Atatürk İhtilali
Bir grupta bir tartışma esnasında bir arkadaş ayni Kentel gibi atıp tutan birine 7 belge sundu. Hepsinde

Kemalizm resmen yazılı idi. Öyle ikinci el ani veya soylentiyle bu is olmaz. Arkadasın sunduğu belgeler aşağıda. "bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma"

1- )1935 CHP kurultayı sonucu Atatürk'ün konuşmasından sonra kurultayca onaylanan program giriş kısmi

" yanlız birkaç yıl için değil geleceği de kapsayan tasarılarımızın ana hatları  burada toplu olarak yazılmıştır.partinin güttüğü bu esaslar Kemalizm prensipleridir" 

Kaynak: CHP, 1935, cumhuriyet halk partisi programı, Ulus basımevi/Ankara,

2- )Mustafa Kemal Atatürk'ün el yazısıyla 1937 de 1939 kurultayı için hazırlanan tüzük taslağı "bunlardan

Başka, 1935 kurultayınca saptanan fikirler de bu programa ulanmıştır. Partinin güttüğü bütün bu esaslar

Kemalizm prensipleridir"

Kaynak: Anıtkabir arşivi dosya no: 1091. Ayrıca

Fotokopisi D. Perinçek Kemalist devrim 3 belge 4 sf

110-111. da yayınlandı.

3- )1939'da kabul edilen sadece giriş kısmi 1937 taslağından alınan CHP programı yalnız birkaç sene İçin değil istikbale de şamil olan tasavvurlarımızın ana hatları burada toplu yazılmıştır. Partiye esas olan bütün bu prensipler (Kemalizm) yoludur.

Kaynak: CHP, 1939, cumhuriyet halk partisi programı, Ulus basımevi. Ankara,

4-) 1937'de Atatürk locasından dinlerken başbakanın 7 defa Kemalizm sözünü kullandığı meclis konuşmasında kullandığı "bu yalnız Kemalist rejimin fikirlerde ve düşünce tarzında başardığı muazzam inkılâbın değil Türk tüccarına, adi bu memleketin en yüksek idealinin sinonimi olan şef tarafından verilmiş en şerefli en büyük ve o nispetlerde mesuliyetli milli vazifenin ifadesidir.

Kemalist rejimi, mülkiyet, ferdi mesai ve çalışma kıymetini, ekonomik politikasının esasi olarak almaktadır. Kemalist rejim, ekonomiyi bir teknik diye kabul etmektedir.

Kemalist rejimi milli menfâate uymayan, devamlı bir şahsi menfâat kabul etmemektedir ve etmeyecektir.

Kemalist rejimin karakteri, yapıcı ve yaptırıcı olması ve bazı memleketlerde olduğu gibi mevcut çeşitli sınıflar menfâati arasındaki mücadeleleri uzlaştırmak değil, umumi ve ferdi çalışmaya ve menfâate hizmet gayesini gütmesidir.

Kemalist rejimde okul yalnız (mecburi ahkam) değildir.

Büyük tarihimiz büyük milletimizin her ihtisas sahasında en büyük adamları yetiştirmiş olduğunu Gösteriyor. Bu kabiliyet kanı damarlarımızdadır."

Kaynak :http://www.tbmm.gov.tr/ambar/hp9.htm 

5-) 15 eylül 1937 de Mahmut Esat Bozkurt tarafından yazılan ve ancak 9 mart 1940 ta İstanbul üniversitesi tarafından bastırılan ve kaynak yayınları tarafından tekrar basılan -Atatürk İhtilali- kitabinin ek 15 kısmında 226-229 saf arasında bulunan -yeni rejimler arasında mukayese

Kemalizm, Komünizm Esasları, Milli Sosyalistlik, Kemalizm Ve Komünizmin Ayrılıkları, Kemalizm Ve Milli Sosyalizmin Ayrılıkları

YARIN: Kemalizm Ve Faşizm'in Ayrıldıkları Noktalar 


2014-02-12