Ermeni Soykırımı Kimin İcadı?
Başlıca ''Ermeni Soykırımı'' nasıl icat edildi..
Kimlerin ekmeğine yağ sürüldü..
Bu topraklar üstünde asılarca birlikte yaşayan insanlar neden? nasıl? niçin?

Karşı karşıya getirildi bunları kısaca hep birlikte düşünelim istedim.

Bütün dünyada, Fransız İhtilali'nden sonra belirginleşen milliyetçilik hareketleri Osmanlı İmparatorluğu'nda da etkisini gösterdiği zamanda imporatorluk içinde de bir hareketlilik görüldü.

 Bunun sonucu olarak, önce Sırplar, Rumlar, Araplar ve sonra Arnavutlar kendi milli toplumunu devlet olarak kurmak için hem birbirleriyle hem de Osmanlı Devleti ile fikren ve fiilen çatışmaya girdiler.

19. yy.'dan 20. yy.'a geçildiği yıllarda Rumlar Sırplar, Bulgarlar Balkan Savaşları'nın ardından Osmanlı İmparatorluğu'ndan siyasi olarak tamamen ayrıldılar.

Müslüman olmayan topluluklardan, fiziki olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun

Türkiye topraklarına yakın olmaları nedeniyle, yalnızca

Ermeniler bu anlamda bağımsız olamadılar.

Ermeniler gelişen milliyetçilik hareketlerinin etkisinde bağımsızlıklarını kazanmak için

Hınçak ve Taşnak milli teşkilatlarını kurdu.

Bu teşkilatların yöntemleri ve amacı önce Müslümanlarla

Ermenileri birbirine düşürmek, isyan çıkarmak ve böylece

Avrupa devletlerini silahlı müdahaleye zorlayarak, onların müdahalesi ve yardımı ile

Doğu Anadolu'da Ermeni Devleti kurmaktı.

 

 

Anlatacağımız hikâye çok derin ve geniş, yukarıda anlattığım gibi konuya buradan girdiğimizde

Olayın tamamını anlamak için çok vakit kaybetmeyeceğimiz aşikârdır.

 

Aslında 1915 sözde Ermeni olayları için...

Olayların yaşanmasına sebep olan iki sponsor ülkeye değinmeden geçemeyeceğim..

Bu iki ülke Rusya ve İngiltere..

Bu iki ülke hristiyan azınlıkları koruma kisvesi altında Ermenileri Osmanlıya karşı kışkırtmaya başlamışlardı o zamanlar..

Bugünlerde ‘'Soykırım'' diye protesto eden Ermenileri tüm dünyada kim finanse ediyor,bunu da ayrıca araştırmak gerekiyor.

''Ermeni Soykırımı'' nasıl lanse edildi?? Kraliyet ailesi bu işe ne kadar sponsor olmuştu?Asıl sorulması gereken sorulardı?

O zamanlar Osmanlıya karşı kışkırtılan Ermenilerin düşüncesi şöyleydi..

Bir yerde hasta adam olan Osmanlı var, öldü ölecek.

Öbür tarafta kolay bir zafer kazacak İngilizler ve Ruslar var..

Ermeniler hamlelerini Osmanlıyı arkadan vurarak yapmayı tercih etti..

 

Ve maalesef Ermeni vatandaşlarımız bu kışkırtmalara kandılar, dolayısıyla

Osmanlı'ya karşı silahlı ayaklanma başlattılar.

İki tarafta da maalesef çok trajik olaylar yaşandı.

Fakat, Ermeniler bazı yerlerde ‘'soykırım'' diye bunu adlandırmak istiyor.

 

Bu yaşanan acı gerçekleri Enver paşa'nın torunu Osman Mayatepek çok güzel açıklıyor:

‘' Osmanlı Ermenilere özerklik teklif ediyor fakat Ermeniler bu teklifi geri çeviriyor.

Çünkü Ermeniler 200 bin kişilik

 Ermeni ordusu ile Türk ordusuna karşı Ruslarla birlikte savaştı.

 Bunun trajik yanı, İngilizlerin ve Rusların onları kandırması.

