Milli İstikbal Kaygısı ve Öğrenci Evleri
Kamuoyunda tartışılan farklı niyet, birilerini tasfiye veya 'menfur amaçlara yatırım' gibi fitne, fesat, tefrika.; Tıpkı zinayı serbest bırakma arifesinde sahnelenen AB furyası gibi, muhtemeldir ki şimdi de, 'erkekli-kancıklı' ikameti meşrulaştırmak için yapılan bir altyapı kampanyası değilse eğer; Ben bu defa hükümetin 'kızlıklı-erkekli barınaklara karşı açılan' kutsal mücadelesini destekliyorum.  

Şöyle ki: Bu günlerde gençlerimizin öğrenci evlerinde 'kızlı/erkekli' olarak beraber kalması ile ilgili haberler hakkında hükümetin söylemi, 'şerefli, kadim ve soylu geleceğimizin teminatı olan genç kardeşlerimizin' kafasını karıştırmış, polise intikal eden 'birlikte ikamet' vakıaları ise tüm namuslu, dürüst insanlarımızın midesini bulandırmıştır.

Bu durum her ne kadar 'nadir rastlanır cinsten' ise de, mevcutları şiddetle kınıyor ve hükümeti, toplumsal ahlâkın korunması; AB hatırına serbest bırakılan zinanın derhal en ağır cezai suç haline getirecek düzenlemeleri yapmasını talep ediyorum.

Dolayısıyla; Her ne kadar yaşam boyutunda bazı çirkin, edep ve insanlık dışı örnekler var ise de; Tüm gençlerimizi, kötü örneklere istinaden ve öfkeli bir yaklaşımla 'milli ahlak ve insani hasletler üzerinden' değerlendirmek, onlara karşı yapılan büyük bir haksızlıktır.

Esas itibarıyla Türk Gençliği ahlâken yüksek, onurlu, sorumlu ve faziletlidir.

Türk Gençliği, ahlâki olduğu kadar; Milli ve manevi değerlerine düşkündür.

Türk Gençliği yüksektir. Çünkü: Cumhuriyet, Adalet ve Demokrasi onlara emanettir.

Bu nedenle: Geleceğimizin teminatı gençlerin gururunu kırmak, onurlarıyla oynamak, canlarından daha aziz ve değerli olan namuslarına dil uzatmak, onların tertemiz akıl, iman ve dimağlarını polemik içerisine çekmek, masum ve müsemma hazinelerimizi rencide etmektir.

Üstelik ülkemizde sanki yurt sorunu halledilmiş, her öğrenci ekonomik olarak iyi, emin, güvenli, 'her türlü mazarrat, anarşist ve terörist ajitasyonlarına karşı korunmuş' rahat ve konforlu durumda gibi, onlara yöntem diretmek haksızlıktır. Zira evlerde 'kız / erkek ayrı olmak kaydıyla kalan' birçok öğrenci tam beslenemeden, ısınamadan, dar bütçeyle geçinmek zorunda kalmakta; Mahrumiyetler ve mağduriyetlere mahkûm yaşamaktadır.

Onları bir eli yağda bir eli balda 'mamur ve müreffeh' sanıp sadece bireysel ahlak üzerinden değerlendirmeyip, cefa içerisinde bir diploma sahibi olmak için, ana-babasının gönderdiği 3,5 kuruşla geçinmeye çalışan,; hasretle cebelleş ve sıla özlemi içerisinde zar zor derslerine çalışan ve okullarını bitirmek için çırpınan gençler olarak (gerçeği) görmelidir.

Kaldı ki, bütün genç insanları aynı kefeye konulamaz. Kahir ekseriyeti edepli, şerefli, yüksek karakterli, usul, ahlâk ve yasalara uyan, her şeyin apaçık farkında olan, akıllı, imanlı ve şuurlu gençlerimizdir. Bunları bilmeden, ahlâken tefessüh etmiş, şeref, şahsiyet ve düşman unsurların tesiriyle haysiyetini yitirmiş üç beş namussuz ve kötü numuneye bakarak, medya önünde 'Asil ve Ahlâken Yüksek Türk Gençliğini' küçük düşürmemek lâzımdır.

Ayrıca, hükümetin görevi çocuklarımıza, gençlerimize en iyi imkânları ve fırsatları sunmak; Eğer varsa Muhalefetin asli, insani, milli-manevi ve vatani görevi ise, hükümetin bu görevini hakkıyla yapıp yapmadığını hassasiyetle takip ve kontrol etmektir.  

Emniyetçe yapılacak incelemelerde, önce aslının araştırılması, karma bir ikamet varsa men ve ifşa edilmesi; Aksi takdirde, yersiz iftira ve iğrenç tuzaklarla polisimizi olumsuz baskı gücü gibi gösterme çabasının önüne geçilmesi gerekir. Çünkü polis, adliye, savcı ve güvenlik unsurları gençlerin dostu, özgürlük, hak ve güvenliğimizin teminatı olup; gençlerimizi çeteler, terör-tedhiş, tam bir lâğım çukuru fuhuş, uyuşturucu ve her türlü belâlardan koruyan meşru güçler; Adalet, ahlâk ve hukukun bekçileri, yol göstericileridir.

Vatan, millet, dil, bayrak ve toprağına saygılı gençlik, adalete de sahip olmalıdır.

Problem çözmek onurlu/sorumlu siyasetin görevidir. Genç beyinler; ilim, irfan, adalet, hukuk ve teknikte ileri hamleler yapmak; Milli birlik, beraberlik, ahlâk ve demokrasiye sahip çıkmak zorunda ve görevindedir. 

2013-11-17