IŞİD ve Hz. Mehdi
Ahir zamanda yaşadığımız her olayın aslında Mehdiyet ile bağlantılı olduğunu görüyoruz. Ortadoğu'da yıllardır durulmayan bu karışıklığın, bu huzursuzluğun bir anlamı var, Müslüman'ın Müslüman'ı kırıp geçirmesinin bir nedeni var ve bu kadar kan akmasının bir hikmeti var. Dünya şimdi bu dünyanın her yerinde akan kanı durduracak ve dünyaya barış getirecek olan Hz. Mehdi'nin zuhurunu bekliyor. Olaylar dönüyor, dolaşıyor ve her seferinde Hz. Mehdi'de kilitleniyor.

Işid Musul'u ele geçirmesinin ardından kanlı saldırılarını sürdürüyor. İşid ordusu siyah bayraklarla adeta gövde gösterisi yapıyor. Ve böylece peygmberimizin Hz. Mehdi'nin çıkış alameti olarak söyledi bir alamet daha gerçekleşmiş oluyor:

'Naim bin Hammad Said bin Musyb'den tahric etti. O dedi ki: Rasulullah (sav) şöyle ferman buyurdu: 'Doğu'dan Beni Abbas'a ait siyah bayraklar çıkar'.

Yani Arapların içerisinden siyah bayraklar çıkar.

'Onlar bir süre devam ettikten sonra yine Doğu'dan bu kez küçük siyah bayraklar çıkar. Ebu Süfyan'ın soyundan bir adamla savaşarak Mehdi'nin itaatine girerler.' 
(CELÂLEDDİN SUYUTI'NİN TASNİFİNDEN HADİSLER AHIR ZAMÂN MEHDİSİNİN ALAMETLERİ, sy.61, Hadis No: 7.77 )

Burada bahsedilen Süfyan kim? Esad. 'Beşar Esad ile savaşarak' diyor hadiste. Ne kadar net, görüyor musunuz? Sonra da hadise göre Mehdi'ye bağlanıyorlar. O güç başıbozuk olmuş olsa dünyayı mahveder. Ama Mehdi'nin itaatine girecekleri için konu hallolmuş oluyor. 

İlk El Kaide'nin siyah bayrakları çıktı. Büyük siyah bayraklar. Şimdi daha küçük yine Doğu'dan küçük siyah bayraklar çıktı. 

Bir başka hadiste de şöyle buyuruluyor.

Rasulullah'a sordular. 'Mehdi'den önce olacak 3 alamet nelerdir Ya Rasulullah?' Rasulullah buyurdu: 

'Suriyelilerin karşılıklı anlaşmazlıkları.'

Bakın, 'Suriye karışacak' diyor Peygamberimiz (sav). Anlaşamıyorlar şu anda. Suriye'de birçok grup kendi aralarında anlaşamıyorlar. 

'Ve ardından siyah bayraklıların çıkması'

'Ve Ramazan ayından korku'

Ramazan ayına kaç gün kaldı? Demekki hadislerin hepsi doğru, hepsi bir alamet. Muhbir-i Sadıktır Peygamberimiz.

Diğer bir hadiste Muhammed bin Hanefiyye'den şöyle aktarılmıştır:

'Siyah bayraklar ortaya çıkacak, sonra başlıkları siyah, elbiseleri beyaz olan başka bir siyah bayraklılar daha ortaya çıkacak.'

Dikkat ediyor musunuz, başlarında hep siyah var. 

'Süfyan'ın dostlarını yenilgiye uğratacaklar.'

Şu an zaten Süfyan yenildi. Suriye yerle bir oldu. 

'Nihayet Beytül Makdis'e varacaklar, o yönetimi Mehdi aleyhisselam için hazırlayacaklar.'

Peygamberimiz'in dediklerinin hepsi oluyor. Ahir zamandayız, dünyanın son devrindeyiz. Yakında Hz. Mehdi'nin zuhurunu hep birlikte göreceğiz.

Tüm yazılarım: http://mertaslanoglu.blogspot.com/

 
2014-06-18