Türkiye-Rusya gerilimi kime yarıyor?
Rusya, Suriye iç savaşına doğrudan müdahil olduğu günden bu yana Türkiye ile Rusya arasında yüksek bir gerilim yaşanmaya başlanmıştır.

Türkiye'nin hava sahasını ihlal eden Rus uçakları bu gerilimin ana sebebi gibi görünse de, asıl sebep Rusya'nın Bayır - Bucak Türkmenlerini bombalamasıdır. 

Gerek ihlaller gerek Türkmenlerin kıyımı giderek büyümüş ve olay uçak düşürme krizine kadar varmıştır.

***  ***  ***

Peki uçak düşürme krizinden sonra başlayan Türkiye - Rusya gerilimi kime yarıyor?

Her iki ülkeye de yaramadığı kesin.

Türkiye, krizi atlatmak için diplomatik bir yol kullanıyor, Rusya ise bir dizi ekonomik tedbirler paketini yürürlüğe koyuyor.

Rusya'nın askeri harekâtı ön plana almadan, krizi ekonomik tedbirlerle geçiştirme çabası, Türkiye ile doğrudan bir savaşa girmek istemediği olarak görülebilir.

Ekonomik tedbirlerin, sadece Türkiye'ye değil, Türkiye'nin bu tedbirlere karşılık verecek olması hasebiyle Rusya'ya da zarar vereceği aşikârdır.

Her iki ülkenin de zarar göreceği bu yola niçin başvuruluyor?

Rusya böyle bir kriz yaşanacağını ve kendisinin de zarar göreceğini bile bile Türkiye hava sahasını defalarca niçin ihlal etmiştir ve Türkiye zarar göreceğini bile bile Rus uçağını niçin düşürmüştür?

Soruyu şöyle sormak gerekir. Türkiye'yi uçak düşürmeye mecbur eden bu girişimi kim planlamıştır?

***  ***  ***

Bu satırların yazarı, bu krizin perde arkasında sadece Rusya'nın değil, Rusya ile birlikte ABD, Avrupa ve İsrail'in de bulunduğunu düşünmektedir.

Daha önceki yazımda da belirttiğim gibi, Rusya ile birlikte ABD, İsrail ve Batı ülkeleri, Türkiye'yi zayıflatmak ve bölüp parçalamak için bir dizi planı uygulamaya koymuşlardır.

Bize dost ve müttefik görünen ABD, bölgede gerçekleştirmek istediği bazı planlarını bizzat kendisi değil, taşeronlar kullanarak yapmaktadır.

Bu olayda da Rusya'yı taşeron olarak kullanarak, Türkiye üzerindeki planını gerçekleştirmek istiyor.

Bu plan, Akdeniz'e inmek ve stratejik bölgeleri kontrolü altına almak isteyen Rusya'nın da işine geliyor.

DAEŞ'i gerekçe göstererek Türkmenleri sürekli bombalayan Rusya'ya, ABD'nin ses çıkartmamasının nedeni de ortak hareket etmelerinden kaynaklanmaktadır.

Yani bu, danışıklı bir dövüştür.

***  ***  ***

Binlerce kilometre uzaktan gelip, Suriye ile hiçbir bağı olmayan Rusya'nın, muhaliflerin bulunduğu bölgeleri ve hiçbir şekilde DAEŞ'in olmadığı Bayır - Bucak bölgesini bombalaması ABD ve Avrupa için normal görülüyor.

Buna karşılık Suriye'nin hem komşusu olan hem de Suriye halkı ile maddi manevi her türlü bağı bulunan Türkiye'nin müdahil olması istenmiyor. Niçin?

***  ***  ***

İHH' nın kurduğu yardım fırınını ve Türkiye'ye ait yardım TIR'larını bile bombalayan Rusya, aslında kiminle savaşıyor? Tabi ki dolaylı da olsa Türkiye ile... 

Uçak düşürme olayından en çok kim zararlı çıkmıştır? Türkmenler... Zira düşürülen uçağın intikamı onlardan alınıyor, acısı onlardan çıkarılıyor.

Peki DAEŞ bu olayların neresinde? Hiçbir yerinde...

DAEŞ bütün bu olayların müsebbibi gibi gösterilmek ve gizli planlarını tahakkuk ettirmek için özellikle kurdurulan bir örgüt mü? Hiç şüpheniz olmasın...

Allah planlarını ve oyunlarını bozsun. Sağlıklı ve mutlu yarınlar efendim.

NOT : HASBİHAL Programım Cumartesi tekrar, Pazar canlı yayın olarak devam ediyor. Her iki gün saat 12.00 de Kanal 42 ekranlarına davetlisiniz.2015-12-05