Kur'an'da Kadın Övülmüştür
Kendileriyle rahatlayıp huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranıza sevgi ve merhamet koyması O'nun ayetlerindendir. Düşünen bir toplum için bunda işaretler vardır. (Rum,21)  

Kadınlar Allah'ın yarattığı en güzel tecellilerden birisidir. Yeryüzünde Allah'ın yarattığı sayısız güzelliklerin yanı sıra kadınların varlığı çok büyük bir nimettir. Doğum gibi mucizevi bir olayında kendilerine verilmesi Allah'ın kadınlar üzerinde ki rahmetini ve şefkatini çok açık şekilde gösterir. Kuran'da kadın övülmüş ve üstün tutulmuştur. Allah ayetlerinde kadınların her daim korunmasını ve incitilmemesini emretmiştir. Bir kadın elbette kendini koruyabilir ama erkek bu konuda ona bir yardımcıdır.

Kadınların özgür olduğu toplumlar her zaman ileri derecede özgürlük ve huzuru sağlamıştır. Kadınları eksik görmek yada aşağılamak, eve kapatmak, çalıştırmamak, dövmek, hizmetçi gibi kullanmaya kalkmak dine aykırı olduğu kadar hem ahlaken hemde vicdanen çok yanlıştır. Kadın kimsenin hizmetçisi değildir çünkü Allah kadını hizmet etsin diye değil kul olması dışında erkeğe eş ve yardımcı olması için yaratmıştır. Kuranın hiçbir yerinde kadın aşağılanmaz tam aksine Kuranda övülen kadınlardan da ibret alınması gerektiği söylenir. Kadını eksik görmek bağnazların kurana eklemeye çalıştıkları ama başaramayınca bunu hadislere kattıkları iftiralardır.

Müslüman kadınların eşinin arkasından yürümesi gerektiği, kocasına taparcasına bağlı olması gerektiği, cehennemde en çok kadınların olacağı gibi bir çok hurafe hadis diye anlatılmıştır. Bu durum bağnaz yapıda ki insanların içlerinde ki kadın nefretinin yansımasıdır. Kadınların erkeklere göre fizik olarak daha zayıf olduğu bir gerçektir. Bağnazlar bu durumu çok iyi bildikleri ve kadını güçsüz karşılık veremez gördükleri için de dövme ve aşağılamayı çok sık yaparlar. Hiç sebeb yokken bile son derece suni ve basit bir olay neticesi faciayla sonuçlanabilir. Bu durum birazda toplumun erkek üzerinde ki egemen baskısı nedeni ile de gerçeklemektedir. 

Toplumda ''Erkeksin yaparsın yada Erkeksin kadını mı dinleyeceksin'' gibi tahrik edici sözlere kapılan bir insan yapmayacağı bir durum varsa bile yapar hale gelebilmektedir. ''Kadından fikr alınmaz, birşey sorulmaz'' tarzında davranarak etrafına korkusuz erkek imajı vermek şeytanın insanı kandırdığı kibir şöhretinden başka birşey değildir. Kendi ailesinden, arkadaşlarından veya etrafında ki insanlardan övgü almak için kadını harcamak ise Allah'ın değil adamlık dininin cahil bir öğretisidir. Allah insana adam olmasını değil Müslüman olmasını ve Müslümana yakışacak şekilde yaşamasını kadınlara da öyle davranmasını emretmektedir.  

Bazı erkeklerin kadın şiddetine başvurma nedenleri arasında elbette dini bilgi açısından yetersiz olması en önemli eksikliktir.. Allah korkusu olan bir insan ne kadına nede bir çiçeğe zarar vermekten çekinir. Çünkü ne kadının nede çiçeğin sahibi kendisi değildir, dünya bir imtihandır ve Allah'ın onu denediğini herşeyin bir kader olduğunu çok iyi bilen bir insan Kuranda emredilen en güzel tavrı uygulamaya çalışarak Allah'a ve yarattığı olaylara tevekkül eder.

