Ortak Akıl Platformu
Bilindiği gibi 2 yıl kadar önce, ilimizin sorunlarına kendini adayan bir 'Kilis ortak akıl platformu' kurulmuştu. Bu platformun, dikkat çekmeye çalıştığı konularda (SURİYELİ MİSAFİRLERİMİZ)hazırladığı raporlar da ulusal ve uluslar arası mercilerde yankı bulmuş, ses getirmişti.

Geçtiğimiz hafta da bu platform tarafından, yakında yapılacak yerel seçimlerle alakalı olarak da bir taslak hazırlandı ve bu taslak, farklı fikirlerin temsil edildiği bir toplantıda tartışıldı. Bu platformu oluşturan kişilerin her türlü öneriye açık, fikirlere saygılı ve katılımcılığa değer verenlerden olması da hareketin önemini arttırmaktadır.

Hele günümüzde, 'ben yaptım oldu' veya 'en iyi ben bilirim' gibi söylemlerin çoğaldığı, dolayısı ile bu durumda olanların arkasında menfaat sahiplerinin de yalakalık yaparak dolaştığı bir zamanda, böyle toplantılara ve katılımcılara çok ihtiyacımız vardır. Birbirine zıt olan fikirlerin herhangi bir kırgınlık, dargınlık ve sertlik olmadan açıkça söylenmesi, katılanların herhangi bir menfaat peşinde olmadıklarının apaçık bir göstergesiydi. Böyle ortamların oluşmasına katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum.

İlimizde söz ve yetki sahibi olanların da bu görüş ve düşüncelere ilgi göstermeleri durumunda, hiç kuşkusuz ilimizin refah ve mutluluk seviyesi de yükselecektir. Aynı işlevi görecek platformların, Türkiye'nin her yerinde kurulmasıyla da ülkemizin seviyesi her yönden yükselecektir. Yapılabilecek yanlışların önü kesilecek, 'ah keşke' ile başlayan cümleler artık olmayacaktır. Platformun ortaya koyduğu taslak, yaklaşan yerel seçimler ile alakalıydı.

Anlaşılan seçim sistemimiz ve yaşanan gerçekler, mantıklı düşünen birçok kişiyi rahatsız etmiş görünüyor. Başkan adaylarının ortaya çıkmasıyla gözler, yeniden oluşturulacak il genel meclisi ve belediye meclisine çevrilmiş durumda.

Merkezi idareden ve ilimizdeki hizmetlerden sağlanacak maddi gelirlerin yetersizliğinin dışında, başkanı başarısız, memleketi sahipsiz kılacak olan en önemli etkenlerden biri de; bu meclislerin, kendi menfaatlerinden başka hiç bir işle ilgilenmeyen, ilimizin geleceği hakkında en ufak bir düşüncesi olmayan, toplantılarda hep birilerinin gözlerine bakıp adeta el kaldırıp indirmekten başka bir fonksiyonu olmayan kişiliksiz kişilerden oluşmasıdır.

Bu tür kişilerden, bu memlekete hiçbir faydanın gelmeyeceğini artık iyice anlamamız gerekir. Şunu da belirtmemiz gerekir ki, ilimizi yönetmeye talip olanların, ekiplerini de projelerini de açıklamalarının zamanı geçmektedir.

Çünkü seçmenlerin büyük çoğunluğu için bu açıklamaların önemi büyüktür. Gerek seçim sistemimizde, gerekse seçim usullerimizde ne kadar yanlış yapılırsa yapılsın, bu hareket işlevine devam etmeli, ilimizde yapılacak projeler ile ilgili olarak da ortaya konan görüş ve düşünceleri her fırsat ve ortamda korkusuzca savunmalıdır.

Bu sayede OAP, memlekete sahip çıkmak isteyenlerin sığınacağı bir liman haline gelecek, daha hür, daha doğru fikirlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayacaktır. Bu durumdan da ilimiz, azami istifade edecektir. Daha güzel bir gelecek için kalın sağlıkla...

2014-02-02