Şiddet Üzerine -1
Şiddeti iki farklı durumda da (kadının ve erkeğin şiddet mağduru boyutlarıyla) değerlendirmemi yaptım. Şiddetin kadına yönelik boyutu sayıca fazla olsa da ‘şiddet' olgusunu ‘insani' boyutuyla ele almaya çalıştım. Şiddet karşısında tekbir duruş sergiledim. Üstat Necip Fazıl'ın da ifade ettiği gibi ‘Adamlığın cinsiyet meselesi değil şahsiyet meselesi' olduğunu kalemimin döndüğü kadar siz değerli okurlarıma aktarmaya çalıştım. Bu yazım da ise şiddeti biraz da nedenleri ve psikolojik boyutlarıyla ele alacağım.

*Şiddette başvuran bireylerin ruhsal ve psikolojik yapıları şu şekilde özetlenebilinir:

 

-Çocukluğunda şiddete uğrama veya tanık olma

-Bencillik

-Duygularını Kontrol Edememe

-Öfke patlamaları yaşama

-Dürtüsel davranma (İstek ve ihtiyaçlarını hemen karşılamak isteme)

-Engellenmelere karşı düşük tolerans

-Duygusal olarak olgunlaşamama

-Yakın ilişkiler ve sosyal bağlar kurmakta yetersiz kalma

-Düşük özgüven ve özsaygı

-Alkol madde kullanımı

-Sorumluluk duygusu taşımama

-Katı cinsiyetçi bakış

-Birtakım kişilik ve davranış bozuklukları

İfade ettiğim bu durumların bir ya da bir kaçına sahipseniz bireysel anlamda potansiyel şiddet göstermeye adaysınızdır!

Yukarıda ki belirtileri vermemde ki temel kasıt! Şiddet noktasında ‘bakış açımızı şiddet olayı olup bittikten sonra değil de en azından ön belirtiler ile müdahale edilmeli ve şiddet olayının önüne geçmek için.

Daha açık konuşayım!

Yukarı da koyu renkli yazılarla ifade ettiğim durumlardan bir ya da bir kaçına sahipseniz şöyle ki ‘Çocukluğunuzda şiddet görmüş veya tanık olmuş,Alkol veya madde bağımlısı,Öfke patlamaları yaşıyorsanız.....' tekrarlıyorum POTANSİYEL ŞİDDET GÖSTEREN BİREY ! Pozisyonun da olacaksınız!

Nereden mi biliyorum?

Karısını kesen, abisini doğrayan, annesine saldıran, çocuğa taciz eden şiddet gösteren vs.. bireylerde ilk belirti yukarıda ifade ettiğim durumlardı! O zaman belirtiler onlar için masumdu. Fakat sonra vahşet boyutunu aldı!

İşte bu tür vahşetlere ah tüh dememek için ne yapacağız?

Devamı bir sonraki yazıda..


2013-10-12