Yeni küresel putçuluk ruhbanizm
Cenneti ahrete saklayıp, dünya'yı kitlesel işlevsizleştirmek 21yy'lın yeni yönetim şekli galiba. Ruhbanlar üzerinden mistikize edilen toplumsal dinler en sonunda yogalara kadar düşürüldü. Varlık mesajları sekülerist sahipler tarafından setredildi. Vatikan'ın rasyonalistlerle yaptığı mukavele sonrası büyütülen batının pastası, her gün bir milyar insanı aç yatırmaya devam ederken, Muaviye'nin kurduğu saltanat İslam'ı,şimdilerde BOP kazanında ılımlı İslam'a dönüştürülüyor.

Eşitlik yaratan Allah'ın evi daha doğrusu,halkın evi Muaviye torunu Suudlar eli ile ticari metafora dönüştürülüp, Allah'ın üzerinden servetler yaratılıyor. Yeni putlaştırılan dinsellik, kanımıza işletile dursun…

İslam öz itibarı ile rebeze deki Ebu Zer ile birlikte garibanlığı ve doğruluğunu koruyor. Dünya şan, şöhret dinine teslim edilmiş Müslüman nesiller, Firavuna Haman edilmeye memur ediliyor. Bu yeni uyuma biçimi Ali'yi mürtet kılacak kadar okların İslam'ın kalbine saplamış, ümeyye oğulları Amr bin As'ı ve Muaviye'yi koruyor.

Muhammedi devrim unutturulmuştur. Bugün insanlık kapital çarkın içinde sadece tüketerek hem onurunu hem de hakikatini kaybetmiştir. Özgürlük adı verilen konuşmalar, bir papağanlaşma sürecidir. Hakikatler menfaat bataklığında ihata edilip gün yüzü görmüyor. Vaizler de fetvalarla geçimini sürdürüyor Oh! Afiyet olsun.

Bu zalimler,anne sütünü bile mamalar ile çocuklardan uzaklaştırır oldu. Çevremiz vücudu bozulmasın diye doğurmayan kadınlar ile dolar oldu.Tıpkı cahiliye dönemindeki gibi kadınlar tüketime çanak tutulan metealar olmuş.

Devrimci Muhammedi anlayışın getirdiği, eşitlik dini bugün ne yazık ki Mekke rejiminin muhafazasını sağlayan kral Muaviye ve Amr bin As gibi siyasi şempanzelerle ritüellere kurban edilmiş. Ne hazin ve utanç vericidir ki,Bilallar tekrar köleleştirilmiştir. Siyah beyaz eşitliği bugün mülkiyeti olanın lehinde gelişiyor. Daha çok kazananın kadı olduğu bu mahkemeler nasıl adaleti sağlayacak? Biz ezilenler ne zaman kişileri değil sistemleri sorgulayacağız? İnananlar bile bugün paranın dini olmaz diyorlar. Bu nasıl kısır bir tiyatral düşünce? Ne yazık ki parada da merhamet yok…

2013-07-10