Bu durumda Türk Genelkurmayı, tehlikeli gördüğü bölgelerdeki

Ermenilerin oradan çıkarılmasını istedi.

Sadrazam Talat Paşa'da bunu uygulamaya koydu.

Zamanın şartları altında, çok üzücü olaylar oldu.

Ölenler oldu, istenmeyen gelişmeler yaşandığı şüphesiz.

Ama bunu bir topluluğu yok etmek amacıyla değil, tamamen askeri, stratejik sebeplerden

dolayı yapıldığına hiçbir kuşku yoktur..

Düşünün bir Ermeni çetesi geliyor, karakol basıyor ve 50 askeri öldürüyor,

 Telgraf hatlarını kesiyor.

Sen bir yandan dışarıda savaşıyorsun, içeride de Ermeniler ayaklanıyor..

Böyle bir durumda önlem almaya mecbursun.

Dolayısıyla bu hiçbir şekilde 'soykırım' değildir" diye bir açıklaması vardı.

Bence de çok doğru bir açıklama idi..

 

 

Buradaki asıl amaç gayet basit; para idi.

Diasporanın bazı elamanları refah içinde Paris'te Los Angelas'ta yaşıyor.

Ermenistan'da çok küçük bir kitle bu soykırım ve düşmanlığı yeşertip

Mükemmel bir şekilde yaşıyor. Her yerde gösteri ve protesto ediyorlardı ne olduğunu bilmeden.

Fakat Ermenistan'daki zavallı vatandaşların, tamamen çevresi kapalı, bir deniz ve açık bir alanı dahi

Olmadan yaşamlarını yokluk içinde devam ettiriyorlardı..

Soykırım masalıyla Ermenistan'daki bütün bu zavallıları uyutup, çok küçük bir azınlığın

Refah içinde yaşamasına olanak sağlanıyordu ''Ermeni SoykırımI'' iddiasıyla..

Hele dünya geneline yayılmış Ermeniler keyfi sefa içersinde,

Yaşamlarına kaldıkları yerden devam ediyorlardı.

İşin aslına gelecek olursak..

Bizler kendi tarihimize bu kadar sahip çıkamıyorsak dünyadaki bir avuç Ermeni,

Olayları saptırarak yaptıkları yanlışın bedelini bizlere ödetmeye çalışıyorlar hala.

 

Bunun için kendi değerlerimize ve tarihimize sahip çıkmalıyız.

Okullarımızda gerçek tarihi bilgilere yer vermeliyiz.

Bu olayların içinde yer alan bizler daha ne kadar bu yaşananlara seyirci kalabiliriz,

Anlamak mümkün değil...

Ama birilerinin bu yaşananlara dur demesi gerekir..

Hala bir avuç Ermeni'nin tüm dünyada ‘'Ermeni Soykırımı'nın tanınması için yaptığı eylemleri,

Bizlerde tüm dünyadakiler gibi izlemekteyiz.

Tüm dünyada hala eylem yapan Ermenileri gördükçe içlerindeki bu öfkenin hiç bitmeyeceği duygusu

Beni de ayrıca üzmekte ve tedirgin etmektedir.

 

Bizler yani; Osmanlı İmparatorluğunun torunlarının, dünyada hüküm sürdüğümüz 600 yüz senenin

Bedelini ödetmeye çalışan bir zihniyet ile karşı karşıya olduğumuz unutulmamalıdır.

 

Dost acı söyler

‘'Su uyur, düşman uyumaz'' lütfen olaylara tanık olan tarihte adları geçen komutan ve paşalarımızın

Geride bıraktıkları günlük, mektup ve rivayetleri unutmadan gün yüzüne çıkarmalıyız.

Bunları gelecek nesillerimizle hiç bir tesir altında ve yasaklamadan paylaşmalıyız.

Ak koyunun, kara koyunun, ne olduğunu açıklığa çıkarmak için olaylara daha fazla seyirci kalmamalıyız..

 

Bunları yapmak boynumuzun borcudur.

 
habertempo.com2014-04-27