Karanlık Güçler
Dünyadaki olayları dikkatlice incelediğimizde etrafımızda nelerin döndüğünü görebilmekteyiz.

18. ve 19. yüzyıl da herhangi bir ülkeyi ele geçirmek için savaşlar yapılır, silah ve asker gücü ile ülkeler ele geçirilirdi.

Şimdi ise ülkeleri ele geçirmek için savaşlara gerek duymayan küresel güçler, nereye sahip olmak istiyorlarsa, o ülke içindeki insanları kandırıp, bölerek, ötekileştirerek kendi çıkarlarına hizmet edecek gruplar haline getirirler.

Kirli ve karanlık yapılar besledikleri ve kendi oyuncağı haline getirdikleri grupları sırası geldiğince kullanırlar.

Osmanlının son dönemlerine baktığımızda batı hayranı sözde aydınların yenilikleşme adı altında imparatorluğun parçalanmasına nasıl sebep olduklarını ve ülkeyi nasıl yönettiklerini rahatlıkla görebilmekteyiz.

 Ülkemizin son elli yıllık döneminde ise önce sağ-sol, Alevi-Sünni ve Türk-Kürt çatışması çıkartılmasının amacı,  küresel güçler ülke içinde ayrıştırdıkları, gruplara böldükleri ve ötekileştirdikleri grupları besleyerek, Ülke de kaos yaratıp amaçlarına uyacak yönetimleri başa getirmektir.

Özellikle 2013 yılında Barış ve kardeşlik projesi kapsamında başlatılan çözüm sürecinin küresel güçleri rahatsız etmesi.

Son zamanlarda ise ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara dikkat ettiğimiz de sırasıyla Oslo görüşmelerinin sızdırılması, Mit Müsteşarı krizi, gezi olayları, 17 Aralık operasyonu, 30 Mart 2014 de yapılan yerel yönetimler seçimlerinin sonuçları üzerinden yapılan manipülasyonlar ve daha yapılacağını tahmin edemeyeceğimiz oyunlar.

Bize şunu gösteriyor ki ülkenin yönetimini ele geçirmek isteyen karanlık ve kirli yapılar, hedeflerine varmak için, taşeron olarak kullandıkları yerli işbirlikçilerini sırası geldiğince kullanacaklardır.

Günün sözü: Şimdiki yılanlar artık ayaklar altında değil, başların üstünde geziyorlar.

Kalın sağlıcakla.

Facebook: mehmetcet21 

Twitter: mehmetcet21

Mehmetcet21.blogspot.com 


2014-04-16