Kültür Emperyalizmi
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Haçlı emperyalizmi, müslüman alemini ve bilhassa islamı içten yıkmak, darbe üstüne darbe indirmek, yok edip parçalamak adına elinden geleni yapmıştır. Yıllarca haçlı seferleriyle müslümanları hunharca katleden, engizisyon mahkemelerinde  zulüm işkence ve ahlak dışı muamelelere maruz bırakan, müslümanları, savaş, anarşi ve terörle alt edemeyeceğini  anlayan batı dünyası türlü türlü  taktikler uygulamaya başladı son bir asırdır. Bunlardan bir taneside kale içten fethedilir kaidesince, müslümanları  alt etmenin bir yoluda , onları kurandan uzaklatırmaktan geçtiğini anlayan batı, müslümanları batıllılaştırma taktiğine giderek; Bizler bu kuranı müslümanların elinden almadığımız sürece onları asla alt edemeyeceğiz diyerek, müslümanlarını üzerinde büyük bir etki yaratmak adına kültür emperyalizmine başladılar.

Yüce Allah tevbe suresi 32 ci ayeti kerimesinde mealen ' Onlar Allahın nurunu ağızlarıyla ( üfleyip) söndürmek istiyorlar. Halbuki o kafirler istemeselerde Allah nurunu tamalamaktan asla vazgeçmez. ' Buyurarak bu gerçeğe işaret etmiştir.

Peki başarı oldular mı? Evet. Hemde öyle bir başarı gösterdilerki toplumsal hayatımızda, aile hayatımızda, inançlarımızda, adet ve ananelerimizde, ahlaki değerlerimizde öyle bir yer ettiki;  islam nizamına dair bilgileri olmayan, islamı sadece bir ibadet manzumasinden ibaret sayan, bu manzumeye uyulduğu taktirde islama dair bütün vazifelerini yerine getirdiğini inanan bir neslin yetişmesine neden olmuştur. Namaz kılıyorum, oruç tutuyorum,  hacca gidiyorum o halde müslümanım. Ayrıca düşüncelerimi adet ve gelenekleimi, iktisadi ve ictimai sistemimi islamın fikir ve nizamı çerçevesinde değiştirmeye gerel yoktur diyen bir neslin yetişmiş olması yine avrupnın kültür emperyalizmin başarı cümlesindendir.  Batının bu oyunu bizleri şu fikirlere götürdü; Mademki batı her türlü mekanik aletlere sahiptir de biz değiliz, onlar bilim ve teknolojide bu kadar ilerleme kaydetmişken  bizler geride kalmışız, onlar her türlü maddi güce sahiptir biz değiliz, onlar bu kadar ilerlemişken biz geride kalmışız ohalde barı ne söylüyorsa doğrudur . ' Din yoktur' diyorsa doğrudur. 'Ahlak yoktur'  demişse dorudur. 'Adet ve gelenekler safsatadır' diyorsa doğrudur  Fikri maalesef  beyinlerimize öyle bir çakıldıki onlardan ne gldiyse birer mihenk taşı olarak kabul ettik.  Batı hep bizlere eğer yükselmek ve gelişmek istiyorsanız bizim dediğimizi yapın. Din denilen hurafelerden kurtulun. Yükselmek özgörleşmeyle gerçekleşir. İlahi buyrukları bırakın bize kul köle olun. Kdınları teşhir edilecek bir malmış gibi soyup sokağa salın. Bütün zincirleri kırın. Ey gençler! Çevrenizde sizi bağlayan din denilen hurafelerden kurtulun. Çünkü siz yepyeni çağdaç, modern bir nesilsiniz. Bizim gibi olmak istiyorsanız bizi taklit edin. Kız ve rekek arkadaşlarınıuz olsun, öpüşün sarmaş dolaş gezin, fülört edin ki medeni insanlar olabilesiniz.

Maalesef bugün islam dünyasının hali bu tobloyu çok iyi resm etmektedir. Batı bu amacına ulaşmak için bütün imkanlarını seferber etmiştir. Ahlak dışı televizyon yayınları, gazete, dergi, sinema oyunları ve buna benzer fotoromanlarıyla her türlü tahrik oyunlaı oynamıştır. Bu durum gösteriyorki  emperyalistler bu gibi çirkin oyonlarını islam dünyasına öyle bir empoze etmişler ki ruhen onları köleleştirmiş, müslümalarla resmen alay ederek onları ahlaki çöküntüye götürmüş, değerlerinin dejenerasyona uğramasına neden olmuş,  ayrıca kendilerine has inanç ve değerleri alt üst ederek manen mağlup oldukalarını en bariz bir şekilde onlara göstermiştir. Ne olursa olsun zafer islamın gelecek müslümanların olması temenni ve duasıyla...

2013-11-07