Ne Olursan Olursan Ol Yine Gel
Yüzyıllarca, bozulmadan anlamını yitirmeden günümüze kadar gelen mücevher değerindeki sözlerin zaman içinde ilk söyleyeni unutulur, bu sözler toplumun malı olur. Bazen de bu sözler, bir büyüğe mal edilerek maksat hâsıl edilmeye çalışılır.

Tarihin imbiğinden süzülerek tazeliğini koruyan, ' Gel, gel, ne olursan ol yine gel, İster Kâfir, ister Mecusi, ister puta tapan ol, yine gel, Bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel' dizelerinin Mevlana Celaleddin-i Rumi'ye ait olduğu beyinlerimize kazıldı.

Son zamanlarda bu dizelerin Mevlâna'ya ait olmadığı, Orta Asyalı ünlü Sufi Ebu Said Ebu-l Hayr ile İran coğrafyasında yaşayan Baba Efdal-i Kâşi'nin eserlerinde geçtiği açıklanmıştır. Bu dizeler, ister günahkâr, ister günahsız olsun herkesi dergâhına çağıran Orta Asyalı ünlü Sufi Ebu Said Ebu-l Hayr'ın Divan-ı Eş'ar'ındaki rubailerinde yer alıyor ve bu rubailer Prof. Dr. Mehmet Kanır'ın titiz çevrisiyle ilk kez Türkçe yayınlanıyor.
Ziya Paşa da, Harabat adlı eserinde bu dörtlüğün Baba Efdal'i Kâşi'ye ait olduğunu söylüyor. Harabat cilt II sa: 242 Dizelerin orijinali şu şekildedir.
' Bâz â bâz â her ân çi hestî bâz â Ger kâfir u gebr u but-perestî bâz â İn der-geh-i mâ der-geh-i nevmidî nîst Sad bâr eger tevbe-şikestî bâz a' Anlamı: ' Yine gel, yine gel! Kim olursan ol, yine gel! Kâfir, Mecusi, Putperest olsan da yine gel. Bu bizim dergâhımız ümitsizlik dergâhı değildir Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel.'

Bu dizeler, Mevlana'nın felsefesine ters düşmediği için Mevlana'ya mal edildiği anlayışı büyük bir kesim tarafından kabul edilmektedir.
40-50 yıldır Mevlana'ya ait olduğu belirtilen sözler için edebiyatçılardan çıt çıkmaması nasıl yorumlanır bilemiyorum. YAMYAMLAR Bir kamu kuruluşunda 5 tane yamyam, programcı olarak görevlendirilirler. Müdürleri onlara hitaben: ' Simdi burada çalışabilirsiniz. Burada iyi para kazanabilirsiniz. Ama yemek yemek için bankanın kafeteryasına gideceksiniz ve diğer çalışanları rahat bırakacaksınız' der.
Yamyamlar hiç bir çalışanı rahatsız etmeyeceklerine söz verirler. 4 hafta sonra müdürleri gelir: ' Çok iyi çalışıyorsunuz. Yalnız katınızdaki temizlikçi kız kayıp. Ona ne olduğunu biliyor musunuz?' diye sorar. Yamyamların hepsi' hayır' der ve bu isle hiç bir ilgilerinin olmadığını söylerler. Müdür gidince yamyamların şefi yamyamlara döner: ' Aranızdan hangi maymun temizlikçi kızı yedi?' diye sorar. En arkadaki yamyam alçak bir sesle cevap verir: ' Ben yedim.' Bunun üzerine şef söyle cevap verir:
' Ulan aptal! Biz 4 haftadır grup müdürlerini, bölüm müdürlerini, proje liderlerini yiyip duruyoruz kimse farkına varmasın diye. Nasıl olsa onların bir işe yaradıkları yok. Senin durup dururken temizlikçi kızı yemen şart mıydı?'

Kalın sağlıcakla.

2014-02-23