Başörtülü Sınırlı Başörtüsüz Sınırsız Yaşar
Toplumda zaman zaman duydugumuz bir cümle vardır: "Başörtü takıyorsan hakkını vereceksin" gibi! Bu düşünceye göre toplumdaki tüm ahlak kuralları ve dini kurallar sadece başörtülüler için geçerlidir, başörtülü olmayanlar dinde daha esnek davranabilir nasılsa başörtüleri yoktur! Bu anlayış o kadar hatalıdır ki din, toplum ve ahlak kurallarını kıyafete göre düzenler.

Oysa bu kurallar herkez için aynı şekilde geçerlidir. Böyle bir fikri savunanlar başörtülü olmayı dindar olma sanmaları, kendilerinide dindarlık ihtimali içinde görmemeleri nedeniyle yanlış bir bilgi içinde vicdanlarını rahatlatmak için "Başörtülü degilim ama kalbim temiz yada Başörtülü değilim ama dine senden daha fazla samimiyet gösteriyorum" telkinini vermektedirler.

Bu tavır hatalı din anlayışının bir sonucudur. Başörtüyü dinin olmazsa olmazı,iman etme şartı, takva alameti sanmak kurandan degil toplum yaşamında kulağa gelen duyumlardan kaynaklanmaktadır.
  Bu iddia sahiplerine göre, başörtü takmayan hanımların dine karşı daha rahat ve daha kuralsız hareket etmesinin normal oldugunu, Başörtü takanların ise daha tutucu ve daha dikkatli hareket etmelerinin dinen zorunlu olduğunu savunan bir anlayıştır.

Samimiyetten uzak olan bu tavır kişinin dinde pasif kalmayı tercih etmesinden yada sosyal yaşamda yanlış bildiği din kuralları ile rahatının bozulacağı endişesi duymasından dolayıda kaynaklanabilmektedir. Halbuki İslam dini neşe ve sevinç dinidir. Eğlenmek, dans etmek, müzik dinlemek vs..gbi etkinlikler dinde yasak olan aktiviteler değildir. Bilakis müslüman dünyanın en kaliteli.en modern ve en ahlaklı insanıdır. Etrafınızda dini kural olarak bilinen birçok bilgi kuranda olmayan hurafe bilgilerden olabilir. 
  Başörtülü olsun yada olmasın Allah'ın emirlerine iman eden her kişi müslümandır ve sadece kurandan sorumludur. Kuran başörtülü-başörtüsüz diye ayrım yapmaz. Başörtülü dine uymalı Başörtüsüz daha az dine uymalı diye bir anlayışın dinde yeri yoktur. Kuranda bildirilen emirler samimi olarak Allah'a inanan herkez için geçerlidir..

2014-02-01