Toplum muhafazakarlaşıyor mu ?
 Toplum muhafazakarlaşıyor/dindarlaşıyor mu ?

Türkiye'nin toplum yapısı itibariyle Ak Parti Hükümetine paralel gerçekten muhafazakârlaşıyor mu? Meseleyi Sosyolojik açıdan çeşitli araştırma sonuçlarıyla ele alacağım.


Önce Yılmaz Esmer tarafından hazırlanan ‘Türkiye Değerler Atlası 2012' araştırmasına bakalım.

Esmer'in Avrupa ülkeleri ile karşılaştırmalı olarak yürüttüğü araştırmaya göre Türkiye'de muhafazakârlık seviyesi bugün için yüzde 63 olarak tespit edilmiş. . Bu oran 1990'da yüzde 60.34.AK Parti iktidara gelmezden hemen önce 2001'de ise yüzde 64.80'miş.Göreceğimiz üzere oran düşmüş.

1990'danbu yana ciddi bir artış göstermemiş. Daha açık ifadeyle 1990'lara göre Türkiye daha az muhafazakâr.

Şimdi de bir başka araştırma sonuçlarına bakalım. Açık Toplum Vakfı ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından yürütülen ‘Türkiye'de Muhafazakârlık: Aile, Cinsellik, Din' Araştırmasının sonuçları Esmer'in küresel kapsamlı araştırmasını destekler nitelikte. Hakan Yılmaz'ın hazırladığı araştırmaya göre hem siyasal hem de özel hayatta kendisini muhafazakâr uçlarda tanımlayanların sayısı 2006'dan 2012'ye azalırken kendisini ‘orta derecede muhafazakâr' bulanların sayısı artmış. Yani muhafazakârlık toplumsal düzeyde mülayimleşmiş. Mesela 2006 yılında açık giyinen kadınlardan rahatsız olanların oranı % 52 iken 2012'de bu oran % 34.6'ya düşmüş.

Aynı şekilde küpe takan erkeklerden ve içkili mekânlardan rahatsız olanların oranı da ciddi bir düşüş yaşamış.

Ayrıca 'Siyasal konularda kendimi muhafazakâr buluyorum' diyenlerin oranı yüzde 17'den yüzde 10'a; 'Kadın erkek ilişkilerinde kendimi muhafazakâr buluyorum' diyenlerin oranı yüzde 20,4'ten yüzde 11,5'e gerilemiş.

Bu iki araştırmadan hareketle hepimizin kendimize sormamız gereken iki önemli soru var.

Bir, Türkiye 1990'lara göre daha fazla muhafazakârlaşmıyorsa bu yönde korku yaymanın kime ne faydası var?

Siyasi muhafazakârlık boyutunu toplumun geneline endekslemek ne derece doğrudur?  Siyasi dil ile toplumun dili arasında farklılık olması doğaldır. Yazımın girişinde ifade ettiğim durumu bir sosyal politikaymış gibi ele alınması ve despotik tutum var tellalı! Bizi korkutmasın.Araştırmalar açık ve net! Türkiye toplum yapısı itibariyle muhafazakârlaşmıyor tam tersi daha ılımlı, esnek bir yapıda...

2013-11-16