Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin


GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA EKONOMİ SPOR 06 Temmuz 2014
Mustafa Nevruz SINACI
Mustafa Nevruz SINACI kimdir?
Mustafa Nevruz SINACI Mustafa Nevruz SINACI 1954 Niğde doğumlu. İlk, Orta ve Liseyi Konya’nın Ereğli ilçesinde bitirdi. Tahsilini Ankara’ da tamamladı. Hukukçu, Siyaset Bilimci, İktisatçı-İlâhiyatçı. Sırasıyla; Demokratik Parti Gençlik Teşkilâtı Genel Başkanlığı, Tüketicileri Koruma Birliği Genel Başkanlığı, TÜRK-KONUT Kurucu Üyeliği ve Birlik Başkanlığı, EKKON Genel Başkanlığı, Kuruluş dönemi ANAP’ta (3. Cumhurbaşkanı Merhum Celâl Bayar’ın ricası ile) Başkan Yardımcılığı, Demokrat Parti’de ‘yeniden açılış dönemi’ Genel Koordinatör Yardımcılığı, 7. ve 9. dönem Genel Başkan Yardımcılığı, Genel Sekreterlik, İdari ve Mali İşler Başkanlığı ve nihayet İnsan ve Kültür Ocağı Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu. Adalet, Sabah, Akşam, Zafer, Son Havadis, Bugün, Her Gün, Ortadoğu, Tasvir, Zaman , Meydan, Haber Gazetelerinde ve Bilim Teknik dahil pek çok Dergide yazarlık yapan Mustafa Nevruz SINACI 2002 yılında emekli oldu. Halen merkezi Amerika’da olan “TURKİSH FORUM"
Email: [email protected]
  YAZARIN SAYFASI
AKP'ye Reddiye ve Güncel DP'ye Uyarı
Vakti zamanında, merhum Menderes'i ‘maindros' (Grekçe) hitabıyla anan, Demokrat Parti'den istihza ile bahseden; Atatürk ve Türk İnkılâbı, bir şekilde söz konusu olduğunda ise, 'bırakın şu Kemal'i diye insanları azarlayan sözde İslâmcı, esasta din tüccarı zihniyet.; Başta Çoban Süllü ile bilhassa Karaoğlan Ecevit'in himmetleri sayesinde, N.Erbakan'ın milli nizam, milli selâmet, refah, fazilet, saadet çizgisinin ilk zuhur ettiği 1970 yılında vücut buldu.

Hâlâ Milli Nizam ve Milli Selâmet Partilerinde kullanılan; Refah'la birlikte terk edilen ‘milli' kelimesinin, hangi amaç ve anlamda kullandığı muğlâktır. Ancak ‘AK Evler' lügatinde 'ne kadar millet o kadar devlet' anlamında kullanıldığı görülmektedir. Şu kadar ki, MNP'nin tarihi süreç ve geleneksel silsilesinde 'milli nizam, milli selâmet, milli görüş, adil düzen' gibi söz, spot, slogan ve söylemlerin 'Türk Milliyetçiliği, Türkiye Milliyetçiliği, Adalet Ahlâkı ve Evrensel Hukuk' gibi orijinal tanım ve objektif kavramları çağrıştırdığı halde, kesinlikle/asla kapsamadığı 40 yıl içinde sarahaten anlaşılmıştır.

Bu silsile-i meratipde, Asr-ı Saadet (dört Halife) döneminin arı-duru, orijinal İslâm, sırat-ı müstakim ve ehlisünnet vel'cemaat anlayışının da emaresi olmayıp; Müslümanları bir birine düşürmek ve bölmekle görevli Yahudi âlim Abdullah Bin Sebe ile İslâm'a fitne, fesat, ihtiras ve tefrikalar sokan Muaviye mektebine mensup gibi müşahede edilir.; Dolayısıyla da, tıpkı işgal, nefret ve fetret (İstiklâl Harbi) dönemlerinde görüldüğü gibi, Kraliçe'nin 'Şarki İslâm Akademileri'nden yetişme din tüccarı Ebu Cehil'den neş'et dönme, devşirme, mason ve misyoner 'din alimi' kriptolardan fetva aldıkları iddia edilir ve halk içinde söylenir!..

