Ayinesi İştir Kişinin Lafa Bakılmaz
Uzun zamandır ilçemizde ve Ülkemizde, açılımdan söz eden, bazı sivil toplum kuruluşları ile Yerel ve Ulusal gazetelerimizde köşe yazarlığı yapan aydın ve yazarlarımız haklı olarak kendi zihniyetlerine göre değerlendirme yaparken, tarihi yorumlamakta çektikleri sıkıntılardan dolayı ister istemez taraf olmuş görüntüsü veriyorlar. Bazı yazar ve aydınlarımızın da baş örtüsüne ayırdığı zamanın %10'unun bile açılım için ayırmadığına şahit oluyoruz.

Açılım, Bir devletin sınırları içinde yaşayan ve yaşamak zorunda bırakılan kendisini ben başkayım diye gören kesimlere karşı hoşgörülü olmak, sosyal ve kültürel farklılıklarını yaşamalarına imkan sağlamak için alınacak bir dizi tedbirlerin hayata geçirilmesi olarak değerlendirilmelidir.

Peki, nedir bunlar? Dilini konuşması, kültürünü yaşaması ve devleti kuran asıl unsurla birlikte eşit haklara tabi olmaları vb. masum görülen istekler olabilir. 

Türkiye Cumhuriyeti devletinde aksayan nedir? bugün itibariyle aksayan sadece ülkemizin farklı bölgelerindeki ekonomik farklılıklardan doğan yoksulluk ve dünya şartlarının altında sosyal yaşam koşullarıdır. Arkadaşlarımız demokratik açılımla yazılarına başlıyorlar, Kürt sorunu ile yazılarını besleyip birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi dileği ile yazılarını bitiriyorlar. Ben bu arkadaşlarımın tarihi iyi okuyup yorumlayamadıklarını düşünüyorum.

Osmanlının açılımı Osmanlıyı parçalama projelerini beslemiş ve bu millet sözde 'Kurtuluş' savaşına kadar getirilmiştir. Zamanın emperyal devletleri; Bilhassa İngiltere, Ermenilere Ermenistan, Kürtlere Kürdistan devleti kurma vaatleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu da büyük ve kanlı çatışmaların çıkmasına neden olmuşlardır.

Bugün 'Bırakalım sözü edilen devletler kurulsun, batı ve Rusya istediği gibi ülkemiz üzerinde Kadastro memurluğu yapsın' anlamına gelebilecek stratejiler belirlenmektedir.

Milli Mücadeleyi başlatanlar her ne pahasına olursa olsun bu oyunları bozmak ve Türk Milletinin çoğunluğunun yaşadığı Anadolu topraklarını korumak azmi ile politika geliştirmişlerdir. Ermeniler merkezi Van olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Rusya'nın desteği ile bir Ermeni devleti bile kurmuşlardır ama çok kısa sürede Erivan'a kaçmak zorunda bırakılmışlardır.

Ama o bölgelerde binlerce Türk, Kürt ve Ermeni aileler dağılmış, binlerce insan canından olmuştur. O günlerin dünya siyaseti ile beslenen zihniyetler . bugün, Sözde Ermeni soykırımı yalanıyla dünya kamuoyunu aldatmaktadırlar. O gün ve o bölgelerin akil insanları, Kürtleri daha büyük bir felaketin eşiğine getirecek işbirliği fikirlerine karşı çıkarak Osmanlının ve Milli Mücadelede Türk Milletinin yanında yer almışlardır.

Sözde Kürtçüler, "Cumhuriyet hükumetleri Silahlı güçlerin vesayetinden kurtulamadı ve bizler mağdur olduk" derlerse eksik ve maksatlı söylemiş olurlar. Çünkü tüm ülke insanları mağdur edilmiştir. Darbeler ve darbe yönetimleri Milletimizin ve Anadolu halkının çok önemli reflekslerini yok etmek için her türlü meşru ve gayrimeşru yolların açılmasını sağlamıştır.

Mağduriyet doğrudur, ama bunun karşılığı, bir kesimin silaha sarılıp terörü ve ayrımcılığı tercih etmesi doğru değildir.

'Ay-inesi iştir kişinin lafa bakılmaz' 

Ordunun içinde yanlış yapanlar tabii ki kabul edilemez ama bundan yararlanılarak ordu düşmanlığı yapmak da Milletin kahır çoğunluğu tarafından kabul edilemez. Silahlı teröristin siyasallaşmasının önünü açmamak için ülkeyi yönetenler stratejilerini bir daha gözden geçirmeleri gerekmektedir. Şayet illa da açılım diyorlarsa; Doğu ve Güneydoğunun sosyal yaşamını iyileştirecek yoksulluklarına çare bulacak, kültürel haklarını yasal güvence altına alacak öncelikle sivil bir anayasa yapmalıdırlar. 

ALLAH'A EMANET OLUNUZ.2013-11-07