Demokrasiyi İçimize Sindirmek
Dünya geneline baktığımızda demokrasiyi batıda ayrı Ortadoğu'ya, Afrika'ya baktığımızda ise farklı bir demokrasi anlayışını görmekteyiz.   

Bütün ülkelerin demokrasiyi ve özgürlükleri savunmaları ve benimsediklerini söylemlerinde sıkça kullandıklarını ama uygulamaya sıra geldiğinde anti demokratik bir yöntem uyguladıklarının öne çıktığını görüyoruz. Hatta bugün bile baktığımızda diktatörler, seçilmişleri silah zoru ile indirip yönetimi ele geçiren darbeciler dahi rahatlıkla demokrasiden bahsede biliyorlar. Buna da dünyada demokrasinin üstüne titreyen ülkelerde çıkarları doğrultusunda düalist bir yaklaşım sergiliyorlar.

Ülkemizde ise herkes demokrasiden bahsetmektedir. Her kesimden herkes demokrasiyi kendine göre yorumlayıp uygulamasını da öyle istiyor. 

 Sözlüklerde demokrasinin kelime anlamı;  halk iktidarı, halkın yönetimi veya halkın kendi kendini yönetmesi, halkın çoğunluğunun yönetimidir. Başkalarının haklarına saygılı, kendi haklarına sahip çıkabilen, hukuka saygılı insanların bir yaşama şeklidir

DEMOKRASİNİN OLMAZSA OLMAZLARI

* hâkimiyetin asıl sahibi halktır.
* kişi hak ve özgürlüklerine yer verilir.
* herkes tek ve eşit oy hakkına sahiptir.
* toplum içinde yaşayan insanlar eşit haklara sahiptir.
* yönetenler halk tarafından belli aralıklarla yapılan seçimler sonucunda göreve gelir.

Demokrasi, halk iktidarı demektir.  Halkın kendi kendini yönetmesidir. Özgürlük ise başkası tarafından yönetilmeme demek olduğuna göre özgürlük ve demokrasi iç içe geçmiş iki kavramdır. İdeal anlamda bir özgürlük, demokrasiyi gerektirir. İdeal özgürlüğe ulaşmak, demokrasinin amacıdır.

Demokrasinin tanımı şeklinde özetlenebilir.

Ülkemizdeki sosyal hayata baktığımızda yaşananların demokrasi ve özgürlükler adına yapılanların yukarıdaki tanımlamalara uymadığını görüyoruz.

Toplumsal olaylar karşısında yetkililerin zaman zaman orantısız güç kullanımı demokrasi ve özgürlükler adına üzücü olması kadar, toplumumuzda demokrasi ve özgürlükler adına yapılan protestolara da baktığımızda gördük ki; ülke yöneticilerine ve ailelerine  hakaret etmelerini, sokaklara çıkıp Molotof ve benzeri kullanarak sokakları savaş alanına çevirmeleri kamunun ve halkın canına ve malına zarar vermeleri, silah ve kesici aletlerle sokaklarda terör estirmeleri vs. özgürlükler adına yapıldığını gördük.

Demokrasinin anlamı günümüzde hala tartışılmaktadır. Bunun sebebi kendi görüşlerini haklı çıkarmak isteyen kişilerin "demokrasi böyle gerektiriyor" veya "doğru demokrasi bizim yaptığımızdır" şeklinde kendilerini haklı çıkarmaya yönelik işlem yapmalarıdır.

Demokrasinin olmazsa olmazlarından olan halkın seçimiyle iktidara gelen yönetimlere karşı anti demokratik yöntemleri savunarak dile getirmek, iktidarı beğenmeye biliriz, eleştire biliriz ama halkın oyu ile işbaşına gelenleri sandık dışında indirmek çabalarının içine girmek demokrasinin temel ilkelerinden olan milli egemenlik ilkesine ne kadar uyuyor düşünmek lazım.

Temel hak ve Hürriyetlerin mümkün olan en geniş ölçekte sağlanması demokrasilerin gelişme göstergesidir.

İş başına gelen iktidarlar da yanlış yapabilir, bunun çözüm yolu seçimlerdir, Beğenmediğimiz zaman seçilmişlerden hesap sora bileceğimiz tek unsur sandıktır.

Demokrasilerde herkes özgür dür. Herkes başkalarına zarar vermeden her şeyi yapa bilmektedir.

Demokrasiler halkın iradesine saygı duymaktır.

Mustafa Kemal Atatürk dediği gibi ‘EGEMENLİK KAYITSIZ VE ŞARTSIZ MİLLETİNDİR'

Bu esas Türkiye cumhuriyeti anayasasında da belirtilmiştir.

Buna karşı çıkmak hem halkın iradesine saygı duymamak hem de anayasaya karşı aykırı bir harekettir.

Demokrasiye, özgürlüklere, insan haklarına, hukukun üstünlüğü ne, titreyen ve ülkenin insanları, aydınları, siyasetçileri, yazar-çizerleri bol keseden nutuk atmak yerine bu sorunu çözmek için kafa yormaları gerekmektedir.

Günün sözü: Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir. (M.K.Atatürk)

Facebook: mehmetcet21

Twitter: Mehmetcet21

Mehmetcet21.blogspot.com2014-05-09