Korku İmparatorluğu
Bir ülke düşününki kuruluşunu ve devamını korkular ve yasaklar üzerine inşa etsin. Geçmişe doğru bir yolculuk yaparsak ülkeyi yöneten ve iktidarı elinden bırakmak istemeyen elit sınıf statükolarının devamı için Cumhuriyeti kollama ve yaşatma adına yasaklarla, korkularla ülkeyi yönettiler.

Geçmişte ki Kürt isyanlarının bastırılışı ve Dersim katliamın dan sonra yasakçı zihniyet tek tip ulus yaratma bağlamında islamcılar ve kürtler üzerindeki baskıyı daha da artırarak halkı sindirmeye çalıştılar.

Demokrat parti döneminde baskı ve korkularda azalma görülsede uzun sürmedi. 1960 ihtilalinden sonra halk üzerindeki baskı ve korkular devam ettirildi. Yetmişli yıllarda sağ,sol-alevi,sunni çatışmalarını çıkartıp ülke de anarşiyi artırarak iktidarlıklarının devamını sağladılar. 1980 darbesinden sonra Türk-Kürt çatışmasını körüklüyerek ülke bölünecek poranoyasını üretip Kürtler üzerine baskı, şiddet ve zülüm politikaları ile saltanatlarının devamını sağlamaya çalıştılar.

Kürtler üzerinde oluşturdukları ret ve asimilasyon politikaları ile Kürtleri ret ve kürtçenin konuşulmasını yasaklarla önlemeye ve bunuda bölünme ütopyasıyla kamufule etmeye çalıştılar. Bu süreç zarfında kan, gözyaşı ve  binlece insanın ölümüne sessiz kaldılar.

İslamcılar üzerinede şeriatı getirip Cumhuriyeti yıkacaklar diye yasaklamalar ve baskılarla dini vazifelerini yapmalarına özde değilde sözde söylemlerle karşı olmadıklarını açıklamaya çalıştılar.

2002-2013  döneminde demokrasi adına yapılan reformlarla yasakçı ve baskıcı vesayete son verilmeye çalışılması Cumhuriyetimiz adına çok önemli bir kazançtır.

Kürtçenin konuşulması, yazılması, devlet televizyonu olan trt nin 24 saat Kürtçe yayın yapan  (TRT ŞEŞ ) kanalın, okullarda Kürtçenin seçmeli ders olması, Kürtçe eğitim yapan özel okulların açılması, Üniversitelerde Kürtçe bölünmünün kurulması ülkeyi bölmedi hakeza halklar arasında daha da bütünleşmeyi sağladı, sağlayacak.

Halkların dini inancı gereği yapılması gerekenler üzerindeki baskılarında bir bir kaldırılması rejimin şeriata gitmediği bilakis insanların demokrasiye daha çok sahipleneceği duygusu görülüyor.

Cumhuriyet belirli bir zümrenin tekelinden çıkartılıp halkın sahipleneceği Cumhuriyetçilik anlayışı egemen kılınmaktadır.

Günün sözü; Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası özgürlüktür.  ( Atatürk )2013-11-07