İçsel büyümede dışsal faktörler
2013 yılı sonu ve 2014 yılı başlangıcıyla siyasi açıdan oldukça hareketli, bir o kadar eğlenceli kimileri için hüzün, kimileri için neşe olacak seçim ve seçmen günlerini parmakla sayıyoruz. Umut ediyoruz sağlıklı ve demokrasiye uygun güzel bir dönem geçirilir. Bu arada seçimler için her bir parti grubunu öne atacak etken ise güçlü Türkiye ekonomisi politikası olması gerekecektir. 

             Geçen yazımızda 'Aciz Doların Güçlü Hamlesinde Türkiye Politikası' belirttiğimiz içsel büyümenin zamanı geldiğini teyit eder şekilde Ocak-Temmuz dönemi cari açık bunu ortaya koydu. Cari işlemler açığı Ocak - Temmuz ayı döneminde önceki yılın aynı dönemine nazaran 8 milyar 4 milyon artarak açık 42 milyar 99 milyona yükseldi.

           İthalata bağımlı bir büyüme yolunda devam eden Türkiye ekonomisi artık, ithalatla büyümenin içeride nakit sıkıntısına yol açmasına, piyasa tasarrufunun edilememesine, sürekli merkez bankası müdahalelerine maruz kalınmasına neden olduğu görülmektedir.

  İçsel fiziki yatırımlarla nakit döngüsü sağlayabilecek istikrarlı, kalıcı, temelleri risk ve belirsizlikten arındırılmış uzun vadeli güçlü bir ekonomi tahsisinin gereğinin artık zamanıdır. Cumhuriyet tarihi boyunca ithalatı kısıldığında daralan, ithalatı arttığında hızlıca harekete geçen Türkiye ekonomisi kendi iç tasarruflarını yeterli düzeye taşıyarak, yatırımlarını gerçekleştirebilir bir boyut kazanması gerekir. Bunun için temel dayanak yatırımın kaynağı olan tasarruf gereksinimini tamamlamasıdır. Aksi takdirde yabancı yatırımcıların yatırım yapması beklenecek, yada yabancı borçlanmayla yatırım yapılacak. Yabancı finansman kaynağının ödemesi ise tekrar yabancı finanslama yöntemiyle gerçekleşecek.  Aksi takdirde 2013 yılı beklenen büyüme oranının %5 ‘den %4'e çekilmesi gibi etkenler devam edecektir.

        Yatırımları gerçekleştirecek tasarrufları elde edemediğimiz takdirde daralma başlayacak, cari açığı kapatacak, cari işlemler dengesini düzeltebilecek finansman konusunda çıkmaza girilecektir.

Ayrıca Ortadoğu'daki çalkantılar Türkiye ekonomisini kısa süreli olmaktan ziyade uzun vadeli ekonomik kararlar alması yönünde olumsuz etkilemektedir. Ekonomik kalkınma ve büyüme çalışmalarını kızağa çekip, uluslararası siyaset gündemine ağırlık vererek durağanlık yaşanması olağan hal kazanmış durumdadır.

2013-09-21