Kimlik, Karakter, Şahsiyet
Bir insan ben diye başlayıp,  adım soyadım şu, şunun oğluyum, şunun babasıyım didiği zaman kimliğini açıklamış olur. Ben güzel konuşurum, iyi koşarım, çok iyi araba kullanırım, yerim içerim, yakarım yıkarım dediğinde ise özeliklerinden bahsetmiş olur.

Maalesef, insanın şahsiyetini anlatma imkanı yoktur. Kişi şahsiyetini ancak göstermek zorundadır. İnsanlar, şahsiyeti kişinin üzerinde görebilmelidir.
 
Kimlik, karakter bir insandan başka bir insanın faydalanabileceği etiketlerdir. Kimlik ve Karakter bir insanın kendisini tanımasına yetmeyen bireysel özelliğidir. 

Şahsiyet ise çok farklıdır.  Şahsiyeti olan bir insan önce kendini çok iyi tanıyandır. kendini tanıyan insan ise nasıl düşüneceğini ve nasıl davranış sergileyeceğini dengeleyebilen insandır.  Kendisini tanıyan insan aynı zamanda onur sahibidir.  Onur, insanın kendini sevmesi ve kendisine saygı duymasıdır. Onur sahibi olamayan bir insan asla şahsiyet sahibi olamaz.

Günümüzde, insan ilişkileri sadece paraya, güce ve çıkarlara karşılık gelişme göstermesi nedeniyle bencil bireylerin harekat alanları genişlemiştir. Bencil ve İmandan yoksun çıkar zihniyetli bireyler, Ahlaki değerlerini parayla, Onurlarını da kibirle  takas etmişlerdir. 

Şahsiyet sahibi bireyler ile yaşadıkları sorunları, ahlaktan yoksun, etik olmayan davranışları ile yok etme yöntemlerini seçmişlerdir. Ahlak ile Etik davranış arasındaki manevi bağları göremez ve duyamaz hale, kendi kendilerini sürüklemişlerdir.  

 O nedenle, bu türden insanları, ellerinde maşaları ile gezerler "Ah! o eski günler, AH! babam, dedem" diye söze başlarlar, Ata sözlerini, kıssadan hisseleri bulundukları meclislerde sahtekarlıklarına kılıf yaparlar. Tarihten ve geçmişinden ibret almayı çoktan unutmuşlardır. Onur'u bırakıp kibire, ahlakı bırakıp ahlaksızlığa sarılmış, mertliği namertliğe, kahramanlığı korkaklığa, dik duruşu da yalakalığa tercih etmişlerdir.  

  Sevgili okurlarım!  Sizler, Torbalımızda yıllardır yaşamış ve yaşayanlar olarak, ruhunuzda ve vicdanınızda kimin ne olduğunu ve neler yaptığını, yapabileceğini  çok iyi bilenlersiniz. İlçemizin ve Ülkemizin geleceğini karartmaya çalışanlara bilerek veya bilmeyerek hizmet edenler asıl bu namert, korkak ve yalakalardır.

  "Bireysiz toplum, toplumsuz Devlet olamaz" Sözününü idrak etmiş olan aklı selim Torbalı halkı, insanları çok iyi tanıyıp analiz ederek, ilçemizin hizmetinde ve siyasetinde rol almak isteyenleri, şahsiyetli, onurlu ve etik davranışlar sergileyebilecek bireyler arasından seçmelidirler. 

2013-09-25