Yardımın Adı Mehdiyet
Allah her dönemde hakkı batıldan ayıracak, doğruluğu, adaleti ve sevgiyi öğretecek bir peygamberini (elçi) bozulan toplumlara bir uyarıcı, bir müjdeleyici ve bir kurtarıcı olarak göndermiştir. Bulunduğumuz Ahir Zamanda Peygamberimiz Sav tarafından müjdelenen elçi ise Allah'ın halifesi olan Hz. Mehdi As 'dır.. 

Elçilerin toplumlara geliş nedenleri ahlaka, iyiliğe, barışa davet etmek ve bozgunculuğu, cehaleti, kanı önlemektir. Kuranda elçilerin gönderildiği toplumların ortak özellikleri ise hak yoldan ayrılarak hurafelere inanan ve buna göre yaşayan zalim ve cahil bir toplum olmalarından dolayıdır. Nitekim kuranda anlatılan bu olaylar çoğu insan tarafından geçmişte yaşanmış ama gelecekte yani kendi zamanında olmayacağını yanılgısındadırlar. Oysa geçmişte yaşayan insanlarda aynen günümüz insanları gibi onlardan daha eski olan insanların başına gelenlerin, kendi başlarına gelmeyeceğini düşünüyorlardı. Bu kendilerinin doğru yolda olduklarını iddia etmelerinden ama aslında yanlış yolda olduklarının şuuruna varamamalarından kaynaklanıyordu.

Günümüze geldiğimizde ise Ahir zaman müslümanlarının yaşadığı sıkıntıların geçmişte yaşayan toplumlara ne kadar benzediğinin farkındasınızdır. Günümüz müslümanlığı Kuran unutmuş, mezhep-cemaat ayrılıklarına düşmüş ve her toplum kendini en doğru yolda  görerek diğer toplumları-mezhepleri dinsizlikle suçlar olmuştur. Kuran yerine hurafeler, menkibeler anlatılmaya başlanmış ve bunların sonucunda da müslümanı müslümana kırdıran sahte ve bağnaz sözde alimler ortaya çıkmıştır. Bu şartların oluşması Allah'ın sünnetine göre müjdelenen bir uyarıcının yani bir elçinin gelme vaktini göstermektedir. Çünkü hak dinden ayrılan toplumun ilahi bir yardıma ihtiyacı olduğu çok açıktır. Dünya yaratıldığından beri bozulan toplumlara gelen her bir elçi, Allah'ın ilahi bir hikmetle ve ilimle donattıtğı yardımcılardır..

Peygamberimiz Sav, Ahir Zaman dünyasına ''ona uyun ve ona katılın, kurtuluşunuz ondadır'' diyerek güzel bir yardımın adını yani Mehdiyeti (Hz.Mehdi As) müjdelemektedir. Günümüz müslümanlarının kendilerine yapılan bu zalimliğe karşı çözümün ''kahrolsunlarla yada tekbirlerle bağırarak, yakarak'' olmayacağı açıktır. Allah kuranda çözümün Müslümanların birlik olmasından geçeceğini bildirmiş ve bu birliğinde liderini istemeyi müslümanlara emretmiştir.

Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: 'Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli (koruyucu sahib) gönder, bize katından bir yardım eden yolla' diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz?
(Nisa Suresi75)

Müslümanlar yardım isterken bunun ne olduğunu bilmesi,buna inanması ve güvenmesi Allah'ın emrilerine ve Peygamberimiz Sav'e olan ilgi ve alakasını gösterir. Yardımın adı her dönem farklı elçilerle yada farklı şekillerde olsada hepsinin ortak noktası her zaman Mehdiyet olmuştur.


2014-02-03