Emevi Gibi Düşünenler (1)
İslam'ın yayılmaya başladığı dönemlerde,

Emeviler, kalleşçe iktidar gücünü ele geçirdikten sonra,

Samimi Müslümanları ve dostlarını çok incittiler.

İslam Düşmanları ile iyi geçinirken,

Hz. Peygamberin son veda haccında emanet bıraktığı,

Ehl-i Beyt'i ve emanete sahip çıkanları,

Av hayvanı gibi avlamaya başladılar.

İslam'daki rıza birliği anlayışının,

Yerine dini kullanarak terör yarattılar.

Tertemiz duyguların yerini,

Kin ve nefret aldı.

Ortaya karşıtlıklar yani,

Bugünkü mezhepler çıktı.

  ..

İslam Tarihinde, Emevi gibi düşünenler hep vardı.

Günümüzde de Emevi düşünceliler var.

İslam Coğrafyasını bir yumak gibi bir araya,

Getireceğine,

İki tarafından çekilen bir ip gibi,

Gerenler var.

  ..

Paraya hükmeden Emevi düşünceliler,

Dünyanın dört bir tarafından İslama düşman,

Uluslar arası istihbarat kuruluşlarına,

Bilmeden taşeronluk yapmış, sabıkalı,
Kandırılmış yıkanmış beyinli ,

Hayvan keser gibi insan kesen,

Allah'ın özenerek yarattığı kullarına,

Çeşitli işkenceler yapan,

Ve bunu İslam adına yaptığına inanan,

Ölüm makinelerini,

Uçaklarla işbirliği yaptıkları ülkeler aracılığı ile,

Irak, Libya, Suriye coğrafyasına,

Dağıtmışlardır.

Manzara ortadadır.

  ..

Emevi , gibi düşünen insanlar,

Radikaldirler.

Bir şeye körü körüne bağlanırlar.

Kendi doğruları için adaleti yok sayarlar.

Kendileri gibi düşünmeyenler için cadı avına çıkarlar.

Yandaş, karşıt, dost, düşman ayrımı yaparlar.

Haddi aşarlar.

Haddi aşarken karşıtlığa başlarlar.

Kendi gibi davranmayan,

Kandi gibi benzerlikler görmedikleri,

Eş,dost ve yandaşlarını kırarlar.

Duyguları ile aklı kavga eden,

Emevi gibi düşünenler,

Hayatı kendine ve ortak yaşamındakilere,

Zehir ederler.


2014-01-20