Bir tarafta bağnazlar var diğer tarafta Kur'an...
Ülkelerin bu kadar geri kalmasının, kadınların bu kadar ezilip aşağılanmasının, insanların dine bu kadar düşman olmasının nedeni bağnazlardır. Bağnazlar binlerce hurafe uydurup tertemiz dinimizi adeta yaşanmaz hale getirdiler. Bağnazlığın, yobazlığın yükü çok ağırdır. Toplumu mahveder, insanları mahveder, ülkeler yıkılır. Mehdiyet olmasa yobazlar İslam dinini yeryüzünden silmişlerdi. Fakat Mehdiyet yobazların karşısında tam anlamıyla set olmuştur.

 Yobazların en önemli özelliği kendi uydurdukları bu hurafelerle dolu dine kendilerinin de uymamasıdır. Yapmayanı kötülerler, aşağılarlar, cehennemde yanmakla korkuturlar. Fakat kendileri Kuran'da bildirilen hükümleri dahi yerine getirmezler. Mehdiyet onların sahtekarlığını ortaya çıkaracak, insanları gerçek dine, Kuran'a yönlendirecektir. Şimdi bağnazlara göre helal ve haramlar neler, Kuran'a göre helal ve haramlar neler, resimlere bakalım. Tabii burada bahsettiğim yobazların uydurduğu hurafelerden yalnızca bir kısmıdır. 

 

Tüm yazılarım: http://mertaslanoglu.blogspot.com/

2014-06-05