Öncü Lider
Gezip, gördüp, araştırdığınızda, Cumhuriyetimizin kuruluşu itibariyle, Torbalımızı şehirleştirmeye götürecek adımların atılmadığını gözlemlemek mümkündür.

 
Küçük Menderes havzasının en önemli ve değerli bir yerleşim yeri olmasına rağmen, adeta uzun yıllar cezalandırıldığını ve bu günler için hiç bir ciddi planlama yapılmadığını kolaylıkla görürsünüz. Halen daha  İlçemizi yöneten ve İlçemizi uzaktan değerlendiren Büyükşehir ve Bakanlıklar, ilçemizin 20 yıl sonraki perişanlığını görmemekte direnmektedirler. Kalkınmaya ve gelişmeye yönelik olarak tabiî ki birtakım günlük veya yıllık çalışmalar yapılmamış da demiyorum. Ama merkezi yönetimlerin etkisi altında kalan, vizyonsuz yöneticiler, alışılmışın dışına çıkamamışlardır.

 
1989 yılından itibaren tek kutuplu dünya düzenine geçişin getirdiği, Ekonomik, Sosyal, Siyasi ve Kültürel değişim sürecinde, Sayın Ertan Ünverin Belediye Başkanlığı ile torbalımız yeni bir vizyon oluşturma şansı yakalamış ama İlçe halkımız, Sayın Ünver'i anlayamamış ve ya Sayın Ünver kendini İlçe halkına anlatamamıştır. Bu gün itibariyle hangisinin doğru olduğu çok da önemli değildir. 
 
Serbest piyasa ekonomisinin getirdiği değişimin sonunda ilçemize yapılan büyük sanayi yatırımlarından yeterli derecede faydalanamayan, nüfus ve buna paralel olarak istihdam yaratmada ilçenin yapısına uygun bir planlama yapamayan yöneticiler, ortaya çıkan imkanlarıda ilçemiz lehine kullanamamışlardır.

 
Sayın Uygur, iki dönemdir ilçemizin sülivetinde önemli değişiklikler yapmıştır. Bunlar, asla inkar edelimez ve edilmemesi gereken hizmetlerdir. Ancak, Sayın Uygur, planlı proğramlı ve ileriye dönük, ilçenin 20- 30 yıl sonrasını bile kurtarabilecek köklü değişiklikler yapamamıştır. Sayın Uygur 2 dönemdir Atçalı Kel Mehmet Efe mantığı ile elindeki mühürün değerine uygun çalışmalara imza atamamıştır.

 
Yllarca özel sektörün kontrölünde yapılan kazılar sonucunda açılan metropolis'ten arta kalan viraneliği görmeye gelecek yabancıyı ilçemize getirecek bir turizim acentasına cazip gelecek çarşımız bile yoktur. İnsanı temel alarak, ne insanca yaşamı sürdürecek, ne de çevreyi temel alarak, çevreyi koruyup kollayacak bir değişim ve gelişimi gerçekleştiremeden bugünlere kadar gelinmiştir. Değişim ve gelişim tabiî ki olmuştur. Ama adalet ve fırsat eşitliğinden uzak dengesiz ve güvensiz bugünkü yapı oluşmuştur.

Bugün ilçemizi yönetmeye talip olanların, İzmir gibi ülkenin çağdaş medeniyet seviyesine ulaşma yolunda öncülük görevini üstlenmiş bir ilin, ilçesinde yaşamını sürdüren halkının önüne yeni bir vizyonla çıkmaları şarttır. Küçük menderes havzasında bulunan ilçeler içinde toplumsal bütünleşmeye en çok ihtiyaç duyulan ilçemizin her konuda Medeni dünyada mevcut olan en iyi planlama teknikleriyle yola çıkarak sorunları çözme kapasitesi ve kabiliyeti olan kişilerin birlikteliği şarttır.

 
Bu birlikteliğe karşı duruşlar ne kadar yoğun olursa olsun Torbalı halkı sağlıksız da olsa bütünleşmekte ve bütünleşmeyi öncelikli olarak arzulamaktadır.

 
Bu nedenlerden dolayı, önümüzdeki dönem için bir vizyon oluşturulması, Siyaset, STK, Kamu kuruluşları, İlçe halkı ve Sanayi kuruluşları birbirleri ile bağlantılı olarak bir çalışmayı başlatarak ortak projeler üretmeleri şarttır. Değişim ve gelişim vizyonu içine, halkın dâhil edilmesi olmazsa olmazdır.

 
Halkın, değişik ideolojilerin ve kültürlerin öne çıkmadığı ortak değerlerin temel alındığı ama değişik halk kesimlerinin olmazsa olmazlarının mutlaka dikkate alındığı bir uzlaşma ortamının oluşturulması, varılmak istenen hedefin önündeki bütün engelleri kaldıracaktır.

 
Bireysel ve toplumsal özveri, her zaman verimliliği artırıp huzuru getirecek vazgeçilmez bir delildir. İlçemizin nüfusuna göre ekonomik, sosyal ve kültürel üretimi ve varlığı yok da değildir. Ancak, ciddi bir planlama yapılamamasından kaynaklanan işsizlik, gelir adaletsizliği ve kültürel çatışmalar yoğunluktadır.

 
İlçemizde, yeni Belediye başkanının belirlenmesinde, vizyon, Kriter, bilim ve teknoloji ön plana çıkmalıdır. İlçe HALKIMIZIN bunlara ve bu değerleri taşıyan ve taşıyabilecek bir ÖNCÜ LİDER'E ihtiyacı vardır. 
 
O lider de seçeceği belediye başkanıdır.
 
ALLAH'A EMANET OLUNUZ.
 
 

2013-10-03