Mutluluğun ve sevginin haritası
Yaşanılan duygular insan bedeninde bir dizi fizyolojik değişimlere neden olur. Bunu herkes kendinden de bilir, bir iş görüşmesi ya da sınava girildiğinde kişi kendini gergin hissediyorsa, tüm vücudunda bunun etkisini hisseder, bir korku halinde kalp hızla çarpmaya başlar, bir mutluluk halinde insanın ayakları yerden kesilir gibi olur. İşte yakın zamanda, araştırmacılar hislerin atlasını çıkarmayı başardılar. Finlandiya, İsveç ve Tayvan'dan 700'den fazla kişinin katıldığı bu araştırmada, belirli duygularla vücut hisleri arasındaki bağlantılar incelendi. Katılımcılara duygu yüklü sözcükler, videolar, yüz ifadeleri ve hikayeler gösterildi. Daha sonra, bu kişilerin bu materyali gördükten sonra vücutlarının nerelerinde değişim hissettikleri kendilerine soruldu. Sonrasında, bilgisayar tarafından siluetler üzerinde haritalandı. Araştırmanın en dikkat çekici bulgusu ise mutluluk ve sevgi hisleri oluştuğunda vücudun neredeyse tamamının etkilenmesiydi.

Peki mutluluk ve sevgi madem insan için bu kadar önemli, mutluluğu nasıl yakalayacağız ? İnsan fıtratı gereği sürekli mutluluğu arar. Hayatı boyunca mutluluğa ulaşmak için sürekli planlar yapar, farklı yollar ve yöntemler bularak mutluluğa ulaşmayı hedefler. Ancak çoğu insan tüm emek ve çabasına rağmen aradığı huzur ve mutluluğu hiçbir zaman bulamadığını söyler ve hep daha fazlasını ister. Herkesin kendine göre ürettiği bir mutluluk formülü vardır. Bazıları yemek yaparak, alışverişe çıkarak, kimisi maç seyrederek, kimisi bilgisayarla bütünleşerek, kimisi kendisini işine vererek mutlu olmaya çalışır. Kimi mutluluğu maddi imkanlarının artmasıyla, kimi dünyanın tüm nimetlerini tatmakla, kimi ise tanınmış, peşinden koşulan kişi olmakla mutluluğu yakalayacağını zanneder. Bazı insanlar da sınırsız ve sorumsuz bir hayatın kendisini mutluluğa ulaştıracağını sanır, oysa ki bunların hiç biri mutluluk getirmediği gibi sınırsızlık ve sorumsuz bir hayat da insana mutluluk getirmez. Bu şekilde kişi sürekli yeni mutluluklar arayacaktır ve gerçekten de ne yaparsa yapsın bir türlü mutlu olamayacaktır. Mutluluğu bulmak için yaşadığı dejenerasyon bir süre sonra kendisine maddi ve manevi zararlar/sıkıntılar getirecektir. Netice itibarıyla tüm bu mutluluk planları ne kadar usta planlanırsa planlansın insanı asla gerçek mutluluğa eriştiremez. Çünkü gerçek mutluluk sadece Allah'a iman etmenin getirdiği iç neşesiyle yaşanır. Bir kişinin Allah'a iman etmesi, Allah'ın imanı o kişinin kalbine yerleştirmesi ve o kişinin bütün hayatı boyunca imanlı bir şekilde yaşaması Müslüman için mutluluğun kaynağıdır. Allah Kuran'da bu gerçeği şu şekilde bildirmiştir;

...Allah onlardan razı oldu, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte büyük 'kurtuluş ve mutluluk' budur. (Maide Suresi, 119)

Yukarıdaki ayetlerden de anlaşıldığı gibi mutluluğa ancak iman ederek kavuşulabilir. İnsanın ruhu ancak bu şekilde tatmin bulur. Allah'a tevekkül eden, O'na yönelen bir insanın üstünde büyük bir rahatlık ve huzur olur. Hangi koşul ve şartta olursa olsun böyle bir ruh halini yaşayan insanlar işte gerçek mutluluğu bulanlar onlardır.

'Müjde, dünya hayatında ve ahirette onlarındır. Allah'ın sözleri için değişiklik yoktur. İşte büyük 'kurtuluş ve mutluluk' budur.' (Yunus Suresi, 64)2014-04-23