İnsan birçok üniversite bitirebilir yada çokda zengin, kültürlü olabilir ama bu onun akıllı olduğunu göstermez. Kadın şiddetinin zenginlik yada zeka ile bir alakası yoktur sevgisizlik ve akıl ile alakası vardır. Dinden uzak olan insanlar zeki olabilirler ama akıl sadece iman edenlere verilen bir nimettir. Kişi aklına uyduğunda vicdanına, vicdanına uyduğunda doğru olana ve doğru olana uyduğunda ise Kuran'a uymuş demektir. Çünkü kuran insanlar için en uygun davranış şekillerini ve ne yapılması gerektiğini insanlara bildiren hikmetli ve öğüt verici kutsal bir kitaptır. Elbette insanı yaratan Allah onun neler yapması yada nasıl davranması gerektiğinide en iyi bilendir.

Kadınların aşağılanması, öldürülmesi ve sömürülmesi bir cahiliye geleneğidir. Geçmiş kavimlerde siyahi insanlar kadar kadınlarda çok zulm görmüşlerdir. Kadını sadece eğlence olarak gören bu mantık günümüz Ateist ideolojilerin de kabul ettiği sapkın bir görüştür. Nitekim 1400 sene öncesinde de kız çocukların diri diri toprağa gömülmesi bağnaz ve cahil pağan anlayışın kadınlar hakkında neler düşündüklerini anlatmaktadır. Ateist ideolojilerin temeli olan ve Evrim Teorisini ortaya atan Charles Darwin kendi yazdığı kitabında kadının bir köpekten farksız olduğunu söylemiştir. (Charles Darwin, The Descent of Man, 2. baskı, New York, A L. Burt Co.,1874, s.178)  

 

Günümüzde ise Avrupa dahil yine bir çok ülkede kadın hakları ihlalleri son derece yaygındır. Özellikle İspanya ve İtalya gibi gelişmiş ülkeler de bu oran % 70 lere kadar ulaşmıştır. Elbette bunun nedeni toplumların din yerine ateist ideolojilere kapılmasından kaynaklanmaktadır. Ülkemizde bir islam ülkesi olmasına rağmen din yerine inanılan hurafeler nedeni ile kadın şiddetinin önüne geçilemiyor. Gerek namus meselesi adı altında gerekse de töre adı altında uygulunan kadın zulmleri ve cinayetleri dinin gerekliliğini göstermesi ve insanların bu konuda eğitilmesi açısından önemlidir. 

Allah kadınlar ile erkekleri birbirleri dost ve eş olarak adaletli bir şekilde yaratmıştır. 

Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. (Tevbe Suresi 71)

Kuranda kadın ve erkek arasında olması gereken sevgi ve saygı ilişkisi çok güzel bir şekilde anlatılmıştır. 

Onlar sizin giysileriniz, siz de onların giysilerisiniz. (Bakara Suresi,187)

Kuranda kadının erkek olmadan da kendini koruyabileceği bildirilmiştir.

Erkekler kadınları gözetmekle yükümlüdür. Zira Allah, herbirine farklı yetenekler ve özellikler vermiştir. Nitekim erkekler evin geçiminden sorumludur. Erdemli kadınlar (Allah'ın yasasına) boyun eğer ve Allah'ın korumasını emrettiği (onur ve iffetlerini) tek başlarına bile olsa korurlar. Onur ve namusları konusunda endişe duyduğunuz kadınlara öğüt verin, yataklarınızı ayırın, nihayet onları çıkarın. Ancak sizi dinleyip vazgeçerlerse onlara karşı bir yol aramayın. Allah yücedir, büyüktür. (Nisa Suresi,34)

Kadının erkeğe, erkeğin de kadına üstün olduğu alanlar vardır.

Allah'ın bir kısmınızı bir kısmınızdan üstün kıldığı şeyleri isteyip durmayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay, kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. (Nisa Suresi,32)

Üstünlük kadın veya erkek olmakla değil takva sahibi olmakla alakalıdır..

Erkek olsun, kadın olsun inanmış olarak kim salih bir amelde bulunursa, onlar cennete girecek ve onlar bir çekirdeğin sırtındaki tomurcuk kadar bile haksızlığa uğramayacaklardır. (Nisa Suresi,124)


 

 


2014-03-09