Bilimin olağanüstü başarıları...
Bilim, insanoğlunun şüphesiz en karmaşık çalışma alanlarından biridir. Özellikle fizik, kimya, biyoloji ve matematik gibi temel bilimlerdeki çalışmalar bugünkü teknolojiyi ve uygarlık düzeyini doğurmuştur. Bunu hiçbir sağlıklı insan inkar edemez.

Peki bilim aslında ne yapar? Bilim en basit haliyle doğada var olan düzeni bir takım ilkeler, kurallar ve denklemlerle ifade eder. Bilim ya da bilim adamı asla yasa koymaz, koyamaz, bu son derece açıktır. Sadece var olagelen olayları anlamaya çalışır ve yasalarla veya denklemlerle ifade eder. Bu işi yaparken de net bir şekilde, gözleme, hipotez kurmaya, deneye ve ölçmeye dayandırır bulgularını.
Peki keşfedilen bilimsel yasalar ne işe yarar? En yalın haliyle bu yasalar sayesinde doğayı anlarız, doğayla baş etmeyi öğreniriz ve teknoloji üretiriz. Örneğin bugün kullanılan cep telefonları temelde elektromanyetizmada keşfedilen yasalara dayandırılarak üretilmiştir. Böyle on binlerce örnek verilebilir. Televizyonlar, bilgisayarlar, otomobiller, uçaklar vs... Bugün kullanılan tüm teknolojik aygıtlar mutlaka keşfedilen doğa yasalarına dayanarak çalışır. O halde bilimden şüphe duymak bilgisayarı veya cep telefonunu reddetmek demektir ki böyle bir şey umarım hiçbir okuyucunun aklından bile geçmiyordur.

Şu anda bile bilim adamları dünyanın değişik yörelerindeki üniversitelerde, laboratuarlarda ya da araştırma merkezlerinde tüm güçleriyle çalışmakta ve bilim üretmektedirler; büyük bir çoğunluğumuz bunun farkında bile olmasa bu böyledir. Ne yazık ki hayatını bilime adayan ve insanlığın bugünlere ulaşmasını sağlayan bilim insanlarından belki birkaç tanesi toplum tarafından bilinebilir, bunu futbolcularla ya da sanatçılarla kıyaslamak dahi doğru olmaz.

Günümüzden örneğin 150 yıl önce kuantum fiziğinin yasaları keşfedilmemişti, dolayısıyla kuantum fiziğinin ortaya çıkmasına neden olduğu iletişim ve elektronik teknolojileri de hayal dahi edilemezdi. O dönemde herhangi bir kişi bilgisayarı, interneti hayal edebilir miydi sizce? Ama oldu, gerçekleşti... Şimdi gelin düşüncelerimizi özgür bırakalım, düşünelim neler olabilir diye hayal etmeye çalışalım. İnsanlığın önündeki hangi sorun ya da sorunlar sizce en önemli sorunlardır.

Evren nasıl oluştu, hayat nasıl başladı? sorusu mu...    

İnsan bilinci yada psikolojisi tam olarak çözümlenebilir mi? sorusu mu...

Kanser tedavi edilebilir mi? sorusu mu...

İnsan ömrü uzatılabilir mi? sorusu mu...

Düşüncelerinizi özgür bırakın... Aklınıza gelebilecek her soru bilimin çok yüksek potansiyel gücü karşısında zamanla eriyecektir inanın. Bugün çözümü imkansız gibi görünen her sorun ya da problem bir süre sonra büyük bir olasılıkla bilim sayesinde çözüme kavuşacaktır. Bu süre bazı problemler için 10, bazıları için 100 bazıları için ise 500 yıl olabilir, ama neticede çözümlenecektir.

Örneğin benim aklıma ilk bakışta şunlar gelmektedir; Yaşlanmayı gerçekleştiren yasaların keşfedilmesiyle insan ömrünün 500 yıla çıkarıldığını hayal ediyorum... Kansere neden olan genin bulunmasıyla kanserin tamamen ortadan kalktığını hayal ediyorum... Kuantum taşınmanın keşfi ile cisimlerin istediğiniz yere anlık nakledilebileceğini hayal ediyorum... Yine insan bilincinin kuantum fiziği sayesinde çözümlenmesi ile bilgi çağından bilinç çağına yolculuk gerçekleşebilecektir... İlginç ve ürkütücü değil mi? Ama bilim bugün kullanılan ilginç ve ürkütücü başarılara imza atmadı mı? O halde neden olmasın?

Bütün bu başarılar için bilim insanlarının öncelikle normal bilim insanı kalıplarını biraz kırarak, bilimin sınırlarını genişleterek, felsefeden ve diğer bilimlerden de yararlanarak araştırmalarını sürdürmesi gerekiyor. Eğer insanlığın önündeki yaşamsal problemlerin çözülmesi isteniyorsa, teknolojide, sağlıkta, sanatta, sporda, ekonomide, siyasette, edebiyatta önde olmak isteniyorsa, bilime ve bilim insanlarına daha fazla olanak tanınması, bilime daha fazla yatırım yapılması, bilim insanlarına daha fazla moral desteği ve değer verilmesi gerekmez mi? Bu anlamda herkesin ama herkesin mutlaka daha fazla bilinçlenmesi gerekiyor; bu görev hepimizin...

Prof. Dr. Mustafa EROL

https://twitter/profmustafaerol

http://kisi.deu.edu.tr/mustafa.erol/


2013-08-03