Yoksa Marmaray Hz. Mehdi için mi yapıldı?
Yoksa Marmaray Hz. Mehdi için mi yapıldı, hadislerde nasıl bildiriliyor?
Marmaray ahir zamanın önemli olaylarından biridir ve hadislerde bildirilmiştir.
Asrın projesi, Türkiye'nin tam 153 yıllık rüyası Marmaray büyük bir törenle, tekbirlerle ve dualarla açıldı, her yerde bayraklar vardı. Sultan Abdülmecid'in hayali 2013 yılında gerçek oldu ve denizden kupkuru bir yol açıldı. Marmaray dünyanın en derin batırma tüneli özelliğine sahip, yani denizden iyice uzaklaşarak en derinde kupkuru bir yol açılmış oldu. Bu kuşkusuz tarihi bir olaydır. Peygamberimizin ahir zamanı hadislerde adeta görmüş gibi anlattığından sürekli bahsediyorum. Peki Marmaray Hz. Mehdi için mi yapıldı, onun geçmesi için mi denizde kuru bir yol açıldı? Bakın hadiste peygamberimiz ne söylüyor:

Konstantiniyye'nin manevi fethi sırasında (mehdiyetin yoğun faaliyet gösterdiği dönemde, iman hakikatlerinin ve Kuran Mucizelerinin anlatıldığı, İslamiyetin yayıldığı materyalizmin çöktüğü dönemde) Allah Hz. Mehdi'ye böyle bir imkân hazırlıyor. Peygamberimiz hadiste dikilen bayraklardan bahsediyor. Buradan bir bayram günü olduğunu anlıyoruz. Peygamberimizin yolun başında ve sonunda bayrakların olacağını söylüyor. Hakikaten her yer bayraklarla donatılmıştı.
Peygamberimiz bu açılan yol sayesinde doğrudan şehre girileceğini söylüyor.Burada yol açılacak diyor, yani burada yeni açılacak bir yoldan bahsediyor peygamberimiz. Herhangi bir viraj olmadan, dimdik şehre giriliyor. Hadiste de 'dik ve doğrudan' diye özellikle bildiriliyor. Ayrıca hadiste halkın bu yoldan geçeceği bildiriliyor. Hadiste yolun tekbirle, Allah anılarak açılacağından bahsediyor. Bu da aynısıyla gerçekleşmiştir.

Hadiste 'su yoldan uzaklaşacak' diye bildiriyor peygamberimiz. Denizle açılan yol arasında çok mesafe olacağı özellikle vurgulanıyor. Peygamberimiz kuru bir yol olacağından bahsediyor. O dönemde (yolun açıldığı dönemde) cami açılışlarının da olacağı bildiriliyor. Hakikaten de Marmaray'ın çıkışında iki cami var, ayrıca İstanbul'un en büyük camisi de bildiğiniz gibi Çamlıca'da yapılıyor.

Peygamberimiz ayrıca hadiste 'aynı dönemde Şam'da, Suriye'de katliam olur, çocuklar öldürülür'diyor. Şimdi bütün bunlar tam olarak büyük bir mucizedir. Bunu anlamazdan geliyorlar.

'Kaim Mehdi zuhur ettiğinde Konstantiniyye İstanbul'a talebelerini gönderir' diyor peygamberimiz. Hz. Mehdi'nin mucizelerini Allah'ın bu kadar açık göstermesi çok şaşırtıcıdır. Marmaray ile ilgili hadisler 'Ahir Zaman Mehdi'sinin Alametleri' kitabında, 'Beklenen Mehdi'nin Alametleri' kitabında, Berzenci'nin 'Kıyamet Alametleri' kitabında bildiriliyor. Peygamberimizin hadisleri büyük bir mucize olarak arka arkaya gerçekleşiyor. Bazı kişiler hadislere hurafe gözüyle bakıyorlar ama gerçekleşince de hayrete düşüyorlar. Bazıları da çok iyi bildikleri halde bu hadisleri anlamazdan geliyorlar.

Gaybet-i Numani: Ahmed bin Havza'dan Nahavandi'den Abdullah bin Hammad Ansari'den Muhammed bin Cafer'den İmam Sadık (a.s.)'ın şöyle dediğini rivayet ettiler:

'Kaim (a.s) zuhur ettiğinde, ... Konstantiniyye'ye (İstanbul'a) talebelerini gönderir. Körfeze vardıklarında ayaklarıyla bir şey yazarlar ve suyun üzerinde yürürler. Konstantiniyye halkı şöyle der: Onlar (Hz. Mehdi (as) ve talebeleri) suyun üzerinde yürüyen sahabelerdir... O anda şehrin (İstanbul'un) kapılarını onlar için açarlar. 

'Konstantiniyye'nin fethi sırasında sabah namazı için abdest alırken bir bayrak dikecek. Deniz ikiye ayrılarak su kendiliğinden uzaklaşacak ve açılan yolu takip eden Hz. Mehdi karşı kıyıya geçecektir. Sonra bir bayrak daha dikecek ve diyecek ki: Ey insanlar, ibret alınız. Deniz Beni İsrail' e nasıl yol verdiyse bize de öyle yol verdi. Ondan sonra hepsi tekrar tekrar tekbir getirecek ve 12 tekbir ile şehrin 12 burcu da düşecektir.'(El-Kavl-ül Muhtasar fi Alametil Mehdiyyül Muntazır, syf. 57)

Mehdi sabah namazına abdest almak için denizin yanında sancağı dikecek, su ondan uzaklaşacak. Ve açılan yoldan geçip insanlara şöyle haykıracak: 'Ey insanlar haydi sizde geçiniz. Cenab'ı Hak İsrail oğullarına olduğu gibi size de denizi ikiye ayırdı.' Onlar da geçecekler. Tekbirler getirecekler bu defa sarsıntı biraz daha şiddetli olacak. Üçüncü tekbir getirişlerinde on iki burç yerle bir olacak. Oradan doğru şehre girecekler... (Kıyamet Alametleri, s. 181)
Beldeler onun emrine girer. Allahu Teala onun elinde Konstantiniyye'nin fethini müyesser kılar. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 56)

Hz. Mehdi döneminde Suriye'de çocukların katledileceği ile ilgili hadis:
'Hz. Hüseyin (RA)a: Mehdi'nin zuhuru esnasında onu tanıtıcı alametler var mıdır? Diye sordum. O da: Evet, vardır dedi ve şunları saydı: Abbasoğullarının helakı, Süfyani'nin ortaya çıkışı, Beyda denilen yerde bir ordunun helak edilmesi.'

Hz. Ali (RA)dan rivayete göre; Süfyani, Halid b. Yezid b. Ebu Süfyan'ın neslinden bir adamdır. İri cüsselidir. Yüzünde çiçek hastalığı izi vardır. Gözünde beyaz bir leke vardır. Şam tarafından çıkacaktır. Kendisine tabi olanların çoğu Ben-i Kelb kabilesinden olacaktır. Çocukları ve hatta kadınların karınlarındaki bebekleri bile öldürür. 

Kaynak: hzmehdigelisalametleri.blogspot.com/
Tüm yazılarım:erkanarkuttanguncelyazilar.wordpress.com/
Video sayfam: mynet.com/erkanarkut/videolari/liste


2013-11-12