Down Sendromu
Öncelikle Down Sendromunun bir hastalık değil genetik bir farklılık olduğunu belirterek yazıma başlamak istiyorum.  

Her 800 ile 1000 çocuktan biri down sendromlu olarak doğabiliyor.

Normal bir insanın hücrelerinde 46 kromozom varken Down Sendromlularda, genetik düzensizlik sonucu kromozom sayısı 47 tanedir.

47. kromozom dışındaki tüm kromozomları normaldir ve görevlerini gereği gibi yerine getirmektedirler.

Çocuğun bazı özellikleri, 47. kromozomun neden olduğu artı proteinlerden dolayı olumsuz yönde etkilense bile kişiliğinin ana hatları diğer 46 kromozomu tarafından belirlenir.

Çocuğun fazladan sahip olduğu bu bir kromozom onun hayatını daha anne karnında etkilemeye başlıyor, çoğunda, embriyo yeterince gelişimini tamamlayamıyor. 

Down sendromu, günümüzde gebelik sırasında veya doğumda tanımlanabiliyor

Down sendromlu çocuklar genelde daha yavaş büyür, daha yavaş öğrenirler. Zekâ seviyeleri normalden düşüktür.  Problem çözerken ve karar verirken diğer çocuklardan daha fazla zorlanırlar.

Bunların planlı profesyonel yardıma ihtiyaçları vardır. Fizik tedavi, özel eğitim ve dil terapisi almaları gerekir. Bunlarda konuşma geç gelişir. Erken dönemde başlayan dil terapisiyle 2-3 yaşında konuşmaya başlayabilirler.

Ağız yapıları küçük, dilleri büyük olduğundan harfleri yuvarlayamazlar. Bu nedenle konuşmada güçlük çekerler. Konuşmaları, yabancılar tarafından pek anlaşılmayabilir.

Down Sendromu ile bağlantılı birçok hastalık ve problem vardır. Çocukların üçte birinde kalp problemleri, birçoğunun da mide ve bağırsak, duyma ve görme problemlerinin yanı sıra yüksek bir enfeksiyon olasılığı da mevcuttur. Bu tür sorunlarda erken teşhis ve uygun tedavi Down Sendromlu çocukların hayat şartlarını pozitif olarak etkilemektedir.

Bunlar iyi bir eğitimle normal bir insan gibi hayatlarını sürdürebilirler. Birçok olağanüstü işin üstesinden gelebilir, imkân tanınırsa meslek sahibi bile olabilirler.

Bunların farklı ve sevimli bir yüz görünümleri vardır. Enseleri kısa ve geniştir. Elleri geniş, parmakları kısa ve tombuldur.

Boyları kısadır. Ayak başparmağı ile 2. parmak arası açıktır. Doğuştan saydam bir yapıları vardır. Bazılarının deri yapısında pul pul döküntüler olabilir.

Bu çocukların öğrenimleri ve gelişimleri engelli olmayan diğer çocuklarla asla kıyaslanmamalıdır.

Beraber oynanan oyunlar bunların gelişmesi için önemlidir. Çocuk oyunları, tekerlemeler ve şarkılar çocuğa keyif  verir.

Bunların, diğer çocuklar gibi fazla oyuncağa ihtiyaçları yoktur. Sadece hareket kabiliyetlerini arttıracak ve tecrübe kazandırabilecek oyuncak ve materyallere ihtiyaçları vardır. Oyun arkadaşlığı bunlar için çok önemlidir. Çocuğun kardeşi yoksa çevreden engelli veya engelsiz arkadaşlar aranmalıdır.

Down sendromlu çocuklar; Dürüsttürler. Kurallara uyarlar. Düzenlidirler, dağınıklıktan pek hoşlanmazlar. Yardım etmeyi çok severler. Tabiata düşkündürler.  Neşeli ve sempatiktirler. Oldukça duygusaldırlar. Taklit yetenekleri vardır. Acıma duygusu oldukça gelişmiştir. Çıkarcılık, bencillik gibi davranışlar onlarda yoktur. Güzel sanatlara eğilimleri vardır.  Karşılıksız severler. Yalan söylemeyi bilmezler.  Çok insancıl ve hassastırlar. Çabuk kırılırlar.

Kalın sağlıcakla...2014-04-07