Çağlari'den Kurbani'ye, Kurbani'den Herkese...
Halk ozanı arkadaşım ÇAĞLARÎ 'Hamdolsun' başlığını koyduğu bir türküsünü yollamış bana. Türküsü şöyle:  

HAMDOLSUN


Gönül atım girdi dostun bağına,
Çoban oldum ormanına, dağına.
Bir damladan aktık dost ırmağına,
Sel olup çağlayıp aktık hamdolsun...

Aşk menendin içip nâra garıldık,
Ne o dosta küsüp yâra darıldık,
Toprak idik takla, takkı yarıldık
İkilik kininden geçtik hamdolsun...

Arıyız, uçarız kırmızı gül'e,
Güller nazik ola dertli bülbül'e,
Çağlarî'm der ahvalimiz kâmil'e,
Sual edip açtık açtık hamdolsun.

AŞIK ÇAĞLARİ

 

***

Okuyunca çok kötü oldum. Ben de karşılığında şunları yazdım:

 

HAMD OLMASIN!

 

Hamd ede hamd ede Çağlari oldun

Az makarna için Yağlari oldun!

Farkında değlsin Ağlari oldun

Daha bir de hamdolsun ha, olmasın!

 

Doludizgin girdiler de bağıma

Sahiplendiler ovama dağıma

Bakakaldım baba dede malına

Daha bir de hamdolsun ha, olmasın!

 

Din din dedin aklım gitti başımdan

Namaz niyaz derken oldum aşımdan

Bunlar kan da alır benim naaşımdan

Daha bir de hamdolsun ha, olmasın!

 

Arı idim beni sinek ettiler

Sütümü sağdılar inek ettiler

Küheylan at idim eşek ettiler

Daha bir de hamdolsun ha, olmasın!

 

Altındandı, etmez oldu pul postun

Şeker diye ağu verdi, kan kustun

Bil ki düşmanın o, değildir dostun

Daha bir de hamdolsun ha, olmasın!

 

KURBANİ'yim neye hamdolsun deyim

Hamd edecek kaldı ki elde neyim

Din bezirgânının oldu her şeyim

Daha bir de hamdolsun ha, olmasın!

 

KURBANÎ (Fevzi Günenç)


2014-09-22