Eşlerim Eş ve Çışkaa
GAZİANTEP YÖRESİNDEN  GELENEKSEL ÇOCUK  OYUNLARI (11)


EŞLERİM EŞ

En az 6 oyuncuyla oynanan bir oyundur. Bir tür bilgi yarışması esasına dayanır. Oyuncular eşit sayıda iki guruba ayrılırlar. Guruplardan biri sorucu, ikincisi yanıtlayıcıdır. İki gurubun konma yeri arasında duruma göre 20030 metre kadar bir mesafe konur.

Sorucu gurup önce kendi aralarında soracakları caminin adını saptar. Örneğin Şık hamamı adı seçlilir. Bunun ardından gurup başkanı karşı tarafa seslenir:

- Eşlerim eş!...

- Lebeş...

- Hamamlardan?..

- İki kapılı hamam...

- Bilemediiin...

Bilemeyen taraf soran tarafın yanına gelir. Onların oyuncularını sırtına alarak kendi merelerine kadar götürüp geri getirirler.

Birinci gurup yine sorar:

- Eşlerim eş!...

- Lebeş...

- Hamamlardan?..

- Pazar hamamı

- Bilemediiin...

Bilemeyen taraf yine soran tarafın yanına gelir. Onların oyuncularını yine sırtlarına alarak kendi merelerine kadar götürüp geri getirirler.

İkinci gurubun üçüncü soruşta yanıtı bildiğini farzedelim. O zaman da soran taraf karşıya giderek onları sırtına alıp kendi merelerine kadar sırtlarında götürür, getirir.

Bundan sonra başka sorular sorulur.

- Camilerden, Caddelerden, Sinemalardan, Mahallelerden?..

Oyun usanılıncaya kadar böylece devam eder.21.

ÇIŞKAA (Yoyo)

Çışkaa (başka yörelerde yoyo olarak bilinir) avuç içine sığacak büyüklükte bir oyuncaktır. Tenekeden ya da ağaçtan yapılmış türleri vardır.

Çışkaa, birbirine yüz yüze kapatılmış iki çay bardağı tabağına benzer. Ortasında iplik sarılacak yeri vardır.

İpliğin uzunluğu, oyuncağı kullananın ustalığına bağlı olarak 2-3 hatta 4-5 metre uzunluğunda olabilir. İpin bir ucu oyuncunun parmağına bağlıdır.

Oyuncu çışkaayı ötelere doğru fırlatır. Çışkaa ipin yerine sarılmasıyle geri dönüp oyuncunun avcuna gelir.

Oyuncu çışkaayı böyle atıp tutarak canının istediği kadar oynar.

Gaziantep'te çışkaaları tenekeciler ile haratlar (ağaç tornacıları) yapardı. Hafifliğinden dolayı kullanışlı olması bakımından teneke çışkalar tercih edilirdi. Zamanında çışkaa yapan ünlü tenekeciler vardı. Bunların en ünlülerinden biri Veysel ustaydı. Veysel usta yapımı çışkaası olanlar kıskanılırdı.


2014-06-11