Yala Yala Şekerim ve Kahveci Güzeli
GAZİANTEP YÖRESİNDEN GELENEKSEL ÇOCUK  OYUNLARI (9)

YALA YALA ŞEKERİM

İki ya da daha fazla sayıda kız, ellerini birbirlerinin bellerine sararak seke seke koşarcasına yürürler, bir yandan da aşağıdaki tekerlemeyi söylerler.

'Yala yala şekerim

Yalamazsan küserim...'

KAHVECİ GÜZELİ

İki gurup kız arasında oynanan bir oyundur. Guruplardan her biri üçer, beşer kişiden oluşabilir.

Her gurup yan yana dizilir.

İki gurup yüz yüze gelecek yerlerini alır.

Aralarında dört adımlık mesafe vardır. Tekerlemeyi söylerken iki gurup da her ses dizgesinde öne doğru birer adım atarlar:

Kah-veci güze- li

İkinci ses dizgesinde ise geriye doğru dört adım atılır.

Han-dadır han-da

Gidiş gelişler tekerleme boyunca böyle sürer:

'Kahveci güzeli

Handadır handa

Biz size geldik on birde (Saat on birde)

Geldinizse geldiniz

Bizleri memnun ettiniz...'

Son dört adımdan sonra durulur, guruplardan biri sorar:

'Güzel güzel yanında

Gözünüz hangi hanımda?'

Öbür gurup fısıldaşarak kararlaştırır, sonra yanıt verir:

'Güzel güzel yanında

Gözümüz Ayşe hanımda...'

Ayşe arkadaş öbür guruba geçer. Oyun böylece devam eder.


2014-06-09