Karne Mevsimi
Pek çok konudaki çalışmaların özet listesi ve başarı ortalamasını gösterir çizelgedir. Ülke ve millet için de başarı ile yapılanlar ile yapılamayanların toplamını gösterir bir karne mevcut.

Milletin takdiri, seçimlerde sandıktan çıkan sonuç ile tescillenir.

Tıpkı aylardır büyük tantanalar ile, sansasyonel haberler ile, al-verler ile, hakaret ve küfür ile süslenen mahalli yönetimler seçimi gibi, tüm seçimlerin kazananı ve kaybedeni bu şekilde milletin vicdanına gore belirlenir.

Hatırımızdaki son 25 senenin karnesinde pek çok kırık not var, aferim var, yıldızlı notlar var, tekrar var, uzaklaştırmalar var.

Son dönemlerin karnesine bakıldığında, ulaştırma diğer konulara göre göreceli olarak başarılı olduğu açık. Son derece önemli bir konudur.

Zira, coçuk şarkılarında söylenenin aksine 'gitmesek de görmesek de' denilen 'o köy', senin köyün değildir. Artık köylere uçakla bile gitmek mümkün olduğuna göre köyler de yeniden bizim oldu.

Enerji, savunma sanayi, turizmde de yıldızlı notlar var.

Ama köylerde insan kalmadığı gerçeği karnenin zayıf notu oluyor.

Şarkıdaki gibi 'Gitsek de gelsek de' bizi bekleyen birileri yok artık o köylerde.

Çünkü, geleceği görmeyen düşük standartlı şehirleşme, zayıf imar planlamaları nedeni ile ufak şehirlerdeki yetişmiş nüfus daha iyi yaşam koşullarına ulaşmak için belli bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Bir sınıf tekrarı da sosyal demokrat ile ayrılıkçı-etnik ırkçı siyasete çıktı.

Biryerlerde yanlış yapıldığını, arkalarındaki hertürlü iç ve dış desteğe rağmen, halka birtürlü ulaşamadıklarını görmeliler.

Daha çok karne mevsimi gelir gider.

O seçim bu seçim derken, taşlar biraz daha yerine oturur.

Türkiye'nin hedeflerine varması için gidilecek mesafede görev alacak yöneticiler, halkın sağ duyulu seçimi ile yollarına devam ederler. 2014-04-16