Tarihi Yeniden Yazmak
Yok, birinin diğerinden farkı, ikisi de Osmanlı Bankası!
30 Kasım'da AKP ve BDP' nin iki ayrı İl de Mitingi vardı.
Diyarbakır Mitinginde konuşan BDP Genel Başkanı Demirtaş 'Öcalan Özgür Olmadan Süreç Yürümez' 'Önümüzdeki dönem müzakerenin en önemli başlıklarından biride başkan Apo'ya özgürlük olacaktır.'  derken, Kürt milliyetçiliğini öne çıkarttı, Kürtleri uluslaştıracaklarını üstüne basa basa ilan etti.

Muğla mitinginde konuşan AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan 'Türk Milleti' yerine (tek Millet) diyoruz derken Türk Milleti diyenleri ırkçı olmakla itam etti ve Türk Milli kimliği yerine 'Anasır-ı İslamiye'yi' ikame edeceğini, Türk Milletini milli kimliğinden kopartacağını duyurdu.

Demem o ki BDP Kürt milli kimliğini öne çıkartıp uluslaş tırken, Türkiye'nin 'Ne Mutlu Türküm Diyene' diyemeyen başbakanı, Türk'ü ''İslami' pota içerisinde etmeyi planlıyordu.

Türkiye cumhuriyet tarihinde hiç yaşamadığı bir kaosun içinde bir alamete binmiş doludizgin kıyamete koşuyor. Ve de bunun adı sözüm ona ustalık dönemi.
Erdoğan, ne zaman ağzını açsa, Ormanın içindeki ' Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Arap, Roman, Boşnak' sayıklıyor. Anadolu ormanı içinde ki ağaç türlerini sayıyor.
Ormanın, içindeki ağaç tür ve nevileri ile orman olduğunu ya bilmiyor ya da milleti etnik kökenlerine ayırarak ayrıştırdığını fark etmiyor. Aksini düşünmek ve telaffuz etmek içimden gelmiyor.

Bütün Dünya Devletlerine bir bakın! Hangi devlet kendi içinde etnik unsur barındırmıyor? İstisna olan yanılmıyorsam iki devlet var.
Biri İsrail, diğeri Ermenistan.
Biliyorsunuz istisnalar kaideyi bozmazmış! Bu iki devlette etnik unsur ya hiç yok ya da çok az... Başbakan iki de bir neden Türk Milleti İçindeki etnik unsurları diline dolar bunu anlamak mümkün değil. Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milleti tanımı içine; Anadolu'da yaşayan bütün unsurları yerleştirmiş ve 'Ne Mutlu Türküm Diyene' demişti.
Aklını kullanan herkes biliyor ki Milli kimlik ayrı, Dini inanç da ayrı. 'Biz insanları kabile ve milletlere ayırdık ki birbirleri ile tanışsınlar. Üstünlük takva iledir' (Hucurat, 49: 13) ayeti dururken, İmam hatipli olmakla öğünen Erdoğan hangi akla hizmet ile 'Anasır-ı İslamiye'yi' hayaliyle yaşıyor?
Kur'an-ın ifadesi ile hiç aklını kullanmıyor mu? BDP Kürtleri uluslaştırmayı kendine hedef seçerken, AKP de Türk'ü İslamlaştırmayı, milli kimliğinden uzaklaştırmayı amaç edinmiş.
Sizce AKP ile BDP arasında fark var mı? İkisi el birliği etmiş Türk adını silmeye, yeni bir kimlik, yeni bir ulus yaratma peşinde koşuyor. Atatürk 'Gidip, Toros dağlarına bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu Dünya'da hiç bir güç ve kuvvet bizi Yenemez!' demiş!

Ben merak ediyorum, AKP'li ve BDP' li elbirliği ile Gidip Toros Dağlarına mı baktılar? Orada Hiç Yörük Çadırı Görmediler mi? Bakın,'Yörük Ali Efe'nin torunları 'Ey bu ülkeyi yönetenler! Aklınızı başınıza toplayın, vallahi bu tarihi yeniden yazarız!' diyor!

2013-12-02