Bu şeytani fetvalara göre: Genellikle kul hakkını gasp, kamu kaynaklarını tasallut, hak ihlâlleri, rüşvet, iltimas, yolsuzluk ve suiistimal serbest; Kamu ihalesi verilen bir müteahhitten bağış almak helâldir. 14 Ekim 1969 tarihinde Konya'dan bağımsız milletvekili olarak Meclise girmeyi başaran Erbakan'ın siyaset çizgisinde bunlar daima vakidir. Geleneğin yol büyükleri: N. Fazıl Kısakürek, M. Zahit Kotku, Bayburtlu Paşa Dede, AP'den istifa eden Hüsamettin Akmumcu ve Hüseyin Abbas ile Hasan Aksay olarak gösterilip; İlham kaynaklarının da Eşref Edip ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy olduğu rivayet edilir!..

1971'de Milli nizam partisinin kapatılmasıyla, 1972 yılında Milli Selâmet'e iblâğ olan ‘milli nizam/milli görüş ve milli selâmet' misyonu'nun ilk icraatı 14 Ekim 1973 seçimlerinde elde ettikleri 3 parlamenter ile önce Karaoğlan Ecevit, sonra Demirel'le koalisyonlara katılıp; Ecevit'le 1974 affını çıkartarak, akabinde 1. ve 2. Milli Cephe hükümetleriyle Türkiye'nin en büyük felâketi, bölünme, çözülme ve antidemokratik açılım sürecini tetiklemek olmuştur!..

Sonra vukuatlar sürer gelir. 27 Mayıs ‘karşı devrim' süreci Demirel, Ecevit, Erbakan, Türkeş, Özal, Çiller, Yılmaz, 'hep birbirlerinin paralelinde, tamamlayıcı-bütünleyici unsurlar, ittifak ve iştirakler olarak' 2002'ye kadar gelir. Son halka, kendi partisini (rol icabı) bölerek kapattırmak suretiyle; Sözde yeni ad, libas ve gömlekle politikada bekraund'a soyunan AKP, sadece açılım olarak 'adalet ve kalkınma partisi'dir. Adının anlamıyla ilgisi görülememiştir!

Bu parti 11 yıllık iktidarına rağmen asla adı ile müsemma olamamış ve özellikle son günlerde Başkanı seçim konuşmalarında sıkça Menderes'i andığı halde; MNP-AKP çizgisinin 1970'de başlayıp, 2014'e kadar sürüp gelen tarihinde: Kadim Demokrat Parti davası, 46 Ruh ve misyonu ile örtüştüğü asla görülmemiştir. Dahası Menderes'e yapılanları, bugün Devlet'te sabık ortağının kendisine yapmakta olduğunu beyan ve ilan etmesi çok komik bir iddia olup;

AKP'nin tarihi/kadim DP ve Menderes'le hiçbir ilgi-alâka, misyon bağı, benzerlik ve örtüşmesi yoktur. Son 11 yılın icraatı dikkate alındığında, zaten böyle bir iddiada bulunmak abes, suiistimal ve istismar olur. En azından, Menderes ve kadim DP, on yıllık iktidarında 100 yıla bedel kalkınma/gelişme, maddi-manevi, ilmi/milli, iktisadi, sanayi ihyanın mimarı olmuş; AKP ise bütün bu +değerleri satmak, devleti acze düşürmek, açılım ve çözüm adıyla çözülme sürecini başlatmış olmakla malûldür. Sonuçta: AKP'yi DP ve Menderes'e benzemekten tenzih ve tekzip eder; Mevcut DP yönetimini ise, 2009'u aşmadığı takdirde istifaya davet ederim..      
2014-03-23
YORUM YAP
Yorumlarınız onaylandıktan sonra yayına verilecektir. Uygun görülmeyen yorumlarınız yayınlanmayacaktır. Yasal zorunluluk olarak yorum yapan ziyaretçilerimizin IP bilgileri kayıt altına alınacaktır. Teşekkürler...

  Bu yazıya ilk yorumu yapmak ister misiniz?yazarın diğer yazıları