Dershaneler kapatılıyor mu yoksa?
Zaman gazetesinin (eğitime büyük darbe )başlığı altında attığı manşet beni hayal kırıklığına uğrattı.
Hükümetin yaptığı eğitimdeki yenilikleri sırf kendi çıkarları için halkı kışkırtmak isteyenlere soruyorum darbe sözcüğü halkın seçtiği hükümetlere baskı yapmak, engellemek ve iktidardan zorla indirmek değil midir? Eğitimde yenilik yapanlar da halkı seçtikleridir! sizin yaptığınız ise şimdi hükümeti darbe yapanlar gibi engellemektir, bu manşetle hükümete psikolojik baskı yapıldığı aşikardır..

***

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu manşet üzerine yapılan açıklamada "Dershanelere para cezası uygulamak, sıkı yönetim uygulamaları, maddi yaptırım getirmek gibi alenen yalan ve ilgili kamuoyunu kışkırtıcı ifadeler taslak metinde kesinlikle bulunmamaktadır. Bakanlığımız, dershanelerin özel okullara dönüşmesini kolaylaştıracak bir yasa önerisi hazırlığı içerisindedir. Ancak bu hazırlıklar esnasında en çok riayet edilen husus, başta dershane çalışanları, öğrenciler ve veliler olmak üzere hiç kimsenin mağdur edilmemesi, Türkiye'de özel sektörün eğitim alanında daha etkin biçimde yer alması ve okul dışı alternatif programlar uygulayan kurumlara bağımlılığın ortadan kaldırılmasıdır" denildi.

Dershanelerin kaldırılması devletin okullardaki eğitim şartlarının düzeltilmesi daha güçlü, donanımlı bir eğitim sisteminin önünü açacak dır.Dershane'ye gitme imkanı olanla dershane'ye gidemeyen çocukların aynı sınava tutulması son derece adaletsizdi.Bütün okulların eşit eğitim yapabilecek bir sistem çocuklar için daha adaletli olacaktır.

***

Son yıllarda dershaneler eğitime, kitap okumaya , bilgiyi öğrenmeye teşvik değil test kitapçıkları çözerek ezbere yönelik bir sisteme ve son derece pahalı oldukları için rant odaklarına dönüştü.

***

Anne babaların çocukları yarış atı gibi koşuşturdukları evden okula ,okuldan dershaneye yetişmeye çalışan çocukların dönemi bitmiş olacak gençler büyük bir nefes alacaktır.Çoğu ailelerin çocuklarına yaşattıkları baskı , kıyas gençleri sinirli , rekabetçi ,stresli bir ruha sürükledi başka çocuklarla kıyas etmek çocuklarınıza yaptığınız en büyük zulümdür.Çünkü her çocuk bir değildir ve her çocuk farklı konularda beceriye sahiptir.

***
Üniversite sınavlarına dayanan meslek kazanma sisteminde sırf matematik'ten fazla puan alamayan ama diğer derslerde çok başarılı olan gençlerin haklarının yenildiğini düşünüyorum.Bu sistem gençlerin yeteneklerine sevdiği istediği mesleği seçmesine engel oluyor buda ileride yaptıkları mesleklerde verimsiz olmalarına soğumalarına sebep oluyor.

***

Hükümetimizin meslek liselerine ağırlık vermesine seviniyorum ülkemiz açısından daha faydalı olacaktır çünkü zanaatkarların azaldığı son zamanlarda ülkemizde eleman bulmak da zorlanan bir çok sektör var .biliyorsunuz ağaç yaşken eğilir her gencin meslek öğrenmesi ileride üniversiteyi okusa da okumasa da nitelikli bir mesleği olan çocuklarımızın atalarımızın deyimiyle kolunda altın bileziğidir meslek!

***

Son olarak tüm ailelere şunu söylemek istiyorum üniversiteyi kazanmadı , memur olamadı diye üzülmeyin ve çocuklarınıza baskı yapmayın haklarında hayırlısını isteyin bütün rızıkları veren Allahtır.Dünyadaki her insanın masa başında memur olduğunu düşünürsek hayattaki diğer işleri kimler yapacaktır

***

(Allah dilediğine rızkı genişletir yayar ve daraltır da.Onlar ise dünya hayatına sevindiler.Oysa dünya hayatı,ahirette ki sınırsız mutluluk yanında geçici bir meta'dan başkası değildir.13/26)

2013-11-16