Zira sizin karşınızdakine anlattıklarınız, ancak onun anlayabildiği kadardır. Bazılarımız, sahip olduğumuz ideolojilere veya bağlı olduğumuz cemaatin önderlerine göre oy kullanacağız. Bu kesim için diğer partilerin veya adayların hiçbir önemi yok. Vaat edilenlerin veya yapılacak hizmetlerin de önemi yok.

Bağlı olduğu ideolojinin veya cemaatin temsilcisini en mükemmel olarak görür, onun dediğini de kayıtsız şartsız destekleriz. Aslında, ülkemizin mevcut şartlarında sofi olmakla siyasi olmayı birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. Bir kısım seçmenler de gerek iş ilişkileri gerekse çıkarları için bir parti veya kişinin peşinden giderler. Bunlar değişken bir yapıda olur ve menfaatleri hangi partide ise o partinin peşinden ayrılmaz, sık sık parti değiştirirler.

Sonuçta da bu seçmenler, ülkemizin veya ilimizin ortak menfaatlerini değil sadece kendi ceplerini doldurmanın peşindedirler. Bunlardan kimseye bir hayır gelmez. Bazı seçmenlerimiz ise, şuurlu olarak adayları analiz eder, faydalı olabilecekleri seçer, geçmişte yapılanları, yaşananları ve seçilecek kişinin yetenek ve kapasitesini inceleyerek kararlarını verirler.

Bunlar için özel bir tanıtıma da ihtiyaç yoktur. Sadece dinler ve anlamaya çalışırlar. Demokrasilerin işlerlik kazanabilmesi için bu tür seçmenlerin ülke nüfusu içinde daha ağırlıklı olması gerekir. Seçeceğimiz kişilerin gelecekteki performanslarını, yeteneklerini veya içlerinde sakladıkları gerçek düşüncelerini hiç kimse önceden bilemez. Ancak geçmişteki yaptıkları, yapacakları için önemli bir referans oluşturur.

Binlerce kişi dinlense de okyanus ötesinden Kilis'in problemlerini, ihtiyaçlarını görüp anlamak, bu ihtiyaçları giderebilecek kapasitedekileri öğrenmek elbette çok zordur. Biz Kilisliler olarak hayatımızı birlikte yaşıyoruz. Ayrı dünyaların insanları da olsak birbirimize yardım etmekle sıkıntılarımızın üstesinden gelebiliriz.

'Komşu komşunun külüne muhtaç' demiş atalarımız. Gelecek hizmetlerden hep beraber faydalanacağız. Sandık başında vereceğimiz karar, Kilis'te yaşayan herkesi yakından ilgilendiriyor. Bizler, dünyanın en problemli bölgesinde yaşıyoruz. Dış güçlerin parmağı hep içimizde, bizi bölmek, hırpalamak için dolaşıyor. Maalesef bu oyunlara da çoğu zaman alet oluyoruz.

Gün birlik, beraberlik zamanıdır. Bizi karşı karşıya getirip birbirimize hasım etmeye çalışanlara artık 'dur' demek ve hak ettikleri tokadı enselerine vurmak zamanıdır.
Rahmet yağışlarının sürmesi dileklerimle kalın sağlıkla... 

2014-03-18