Kurtlar Sofrasında Ortadoğu
Emperyalist Batı dünyası yeni sömürge alanları oluşturabilmek, İslam dünyasının yeraltı ve yerüstü zenginliklerini ele geçirebilmek için Müslüman toplumları da dinden ve dinin onları bir araya getiren çekim alanından hep uzaklaştırmak ve kendilerine benzetmek istedi. 100 yıl önce Ortadoğu'nun omurgasını kıran emperyalist devletlerin yine aynı senaryolarla yakın coğrafyamızda olduklarını dikkatle değerlendirmemiz lazım.. Yüz yıl insan için uzun, ülkeler için kısa zamandır.Birinci Dünya Savaşı'nın 100'üncü yılın da tarihe, coğrafyaya dikkatle bakmalıyız.
Jeopolitik hesapları bilerek davranalım.
Bugün baktığımızda 1. Dünya Savaşı'nın hala sona ermediğini. Değil Türkiye'yi, Ortadoğu ve çevresini değiştirecek projeler bir bir hayata geçiriliyor.

Özellikle Ortadoğu'nun son yıllardaki durumuna baktığımızda bazı gerçekleri görmekteyiz.

Sömürgeci batı dünyası Ortadoğu'nun yeraltı ve yer üstü kaynaklarını sömürmek adına ikiyüzlü politikaları uygulamaya devam etmektedir.

Bölgenin son otuz - kırk yılına baktığımızda önce Irak tan başlayıp böl parçala yönet taktiğini uygulayarak emellerine ulaşmaya çalışıyorlar.

Irak lideri Saddam Hüseyin'e Önce Kuveyt'i işgal ettirip, sonra da işgalin bitmesi için saddam'a baskı uyguladılar.1979 yılında İran'da sesiz bir şekilde başa geçen Humeyni'ye karşı tekrar Saddam'ı devreye sokup İran - Irak savaşını çıkartılar. Bu savaş sırasında Saddam'a silah yardımında bulunan batı, savaş sonrası Saddam'ı devirmek için Kitlesel imha silahları bahanesiyle ( Bugüne kadar hala tespit edilemedi) Irak'ı işgal edip saddam'ı indirdiler. Demokrasi, Barış, Huzur adı altında Irak'ı işgal edip parçaladılar.

Bugün Suriye ye baktığımızda Esed rejiminin yaptığı yüz binlerle ifade edilen ölümlere, milyonların göç etmesine, kan ve gözyaşına çıkarları uğruna sessiz kalarak Suriye'nin de parçalanmasına sözde karşı gibi davranıp özde kendileri parçalamaya çalışıyorlar. Kurdukları taşeron örgütler veya bölgedeki boşluktan dolayı ortaya çıkan (çıkartılan) yapılar üzerinden Suriye'deki katliamlara göz yumuyorlar.

İnsan hakları, uluslararası anlaşmalar, BM kararları veya İslam kardeşliği söylemleri hepsi ikiyüzlülükten öte bir anlam taşımıyor. Ortadoğu'da oynan oyun ABD, AB ve emperyalist güçlerin kendi araların da ne kadar daha çok kazanırım düşüncesi ile oynanan bir danışıklı dövüş.

Bir ABD Dışişleri yetkilisinin ‘'İslam ülkelerinde İslamcıların iktidar olmamaları için elimizden gelen her şeyi yapıyor ve yapacağız'' ifadesi demokrasi, BM, NATO, AB ve İnsan Hakları adına Ortadoğu'da oynan oyunun kimler ve neden oynandığını izah etmeye yetiyor.

İslam ülkeleri üzerinde oynanan oyunlarda, baskı ve terörde, zulüm ve katliamlarda İslam düşmanları Müslümanlara karşı ittifak etmiş durumda.

Batılılar halkı Müslüman olan ülkelere hiçbir zaman güvenmediler ve onlara güven de vermediler.

Günün sözü: haksız olarak başkasının bir karış toprağına tecavüz eden kimsenin boynuna, o toprağın yedi katı geçirilir. ( Buhari )

 

Esen kalın

Facebook: mehmetçet21

Twitter: mehmetçet21

Mehmetcet21.blogspot.com2015-07-28