İnsanlığın muhtaç olduğu değerler
Siz değerli okurlarıma bugün önemli ve insanlarımızın her kesimine lazım olan iki projeden söz edeceğim.

Birisi; Konya Büyükşehir Belediyesi'nin,  Konya'daki çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde toplumun tüm kesimlerine değerler eğitimini anlatmayı amaçlayan, 'Medeniyet Okulu' projesi,

Diğeri, Selçuklu Belediyesi'nin; 'Değerler Eğitimi projesi (SEDEP)'.

   Değerler eğitimine geçmeden önce, 'Değer'in ne anlama geldiğini bilmemiz gerekir. 

   Değer; Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet; üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Paha; yaşama yön veren düzenleyiciler. Yüksek ve yararlı nitelik; kişinin isteyen, gereksinme duyan bir varlık olarak nesneyle bağlantısında beliren şey.


'Kültürel değer; Kültürü oluşturan öğelere yani gelenek ve göreneklere kültürel değer denir.

'Milli ve manevi Değer'; toplumları ayakta tutan, 'olmazsa olmaz' cinsinden insani, ahlaki özellikler.

Yukarıdaki tanımlardan da anlaşıldığı üzere, toplumlara kıymet biçebilmek, üstün ve yararlı niteliklere sahip insan yetiştirmek için; hayatı düzene sokan, disiplin altına alan, inançtan sulanan ve 'adam olma' yolunda atılan adımlara şiddetle ihtiyacımız bulunmaktadır.

Milli Değer olmadan, Manevi Değer; Manevi Değer olmadan da Milli Değer olmaz. İkisi, birbirini tamamlayan; akıl, beyin, kalp ve bütün vücut gibidir. Nasıl ki; beyni, fikri, düşüncesi, inancı...olmayan insan değersiz olursa, Milli duyguları olmayan insan da aynı şekilde değersiz olur. Tarihe şan veren milletlere baktığımız zaman; Milli ve Manevi değerlere önem veren toplumların uzun soluklu olduğu görülür.

Bugün; kavga, savaş, hak ihlalleri, insana değer vermeme, karşılıklı saygı ve sevginin olmaması, hısımların hasım olduğu, geleneklerin din haline geldiği, 'sorumsuz, vurdumduymaz, aymaz, neme lazımcı, ilgisiz...' insanların kol gezdiği bir toplum içindeyiz! Sözün kısası, ahlaki değerlerimiz erozyona uğramış vaziyette! Küçük büyüğüne saygısız, evlat, ana babayı saymıyor, onu adam yerine koymuyor! Trafikte maganda anlayışlar kırla gidiyor! Herkes, birbirini aldatmanın, devletten, mütedeyyin insanlardan aldığı yardımlarla palazlananların, bir süre sonra yardım aldıkları kesimlere ihanet ettiklerini görüyoruz! 'benim gibi düşünmüyor', 'benim benimsediğim kuruluşa üye olmuyor'... daha buna benzer birçok yanlış ve insanlık dışı tavırlar görülüyor çevremizde!

İşte bu açıdan her iki Belediyemizin, hassasiyetle üzerinde durdukları projeler, gerçekten hayati öneme sahiptir. Belediye başkanlarını kutluyorum. Bu projeye yalnızca Belediyeler değil, toplumun her kesimi mutlak surette destek vermeli, elini bu konuda taşın altına sokmalı, 'ben de varım bu projede' demelidir.

Öğrencilerimizin haytalığından, gençlerimizin; milli ve manevi değerlere ilgisizliğinden dem vuruyor, insanlarımızın; birbirinin düşüncesine, fikrine, inancına tahammül göstermemesinden şikayet ediyorsak... 'değerler Eğitimi' ne önem vermemiz ve hatta kendimize birinci görev saymamız gerekir.

Belediyeler, aynı zamanda okul görevi görmelidir ve görüyorlar da! Belediyelerimiz artık o eski ve klasik anlayış olan; asfalt dökme, çöp alma, imar faaliyetleri, Toplu taşıma, su... gibi az, dar ve kısır anlayışa sahip olmaktan çıkmış; bu hizmetler yanında; okul yapan, bilim merkezi kuran, her kesime eğitim veren, sağlıkla ilgilenen, şehirlerde yaşayan her insana, ihtiyacı ne ise karşılayan... modern ve insanî bir anlayışa kavuşmuştur!

Ahlak ve Maneviyat Eğitimine önem verdiğimiz zaman 'Temiz Toplum'a kavuşmuş oluruz!2014-10-17