Yalan
Sazı üç telli, kelamı üç kelime,
Her sözü, namesi, yalan üzerine:
Takılmış aklı, mala ve de mülke;
Allah bir demese inanmaz kimse!
 

Biri diktatör diyor, öteki Rüstem!
Devşirme yönetti, Türk'ü her dem,
Din pazarı kuruldu mütemadiyen;
Acımadan sömürüldü asil Millet'im.


Uyan artık, koca Türk gayrı uyan;
 Başında devşirme aç gözlü oğlan,
Bir kaşık suda boğacak acımadan;
Sızlayacak yüce Atatürk'ün kemikleri...


Ba
şına bir oğuz soyu bul, onu seç!
Damarında aksın, asil Türk kanı;
İhanet etmez Vatan'a o, verir canını.
Boğulacaksan kendi soyun boğsun seni.


Şu hale bak, diline düştü cümle âlem'in

Yatacak yeri yurdu da yok bu âdem'in
Gaflet içinde ardına her kim düşerse
Onun da mekânı cehennemdir bilsin!
 

2014-02-28