Şahsiyetli Tavır ve Kararlılık
Şahsiyetin oluşumunda, kişiliğin gelişiminde kararlı tavır gerekir. Bütün peygamberler bunu yapmış ve sonunda başarıya ulaşmışlardır. İbadetlerde kararlılık, devamlılık, sosyal hayatta kararlılık, olayların akışına göre yön değiştirmemek, 'dün dündür, bugün bugündür' şeklinde döneklilik içinde olmamak şarttır.

Bu kararlı tutum; inanç, ibadet, insani davranışlar, ahlak ilkeleri, Kur'an prensipleri ve toplumsal konularda söz konusudur. Bunların dışındaki; şahsi çıkarlar ve kısır çekişmelerde öfkeyi, kini, düşmanlığı, hırsı bir kenara bırakmak gerekir.

Mevlana, kişisel çaba konusunda şunları söyler;

'Ağaç, ayağıyla, başıyla bir yerden bir yere gidebilseydi ne testere eziyeti çekerdi, ne balta yaraları alırdı. Güneş; bütün gece perdeler altına girmeseydi, seher çağı dünya nasıl aydınlanabilirdi? Acı su; denizden havaya ağmasaydı, nereden yağmur olup yağardı? Nereden sel olup akardı da gül bahçelerine can kesilirdi?

Katre; yurdundan gitti, sonra yine geldi de, sedefe rastladı, bir inci halini aldı. Yusuf, ağlaya ağlaya babasından ayrılıp yolculuğa çıkmadı mı? Yolculuktan kutluluğa ermedi mi? Padişahlığa kavuşmadı mı? Zaferler elde etmedi mi? Hz. Muhammed (SAV), Medine'ye doğru yola çıkıp, padişahlığa ulaşmadı mı? Yüzlerce ordunun padişahı olmadı mı?

Ayağın yoksa bile, kendine doğru yola çık. Lal madeni gibi güneş ışıklarıyla renklere boyan. Acılıktan, ekşilikten tatlılığa git de, tatlılaş. Nitekim binlerce meyve, bu çeşit yolculukla tatlılaştı. Senin canının içinde bir can var, o canı ara. Dağının içinde bir hazine var, o hazineyi ara. Yürüyen dervişi arıyorsan, onu senden dışarıda arama, kendi nefsinde ara.' 

Kur'an, kararlı tutumlar konusunda şunları söyler;

 'Ama sen Rabbini hamd ile tesbih et, secde edenlerden ol. Kesin olan şey gelinceye kadar Rabbine kulluk et.'

Gelecekten kasıt; ölümdür. Ölüm gelinceye kadar, ölünceye kadar Allah'a yönel demektir. Yani hiç durmadan, ara vermeden, kararlılıkla bu işe yönel anlamı çıkmaktadır.

Ölümün ne zaman, nerede, nasıl geleceği bilinmediği için hayatımızın her anını kararlılık içinde geçirmek önemlidir.

'Kuşkusuz İbrahim, bir hanif olarak Allah'a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi, müşriklerden de değildi. Allah'ın nimetlerine şükrederdi. Allah onu seçkin kılmış, doğru yola yöneltmişti.' 

 'Allah'a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi' ve 'Allah'ın nimetlerine şükür ederdi'cümleleri; devamlılık ifade eder. Kendini bildiğinden beri Allah'a inanır, inancının gereklerini yerine getirir ve şükür ederdi. İbadetlerinde devamlı, şükründe kararlıydı.

Hz. İbrahim, tek başına, kişisel olarak Allah'a yönelmiş, hiçbir şekilde inancından taviz vermemiştir. Hz. İbrahim, 'hanif' olarak nitelenir. Hanif; şirk kuşkusu taşıyan her türlü sapkın görüşten uzaklaşarak, Allah'ın birliği inancını benimseyen ve ihlaslı bir şekilde yalnız O'na kulluk eden demektir. Hz. İbrahim'in özellikle Tevhid inancına bağlılığı ve Allah'ın nimetlerinden dolayı şükür görevini yerine getirme özelliği ortaya çıkmaktadır.

'Sonra sana; 'Hanif olan ve putperestler arasında yer almamış bulunan İbrahim'in dinine uy' diye vahiy ettik.'

Ayet; Hz. Muhammed (SAV)'e, 'İbrahim'in dinine uy' derken, geçmişten itibaren uygulanan ilahi mesajları kararlılıkla yerine getir şeklinde hatırlatma vardır.

'Sen sabret. Sabır göstermen de Allah'ın ihsanı sayesinde olacaktır. Onlardan dolayı üzülme, kurdukları tuzaklardan kaygı duyma. Çünkü Allah, takva ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır.'

Sabırda devamlı ol. Sabredersen hiçbir insanın kurduğu tuzak sabredene zarar vermez. Hayatta başarılı olmanın tek yolu; çaba, azim, sabır ve kararlılıktır.

'Nuh şöyle dedi; 'Ey Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim.' 2014-05-17