Ehlibeyt ve 12 imam
Peygamberimizin ev halkını temsil eden ehlibeytin İslam dininde özel bir makam ve yeri vardır. Bu ev halkı ki peygamber efendimizin kızı Hz. Fatıma ile Amca oğlu ve damadı olan ve 12 imamın birincisi kabul edilen Hz. Alinin soyundan gelir. Diğerleri ise Emevi iktidarı tarafından karısına zehirletilen Hz. Hasan, Kerbela denilen yerde Yezid ordusu tarafından 72 yareniyle şehit edilen Hz.Hüseyin  ve  Hz. Zeynep.

İlk 3 imamın ardından kerbelada peygamber nesli ve Hz. Hüseyinin soyundan tek sağ kalan erkek evlat olan Zeynel Abidin 4.imamdır. Bu kara günde Hz. Hüseyinin evlatları Ali Ekber ve Ali Asgar Hz. Hasanın oğlu Kasım ve diğer ehlibeyt ve peygamber soyu burada katledilmiştir. Bu olaydan sonra ehlibeyt ve 12 imam haksızlığa uğrayanların sembolü olmuştur.

Hem Sünni hem Şii kaynaklarında birçok hadis nakledilmiştir. Ve hatta kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim de ayetlerle ehlibeyt tasdik edilmiştir.

'Allah, yalnızca siz Ehl-i Beyt'ten her çeşit pislik ve kötülüğü giderip sizi tertemiz kılmak ister.'

(Ahzab Sûresi: 33)

'(Ey Peygamber! Müslümanlara) De ki: Sizden tebliğime karşılık bir ücret istemiyorum; istediğim, ancak yakınlarıma (Ehl-i Beytime) sevgidir.'

(Şûra Sûresi: 23)

'(Ey Peygamber!) Sana gelen bilgiden sonra, kim seninle bu hususta tartışacak olursa, de ki: Gelin, çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım, sonra Allah'ın lânetini yalancıların üzerine kılalım.'

(Âl-i İmran Sûresi: 61)

İşte kuran da dahi zikredilen bu ehlibeyt ve pak soyu 12 imamlar İslam aleminde hak ettikleri değeri kimi zaman görememişlerdir ve isimleri bilinmemiştir. Ben sırasıyla söyleyeyim size...

1.imam Ali bin Ebu Talib
2.imam Hasan bin Ali
3.imam Hüsayin bin Ali
4.imam Zeynel Abidin bin Hüseyin
5.imam Muhammed el-Bakır bin Zeynel Abidin
6.imam Cafer-i Sadık bin Muhammed el-Bakır
7.imam Musa-i Kazım bin Cafer-i Sadık
8.imam Ali Rıza bin Musa-ı Kazım
9.imam Muhammed Takı bin Ali Rıza
10.imam Ali Naki bin Muhammed Takı
11.imam Hasan-ul Askeri bin Ali Naki
12.imam Muhammed Mehdi bin Hasan-ul Askeri


Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed
Manası:  Allahım! (peygamberimiz) Hz.Muhammede ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle.


2013-07-20