Safları sıkı tutmak veya birliği bozmamak!
'Hep birlikte Allah'ın ipine sarılın, parçalanıp ayrılmayın' 'Müslümanlar ancak kardeştir.' 'bir fasık size haber getirdi mi onu araştırın'...
'Tefrika girmeden bir milleter düşman giremez,

Toplu vurdukça kalpler, onu top sindiremez!'

Birlik; hepimize, her millete, bütün dünyaya lazım olan; 'Olmazsa olmaz' cinsinden bir olgudur. Birliğimizi kaybettiğimiz zaman; her şeyimizi kaybederiz. Çünkü ülkelerin imarı, kalkınması, barışı yakalaması, dost kazanması, iyi bir iletişim kurması... Hep birlik sayesindedir. Birlik; özgürlüktür. Birlik; kardeşliktir. Birlik; barıştır. Birlik; terörün olmamasıdır. Birlik; 'Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü' anlayışıdır. Birliği tesis etmek için, dili iyi kullanmak, güzel ve tatlı sözler söylemek şarttır. Barışın sağlanmasında, başka dinden olanlara karşı hoşgörüyü, affediciliği elden bırakmamak gerekir. Zira İslâm'ın özünde bunlar vardır. Mevlana'ya kulak verelim;

'Hepimiz; 'Elest''ten beri, el ele vermişiz. Şükürler olsun ki sonunda yine kavuştuk birbirimize. Hepimizin yolu bir, Gönlü bir. Hepimiz de aynı şaraptan sarhoşuz biz. İki dünyadan da aşkı seçtik. O aşktan başka hiçbir şeye tapmıyoruz biz. Can, ne acılıklar tattı, neler çekti ayrılıktan. Fakat sonunda, ayrılıktan da kurtulduk.   Beri gel, daha beri, daha beri
  Bu yol vuruculuk nereye dek böyle?
  Bu hır-gür, bu kavga nereye dek?
  Sen bensin işte, ben senim işte
  Ne diye bu direnme böyle?
  Ne diye aydınlıktan kaçar aydınlık, ne diye?
  Topumuz bir tek olgun kişiyiz, bir tek
  Ne diye böyle şaşı olmuşuz, ne diye?
  Zengin yoksulu hor görür, ne diye?
  Sağ soluna yan bakar, ne diye?
  İkisi de senin elin, ikisi de
  Peki kutlu ne, kutsuz ne?

  .....

  Dünyada nice diller var, nice diller
  Ama hepsinde de anlam bir
  Sen kapları, testileri hele bir kır
  Sular nasıl bir yol tutar gider
  Hele birliğe ulaş, kavgayı, hır-gürü bırak
  Can nasıl koşar, bunu canlara iletir.' 


Din ehlini kin ehlinden ayırt et. Hak'la oturanı ara, onunla otur.

Ayarın varsa altını seç. Yoksa yürü, kendini bilen bir kişiye teslim et.

Yoldaşlardan ayrılmanın sonu gam olursa, padişahlardan ayrılık nasıl olur da ondan aşağı olur?

Aklımızı başımıza alalım. Birliğimizi kaybedersek gücümüz kaybolur! Aramıza fitne tohumları ekmeye çalışanlar var! Müslümanların gücünü, iktidarını, kararlılığını sulandırmak, kardeşi kardeşe vurdurmak, kaos ortamı meydana getirmek isteyenlere karşı dikkatli olalım. Kılınan namazlar, tutulan oruçlar, verilen zekatlar, okunan Kur'anlar, yapılan dualar... hepsi, evet hepsi; birliğimizi muhafaza, barışı tesis içindir! 


2013-12-20