Hacı Bektaş Veli Hazretleri...
Horasan Nişabur şehrinde doğmuştur. Asıl ismi Mehmed'dir. Doğumu ve vefatı tarihinde ihtilaflar vardır. Anadolu'ya geliş tarihi ise 1270-1280 tarihlerine rastlamaktadır.


Hacı Bektaşi veli hazretleri hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin dervişlerinden Lokman-ı Perende ( Lokman-i Horasani'nin) talebesidir.

Hacı Bektaş Veli Hazretleri Seyyit'dir ve soyu Cafer-i Sadık Hazretlerine dayanmaktadır.

Ahmet Yesevi Hazretlerini yol ve erkânın Zahiri ve Batıni ilimleri Lokman-i Horasani den alan Hacı Bektaşi Veli hocasının izni ile Badenşah şehrine gitti. Tekrar Nişabur'a döndü. Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin manevi ilminde Anadolu'ya gitmeye muvafık olduğu görüldü.

Hacı Bektaşi Hazretlerine Anadolu'da Sulucakarahöyük'ü sana yurt verdik diye söylendiği rivayet edilmektedir. Sulucakarahöyük bu günkü Nevşehir ilinin Hacıbektaş ilçesidir.

Hacı Bektaş Veli Hazretleri; Anadolu'ya gelmeden evvel Basra, Bağdat, Necef e uğrayarak dönemin uleması ile ilim sohbetlerinde bulunmuştur.

Hazreti Ali (R.A) nın türbesinin bulunduğu Necefte 40 gün süre ile riyazatla çile çıkarmıştır.

Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara (Mekke ve Medine) gitmiştir. Mekke'de 3 yıl ikamet etmiş ve her üç yılda da hac farizasını yerine getirmiştir.

 Medineyi Münevvere 'de Peygamberimizin Mübarek Kabirlerini ziyaret ederek burada da 40 gün riyazata çile çıkarmıştır.

Kudüs, Halep ve Elbistan üzerinden gelerek Sulucakarahöyük'e bağlı Kayı köyüne yerleşmiştir. Daha sonra ise Sulucakarahöyük'e (Hacıbektaş) geçerek kendi adına yapılan tekkede irşada başlamıştır.

 Çile veya riyazat çıkarmak nefis terbiyesi ve yaradan daha yakın olmak için 40 gün bir hücrede sadece ibadetle meşgul olmak ve her gün azalan bir gıda ile yetinerek Nefis terbiyesi amaçlanmaktadır.

 Eski tekkelerin hepsinde çile çıkarılan özel bir yer vardır. Hacı Bektaş Hazretlerinin Nevşehir'deki türbesinde halen çilehane bulunmaktadır.

Osmanlının kurucusu Sultan Orhan düzenli Osmanlı ordusu olan Yeniçeri Ocağını kurarken Hacı Bektaş Veli Hazretlerinden bu askerlere dua etmesini rica etmiştir. Hünkar dua etmekle kalmamış kurulan bu orduya Yeniçeri isminde kendileri vermiştir. Onun için Yeniçeri Ocağının bir Bektaşi Ocağı olarak kurulduğunu söyleyebiliriz.

Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin, savaş yerine barışı; düşmanlık yerine dostluğu; kin yerine sevgiyi ve hoşgörüyü benimseyen bir anlayışa sahip olduğu bilinmektedir.

Bir çok medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Anadolu; 13.yüzyılda, Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin "Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu", "Nefsine ağır geleni kimseye uygulamayınız", "Eline, beline, diline sahip ol", "Yetmişiki milleti bir gör" anlayışı ile yoğurulur. "Yolumuz, ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur" diyen Hacı Bektaş Veli Hazretleri; öğretisinin temel ilkelerini oluşturan bu dizeleriyle, günümüz insanının ulaşmaya çalıştığı hedefi, 13.yüzyılda ortaya koyduğu görülmektedir.

Hararet nardadır, sac'da değildir,

Keramet baştadır, tac'da değildir,

Her ne arar isen, kendinde ara,

Kudüs'te, Mekke'de, Hac'da değildir.

diyen Hacı Bektaş Veli Hazretleri, her şeyi insanda arayan; Hakk'ı kendi özünde, kendi özünü Hakk'ta bulan anlayışıyla, barışı, sevgiyi ve bilimi kendisine rehber kılmıştır. O'nun anlayışında dinin kaynağı Allah korkusuna değil, Allah sevgisine dayanır.

Hacı Bektaş Veli Hazretleri pek çok lakapla anılır. Bunların en bilinenleri; Hünkâr, Hazret-i Pir, Gaziler Serdarı, Anadolu Erenlerinin Serçeşmesi dir.

Hacı Bektaş Veli Hazretleri tarafından yazıldığı bilinen iki eseri bulunmaktadır bunlar; Makalat ve Şerh-i Besmele dir. Her iki eserde 1990 yılında Kültür bakanlığı tarafından basılmıştır.

Miladi 1337 yılında bu günkü Hacıbektaş ilçesinde vefat etmiş ve bu gün ziyaret edilen tekke içerisine defnedilmiştir. Allah (c.c) kendilerinden razı olsun.

Son söz olarak;
Günümüzde maalesef herkesin, her ideolojinin farklı bir Hacı Bektaş Veli Hazretleri portresi ve felsefesi var. Oysa üstadın hayatı incelendiğinde, yukarıda kısaca özetlenen bir Hacı Bektaş Veli Hazretleri görülecektir.


2013-08-05