Dershanelerin Kapatılması ve Milli Eğitim
Hükümetin dershaneleri kapatacağını açıklamasının ardında hararetli tartışmalar yaşanmış ve olay, 'Paralel Devlet' tartışmalarıyla devam etmişti. Şimdi ise, dershanelerin kapatılması değil de dershanelerin kapatılmasından sonra neler olacağı tartışılıyor.
Ben de köşemin el verdiği ölçüler içinde konuyu ele almaya çalışacağım.
Dershanelerin kesin olarak diğer eğitim kurumlarına dönüştürülmesi çalışmaları nedeniyle 06 Şubat 2014 günü TBMM'ne 29 maddelik ' Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı' sunuldu.
Bu tasarıyla eğitim sisteminin işleyişi ve örgütlenmesi ile ilgili ihtiyaç duyulan yeni yasal düzenlemeler de hayata geçirilecek. Özel dershaneler faaliyetlerini 1 Eylül 2015 tarihine kadar sürdürebilecek. Bunlardan özel okula veya başka bir özel öğretim kurumuna dönüşmek isteyenler desteklenecek.

Açılacak öğrenci etüt eğitim merkezleri 12 yaş ve altındakilere hizmet verecek. Dershanelerde çalışan öğretmenler bakanlıkta istihdam edilecek. Dershanelerde en az 6 ay çalışmış öğretmenler kamuda öğretmen olma şartlarını taşıyorsa KPSS'ye girmeden bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınavlarda başarılı olanlar öğretmen olabilecekler. Bu öğretmenler sağlık özrü hariç 4 yıl süreyle başka yere atanamayacak. Dönüşüm kapsamındaki dershanelerde okuyan öğrencilere devlet desteği sağlanacak.
Tüm eğitim öğretim hizmeti sunan kurumlar bakanlığın izin ve denetimine tabi olacak. Dönüşüm programına dahil olmak üzere 1 Eylül 2015 tarihine kadar özel okula dönüşüm taahhüdünde bulunan dershanelere hazineye ait taşınmazlar üzerinde bedelsiz olarak 25 yıl süreli irtifak hakkı verilecek.
Aday öğretmenlik 2 yıla çıkarılıyor. Aday öğretmenlikten öğretmenliğe geçişte sınav yapılacak. ÖSYM tarafından yapılacak sınavlarda üst üste iki defa başarılı olamayan adaylar, öğretmen unvanını kaybedecek. Yurtdışında eğitim almak isteyenler ve yurtdışındaki vatandaşlar için 'Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü' kurulacak.
Lisansüstü eğitim amacıyla yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan öğrenciler yurtdışına gönderilecek. Talim ve Terbiye Kurulu yeniden düzenlenerek karar organı olmaktan çıkarılıp inceleme organı yapılıyor.

Kanun yürürlüğe girdiğinde, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatında Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve Üyeleri, Müsteşar Yardımcıları, Genel Müdürler, Strateji Geliştirme Başkanı, tüm grup başkanları ile şube müdürleri ile tüm il milli eğitim müdürlerinin görevleri hiçbir işleme gerek kalmadan sona eriyor. Ayrıca 4 yılını tamamlayan okul ve kurum müdürleri, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının görevi sona erecek, görev süreleri 4 yıldan az olanların görev süresi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden öğretim yılı bitiminde sona erecek.

Okul ve kurum müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürlerinin teklifi üzerine Vali tarafından 4 yıllığına atanacaklar. Müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları ise okul veya kurum müdürünün isteği ve Milli Eğitim Müdürünün teklifiyle Vali tarafından 4 yıllığına atanacak. Bu görevlendirmeler nedeniyle özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatında bazı kadrolar iptal edilirken bazı yeni kadrolar ihdas ediliyor. Halen Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen sınav faaliyetleri, ' Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne' bırakılacak.
Yıllarca savunduğum ' Tüm kurumlardaki yöneticilerin ekipleriyle birlikte göreve gelmeleri ve ekipleriyle birlikte görevlerini terk etmeleri, böylece başarısızlık karşısındaki tüm bahanelerinin önünün kesilmesi' görüşüm en azından bu yasa ile Milli Eğitimde hayat bulacaktır.
Kalın sağlıcakla. 

2014-02-17