İncili Babili, Çelik Çomak ve Değirme
GAZİANTEP YÖRESİNDEN  GELENEKSEL ÇOCUK  OYUNLARI (4)

İNCİLİ BABİLİ

Çoğu oyunda eşleşme 'İncili babili' ile saptanır.

Gurup başı olan iki oyuncu, belirli bir uzaklıkta karşı karşıya durur. Sonra sırayla:

- İncili babili dahili... diyerek her sözcükte bir ayakkabı boyu birbirlerine doğru yaklaşırlar.

Son yaklaşımda kimin ayağı üste gelmişse kazanan o olur. 

Gurubu için öncelikle oyuncu seçme hakkını da o kazanmış olur. Bir o, bir öbürü oyuncuları seçerek takımlarını oluştururlar.ÇELİK-ÇOMAK

Başka yörelerde bu oyuna 'Çelik çomak' derler. Bizim Gaziantep yöremizde ise adı 'Çelik değnek'tir. Çelik bir karış uzunluğunda bir ağaç dalıdır. Değnek ise uzunluğu yarım metre ile bir metre arasında değişen ikinci bir ağaç dalıdır.

Çelik uzağa fırlatılması uygun dallardan seçilir. Her oyuncu oyuna beş on çelikle katılır.

Oyun ilk oyuncunun değnekle çeliğe vuruşuyla başlar. Oyuncu, çubuğu ne kadar öteye fırlatabilmişse o kadar başarılı olmuş demektir. Her atışta çeliği daha öteye atabilen kazanır. Yerdeki çelik onun olur. Kaybeden yeni yeni bir çelik koymak zorundadır.

Oyun böylece devam eder.


DEĞİRME (TOPAÇ)

Topaç'ın Gaziantep yöresinde adı 'değirme'dir. Değirme haratlar (ağaç tornacıları tarafından yapılır. Ucuna çivimsi bir demir çakılır. İpe sarılarak hızla bırakıldığında kendi çevresinde döner.

En çok dönen değirmenin sahibine usta değirmerci gözüyle bakılırdı.

Değirmeciler kendi aralarında ütmece de oynarlardı. Bu oyun yerde dönmekte olan bir değirmenin üstüne vurmaya dayalıdır. Değirme üstüne atan, yerdeki değirmenin üzerinde bir gedik açabilirse, (buna hort denir) o değirme kendisinin olurdu.2014-06-04