Ergenekon'da erken final
Ergenekon Ergenekon'da erken finaldir yaşanan. Çünkü aydınlatılamadı suç tablosunun karanlık bölgeleri.

Suça ve suçluya yönelen adli reflekslere, siyasal hassasiyetlerle 'Bu kadar yeter hatta çok fazla oldu'anlayışıyla yaklaşıldığı için, gözleri parlayan ve içten içe beslenen darbeci damar serpilmeye devamedecek. Serpilip büyüyecektir lakin bu defa akıllıca, sessizce ve sivillere itaat eder pozlarla.

Gerçek şu ki, Ergenekon operasyonu Gladio operasyonunun yarısı kadarmesafe katedemedi. İtalyanSavcı Casson‘ın hedefindeki Başbakan Giulio Andreottibile, askeri istihbarat arşivlerini savcıya açarken, Türkiye'de soruşturmanın önü kapandı.

Operasyonun bu kadarı bile lükstü Türkiye'ye. Zira hukukumaşeri vicdanında en yüksek bir kale gibi tahkimetmiş Batı ülkeleri gibi değildi Türkiye'de işler. Türkiye'de hukuku aşan ve en ağır suçları önemsizleştiren duygusal tabular vardı. Demokrasinin istikbalini Batı ülkeleri hukuka emanet etti Türkiye siyasete.

Ergenekon'da eksik kalanlar

1- Askeri ayak tamolarak deşifre edilemedi. Savcılar bunu hemen hemen her iddianamede itiraf ettiler.

Org. Şener Eruygur'dan ele geçirilen dokümanda darbe planı hazırlayanların deşifre olduğu takdirde devreye sokulacak ‘B' planı açıkça anlatılıyordu. 'Tepkilere karşı tedbirler' başlıklı dokümanda darbe planları deşifre olduğu takdirde izlenecek yol şu şekilde açıklanıyordu:'Ayışığı ve Yakamoz darbe planlarını hazırlayan ve uygulayacak olan kadrolar deşifre olur ve dağıtılırsa, planın aynen devamettirilmesi için ikinci bir yapılanma oluşturulması ve bu yapılanmanın çok gizli tutulması.' İşte Ergenekon'un B Planı olan bu 'idhar kadrosu' tespit edilemedi. Kimsenin umurunda olduğunu sanmıyorumama bu kadrolar bugün hâlâ görevde.

2- Tamamen nitelikli subaylardan oluşan Ergenekon yapısının doruğundaki Kontrol Dairesiortaya çıkarılamadı. Ergenekon analiz ve yeniden yapılanma dokümanı gereğince;

Bu dairenin varlığından Ergenekon örgütü başkanından başka hiç kimsenin bilgisi olmayacaktı.Kontrol Dairesi subayları, Ergenekon'un üst düzey yöneticileri ve örgüt personeli ile ajanları tarafından bilinmeyecekti.

Kontrol Dairesi'nde görevlendirilecek ajanların mutlaka TSK bünyesinden ve özel operasyon ünitelerinden çok dürüst ve güvenilir kişilerden seçilmesi gerektiği, bu ajanlarınmerhametsiz olması ve emirleri doğrudan Ergenekon Komutanı‘ndan alması gerektiği belirtilmiştir.

Sevgi Erenerol'dan ele geçen 'Derin Ergenekon' dokümanında açıkça belirtildiği üzere; Ergenekon'da görevli 'Alpler' (ÖKK unsurları) ve 'Erenler' (fikri unsurlar) önemli ölçüde karanlıkta kalmıştır.

3- Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları İstihbarat Başkanlıkları,Özel Kuvvetler Komutanlığı ve MİT arşivlerine girilmeden sonuçlanan bir dava hep eksik olarak kalacaktır. Oysaki 2003 ve 2006 yıllarında Ergenekon gerçeği, Ergenekon operasyonundan önce MİT tarafından biliniyordu.

Ergenekon belgeleri bu tarihlerde iki kez Genelkurmay ve Başbakanlık'la paylaşılmıştı. Yargı mecrasındaki yeniliklere bakıldığında, anılan arşivlere girilmesinin istenmediği, Ergenekon soruşturmasının daha fazla sürmesinin istenmediği anlaşılmaktadır. Bir kısım sivil ve asker önemli Ergenekon aktörleri karartma altındadır. Karartma altında kalmasına da itina gösterilmektedir.

4- İnternet Andıcı ve İrticayla Mücadele Eylem Planı neyin alt bölümleriydi? Lahika-1 planının. Genelkurmay'ca 'Komuta katında onaylanmış böyle bir plan bulunmamaktadır' açıklaması yapılan Lahika-1 skandalında Genelkurmay başkanı kimdi?

Ergenekon'da yargılanmayan Yaşar Büyükanıt. Askeri bürokrasi içinde böyle suçlar bir kadro hareketi/ silsilesi şeklinde işlenir.

5- Ergenekon'un siyasal kadrolarının üstüne gidil( e)medi.

Bunlar bir tarafa karar ne olur?

Ceza Kanunu, TMK ve CMK'nun klasik yaklaşımve reflekslerine bakıldığında özellikle tutuklu sanıklara ağır/vahimcezaların tertip edilmesi beklenmelidir. Sanırım hâkimlerin ağzından'ağırlaştırılmış müebbet' kelimesi duyulacaktır.

Sonuç itibariyle Balyoz kararlarından daha vahim sonuç cezaların tertip edilmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

2013-08-05