GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA EKONOMİ SPOR

Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin

İkinci yarıyıl tahakkuk parametreleri
Ücret ödemelerinde tahakkuk parametreleri, genellikle her yıl için iki defa belirlenip uygulanmaktadır. Bu doğrultuda İkinci yarıyıl tahakkuk parametrelerinde Temmuz ayının gelmesiyle birlikte, önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu doğrultuda belirlenen parametreler uygulamaya girmiştir. Özellikle ücret ödeme vb muhasebe işlemlerinde uygulanmak üzere, 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasındaki ikinci yarıyıllık döneme ilişkin çalışma hayatı parametrelerindeki değişikliklere dikkat edilmesi gerekmektedir.
Asgari ücret değişikliği: Aralık 2012 ayında Asgarî Ücreti Tespit Komisyonu Kararı ile belirlenen ikinci yarıyıllık döneme ilişkin asgarî ücret, 01 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Belirtilen tarihten itibaren asgari ücret ve buna bağlı olarak SGK prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırı da artmıştır. Buna göre, 01.07.2013-31.12.2013 döneminde uygulanacak asgari ücretin 30 günlük brüt aylık tutarı, 1021,50 TL olarak uygulanacaktır. Buna bağlı olarak, SGK taban/tavan matrahları, yeniden belirlenmiş bulunmaktadır. 01 Temmuz 2013 tarihinden itibaren asgari ücret artışına bağlı olarak, SGK primine esas kazanç alt sınırı ve üst sınırında aşağıda belirtilen artışlar olmuştur: - SGK aylık prime esas kazanç / aylık alt sınır (taban - 16 yaş üstü) 1021,50 TL, - SGK aylık prime esas kazanç / aylık üst sınır (Tavan - 16 yaş üstü) 6639,90 TL olmuştur. Buna göre, örneğin 7500.- TL aylık brüt ücretten 6639,90 TL'si üzerinden sigorta primi kesilecek, bu tutarı aşan kısımdan sigorta primi kesilmeyecektir. Asgari geçim indiriminde değişiklik yok. Ücretlilerin 2013 yılına ilişkin asgari geçim indirimi, yılsonuna kadar 1 Ocak 2013 tarihindeki brüt asgari ücret tutarı olan 978.60 TL esas alınarak hesaplanacaktır. Bu tutar, ücretli için 01 Ocak 2013'deki brüt asgari ücretin (yani 978,60 TL'nin) %50'si, çalışmayan eşi için %10'u olacak. Çocuklarda ise birinci ve ikinci çocuğun her biri için asgari ücretin %7,5'i, üç ve devamında her çocuk için yüzde 5'i esas alınacak. Örneğin bekâr bir işçiye 73,40 TL, evli eşi çalışmayan 4 çocuklu işçiye ise 124,77 TL olarak AGİ hesaplanmaya devam edilecektir. Özel sağlık sigortası (ÖSS) primi ve bireysel emeklilik (BES) katkı payları da yeniden belirlenmiştir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile aylık toplamı (01.07.2013 - 31.12.2013 dönemi asgari ücreti üzerinden) asgarî ücretin %30 olan 306,45 TL'nı geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarlarından SGK primi alınmayacağı öngörülmüştür. Sigortalı adına işveren tarafından yalnızca özel sağlık sigortası primi veya yalnızca bireysel emeklilik katkı payı ödenmiş olması durumunda ise, prime esas kazanca dâhil edilecek tutar, ödenen özel sağlık sigortası primi veya bireysel emeklilik katkı payı üzerinden %30 oranındaki istisna tutarının düşülmesi suretiyle hesaplanacaktır. Yani istisna tutardan SGK primi hesaplanmayacak, istisnayı aşan tutar üzerinden ise ayrıca SGK primi kesilecektir. Kıdem tazminatı tavan tutarı, enflasyon farkı da dikkate alınarak Hükümet tarafından belirlenen aylık vb katsayılarına göre, 01.07.2013 - 31.12.2013 dönemi için yıllık olarak 3254,44 TL olarak belirlenmiştir. 01.07.2013 - 31.12.2013 döneminde SGK priminden muaf çocuk, aile ve yemek bedeli ise internet sayfasında yer alacaktır. *** 'İslâm Ekonomisi' kitabı yayınlandı. Değerli arkadaşım Şevki ÇOBANOĞLU, okuyucularım tarafından kolayca okunup anlaşılacak olan ve Yediveren Yayınları (Bahçelievler/İSTANBUL; Tel: 0.212.506 13 84, 85; [email protected]) tarafından Mayıs 2013 ayında yayınlanan 'İslâm Ekonomisi' kitabı, konunun genel çerçevesini ortaya koymakta ve iyi bir başlangıç kitabı özelliği taşımaktadır. Bu kitabın sağlayacağı temel kültür ile İslâm Ekonomisini derinlemesine öğrenme süreci oluşturulabilecektir. Bu nedenle mutlaka okunması gereken kitaplar arasına alınmasını öneriyorum. Bu vesileyle tüm okuyucularıma yaz aylarında başarılı okumalar diliyorum. SGK priminde muaf çocuk, aile ve yemek bedeli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 80'inci maddesinde kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek çocuk zamları sigorta priminden istisna tutulmuştur. SGK sigorta priminden istisna çocuk zamları 01.07.2013 - 31.12.2013 döneminde çocuk başına (iki çocukla sınırlı olarak) 20.43 TL olarak uygulanacaktır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 80'inci maddesinde kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek nakit ödenen yemek yardımı sigorta priminden istisna tutulmuştur. Nakit yemek parası ödemelerinde istisna tutarı aşan kısım sigorta primine dâhil edilecektir. Yemek parasını nakit ödenmesi durumunda vergiye tabi olduğu dikkate alınmalıdır. SGK Sigorta priminden istisna yemek parası 01.07.2013 - 31.12.2013 döneminde (Günlük) 2.04 TL olarak uygulanacaktır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 80'inci maddesinde kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek aile zamları sigorta priminden istisna tutulmuştur. SGK tarafından, asgari ücretin %10'u olarak belirlenmiş bulunan aylık limit dâhilindeki aile zammı ödemeleri SGK primine tabi değildir. 4/a (SSK) sigortalısına Aile zammı adı altında yapılacak ücret ödemesi gelir vergisi ve damga vergisi stopajlarına tabi olup ayrıca istisna tutarı aşan kısımdan SGK primi kesilecektir. SGK sigorta priminden istisna aile zammı 01.07.2013-31.12.2013 döneminde (Aylık) 102.15 TL olarak uygulanacaktır.

 
2013-07-08
YORUM YAP
Yorumlarınız onaylandıktan sonra yayına verilecektir. Uygun görülmeyen yorumlarınız yayınlanmayacaktır. Yasal zorunluluk olarak yorum yapan ziyaretçilerimizin IP bilgileri kayıt altına alınacaktır. Teşekkürler...

  Bu yazıya ilk yorumu yapmak ister misiniz?