Atatürk Dindardı...
Mustafa Kemal'e göre islam dini en son ve en mükemmel dindir; son din olmasının nedeni de budur.Mustafa Kemal: din vardır ve lazımdır, dinime gerçeğin kendisine nasıl inanıyorsam öyle inanıyorum yanlış olan ise bu ilahi müessesenin,din adına beşeri müdahalelerle dar kalıplara hapsedilip boğulmasıdır.

***                                                                                                                                                

Bizim dinimiz, milletimize değersiz , miskin ve zelil olmayı tavsiye etmez. Aksine Allah ve peygamber de insanların ve milletlerin izzet ve şerefini korumalarını emrediyor, islam dünyası dini gerçekler dairesinde Allah'ın emrini yerine getirmiş olsaydı, bu akıbetlere maruz kalmazdı. Allah'ın emri çok çalışmaktır, itiraf ederim ki düşmanlarımız çok çalışıyor, biz onlardan daha çok çalışmalıyız demiştir.

Atatürk'ün 5 şubat1923/Akhisar konuşmasında....

 ***

Mustafa Kemal Paşa, Türkiye'nin islam uyanışının merkezi olduğunu dünya müslümanlarına göstermek için Libyalı Şeyh Ahmet Sunisi'nin başkanlığında Anodolu'da Panislamik nitelikte iki İslam kongresi düzenlemek istemiştir. Anadoludaki  ilk islam kongresi 18 şubat 1921'de Sivas'ta cami kebbirde toplanan (ittihatı islam ) kongresidir. İkincisi de Ankara'da toplanmak istenmiş ancak toplanamamış Ankara islam kongresidir.  Milli mücadeleyi yürüten kadro 1919, 1920 yıllarında muvahhidin cemiyeti ile tam bir fikir ve hareket birliği içerisinde davranmaktır.

İhsan Özkes'in Atatürk chp ve din kitabı sayfa 23 de.

 ***

Mustafa Kemal ezilen, hor görülen ve çoğunlukla sömürü altında bulunan islam dünyasının ölüm uykusundan uyanıp bağımsızlık savaşı vermeleri için sembol olmuştur. ''Allah nasip eder, ömrüm vefa ederse Musul, Kerkük ve Adaları geri alacağım. Selanik de dahil Batı Trakya'yı Türkiye hudutları içine katacağım' demiştir.

***

Atatürk şöyle demiştir; Bu gün günün ağardığını nasıl görüyorsam, doğu milletlerin uyanışını da öyle görüyorum. İstiklal ve hürriyete kavuşacak çok millet var. Bu milletler bütün güçlüklere ve bütün engellere rağmen muzaffer olacaklar ve kendilerini bekleyen bağımsızlığa kavuşacaklardır. Çalışmalıyız demiştir. İslam dünyasının asıl bağımsızlık baharı Atatürk ile başlamıştır. Bu gün Arap baharı denilen özgürlük hareketlerinin amacı da Atatürk'ün kurduğu Türkiye cumhuriyetinin kazanımlarına erişmektir! Çünkü islam dünyasının çağdaşlık ve uygarlık penceresi Türkiyedir, Bu aydınlığın güneşi de Mustafa Kemal'dir.

***İhsan Özkes'in  Atatürk chp ve din kitabı sayfa 53ve 54 de.

  ***

İnancımız bir, kültürümüz bir, geçmişimiz bir ve bütün insanları ırkına veya etnik kökenine göre ayırmadan sadece var oldukları için seviyoruz. Avrupa birliği gibi bir birlik kuruluyor da, Atatürk'ümüzün istediği ve ön gördüğü dünyayı kurtaracak bu birlik neden kurulamasın? Dünyayı kurtaracak tek çözüm Türkiye'nin liderliği ile kurulacak Türkislambirliğidir!    

***

Kurtuluş savaşında emparyalizme diz çöktüren ve islam dünyasında efsaneleşen Mustafa Kemal günümüzde bağımsızlığın önemini unutan bazı kesimlerce din düşmanı olarak görülmektedir. Maalasef bu anlayış islam dünyasını kendi çıkarlarına göre dizayn eden batı emparyalizminin büyük orta doğu projesinin bir parçasıdır.

***

Mustafa Kemal'ın dinsiz olduğunun yaygınlaştırma stratejisi bilinçlidir. Çünkü Atatürk'ün cumhuriyet projesi emperyalizmin ve sömürgeciliğin önünde engeldi! aynı plan bugün hala devam etmektedir.

***

Alman asıllı( kurt ziemkenin1930'da yayınladığı  die neue türkei  yeni türkiye )adlı kitapda yapılması gereken kemalist cumhuriyetin hem  din ve hemde kürt düşmanı  olduğunu yaymalıyız! demiştir.İhsan Özkes'in Atatürk chp ve din kitabı sayfa19 da.

***

Atatürk her kişi dinini, din işlerini imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır; orası okuldur diyerek 1924 te imam hatip okulları ve ilahiyat fakültesini açmıştır. Türk milletinin kuranı ve islamı okuyup anlamasını çok istiyordu bu amaçla kuranı türkçeye çevirip bastırdı. Hak dini kuran dili 1935 yılından itibaren her cildi on bin adet basılmıştır.

Hatta sekizbin nüshanın bedeli bizzat Atatürk tarafından ödenmiş ve ücresiz olarak Anadoluya dağıtılmıştır.

***

:İhsan Özkes'in Atatürk chp ve din kitabı sayfa 29  

***

Din lüzumlu bir kurumdur. Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur. Mustafa Kemal Atatürk.

***

NOT:  Bilgiler İhsan Özkes'in  hazıladığı Atatürk chp ve din kitabı içinden alınmıştır. böyle güzel bir kitap hazırladığı için teşekkürler.

***

Atatürk'ün söylediği son söz

İnsanın karşılaşacağı ölüm gerçeğinin son saniyeleri geldiğinde, o sırada yanında bulunanlardan Dr. Neşet Ömer bey 'Dilinizi göreyim efendim. Lütfen dilinizi dışarıya doğru çıkartın' diye telaşlanırken, Atatürk, Dr. Neşet Ömer beye bakarak 'Ve aleyküm selam' diyerek gözlerini kapatmıştır. (Kılıç Ali'nin Anıları Sh 659. Hulusi TURGUT) Peki, o sırada Atatürk'ün yanında bulunanlar telaş ve çaresizlik içerisinde kıvranırlarken ve hiç gereği yokken Atatürk'ün 'VE ALEYKÜM SELAM' demesinin anlamı ne olabilir diye bir soru akla gelebilir. Böyle bir sorunun yanıtını Kur'an ayetlerinden öğrenelim. İşte Kur'an'ın söyledikleri: 'İyiliklerini içeren kitabı sağ tarafından verileceklere, melekler: ‘SELAMÜN ALEYKÜM derler.'' (Vakıa Suresi 90,91)

***

Allah rahmet etsin inşaAllah.                                                                                                                                                                    


2013-11-10