Doğru enzimlenmiş kille yapılan maske...
    CİLDE KİL MASKESİ NİÇİN UYGULANMALIDIR
                                 (Önce erkekler Okumalı) 

   Bugün insanların yaşadıkları sağlık sorunlarının çoğunun temelinde geçmiş yaşamdan kopuş vardır. İnsanlık tarihine baktığımızda aydınlatamadığımız, vahşi yaşadığımız kırk milyon yıl kadar karanlık zaman dilimi bulunmaktadır. Hücrelerimizdeki bilgi birikiminin büyük miktarı bu dönemde gerçekleşmiştir.

  Doğal yaşam ortamında yaşayan canlılara baktığımızda, pek çoğunda çok seyrek de olsa çamur banyosu yaptıklarını, sürekli toprakla iç içe yaşadıklarını görüyoruz. Her gün toprağa basmak, toprakla iç içe yaşamak vücutta biriken durgun elektriğin farkında olmadan toprağa boşaltılmasıdır. Vücutta elektrik birikmesi pek çok metabolizma faaliyetinin yerine getirilememesi, ya da aşırı uyarılma anlamına gelir ki, psikolojik temelli rahatsızlıkların bir kısmının temelinde vücutta biriken yüklerin boşaltılmaması yatmaktadır.

     Doğal yaşamda binlerce yılda, çok sayıda organik maddenin değişimi sonucu oluşan çamurlar, gerek bakterilerin ve mantarların üretmesiyle, gerek bakterilerin ölümüyle canlı vücudu için faydalı olabilecek çok sayıda enzim içerir. ( Zararlı bileşiklerin de oluşabileceğini göz ardı etmemek gerekir) Doğal yaşamda canlıların çamur banyosu yapması sırasında bu enzimlerin bir kısmı difüzyon yoluyla canlı bünyesine geçer ve metabolizma faaliyetlerinin gerçekleşmesine destek olur.


  Literatürde insan bedeninde 3.000 çeşit enzim olması gerektiği halde, bugün bedenimizde ortalama 600 çeşit enzim olduğu ifade edilmektedir. Toprakla iç içe yaşayan çocukların bağışıklık sistemlerinin özenle yetiştirilen çocukların bağışıklık sistemlerine göre daha dinamik olduğu hemen hepimiz tarafından bilinmektedir. Bunun sebeplerinden birisi toprakla iç içe yaşayan çocukların vücutlarındaki enzim sayısının, kentsel alanlarda beton yığınları arasında yetişen çocuklara oranla daha fazla olduğundan kaynaklıdır.

   Günümüz koşullarında endüstriyel atıkların çevreyi kirletmesi nedeniyle doğal temiz çamur alanlar bulmak oldukça zorlaşmıştır. Bayanların güzelleşme adına yüzlerine kil maskesi yapması hemen erkeklerin çoğu tarafından yadırganır. Ondaysa eksik olmakla birlikte çok doğru bir davranıştır.

  Bağışıklık sisteminin güçlenmesi metabolizma faaliyetlerinin artması ancak bedenimizdeki enzim çeşidinin arttırılmasıyla mümkündür. Bu maksatla kullanılacak kil, her şeyden önce doğal, içerdiği enzim sayısı bakımından zengin olmalıdır. Doğadan alınmış olan kil enzim yönünden zenginleştirilmediği sürece beklenilen sonucu veremez.

  Enzim yönünden zenginleştirilmiş kil deriye uygulanmadan önce deri yüzeyi iyice temizlenmelidir. Eğer deri temiz olmazsa kil maskesiyle gerilen derinin gözeneklerinden zararlı bakteriler vücuda girip istenmeyen sorunlara sebep olabilirler.

   Deri temizlenip kil maskesi uygulandığında, kuruyan kil deriyi gerer, gözenekleri açar. Bu esnada vücut için faydalı olacak enzimler açık aralıklardan geçerek hücrelere ulaşır. İnsan bedenindeki enzim sayısının artması metabolizma faaliyetlerinin artmasına, dolayısıyla vücut direncinin iyileşmesine sebep olur.

  Daha da önemlisi iyi enzimlenmiş kille yapılan maske, içerisindeki enzimler sayesinde hücrelerin bölünme yeteneği kazanmasını sağlar. Bölünme yeteneği kazanmış hücreler vücudu dirileştirir, yaşlanmayı geciktirir.  

  İyi enzimlenmiş kil maskesi başlangıçta üç günlük aralıklarla birkaç kez uygulandıktan sonra uygulanma aralığı önce bir haftaya, sonra 15 güne uzatılmalıdır.

  Kil maskesi temizlendikten sonra cilt mutlaka nemlendirilmelidir.

  İyi enzimlenmiş bir kil maskesi küçük çocukların da bağışıklık sistemini güçlendirecektir. Yılda birkaç kez özellikle ayaklarına ve ellerine uygulanmalıdır.

  Saygılarımla....
2014-09-23