Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin


GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA EKONOMİ SPOR 06 Temmuz 2014
Osman TATLI
Osman TATLI kimdir?

Email: [email protected]
  YAZARIN SAYFASI
Okul Kültürü ve Yönetimi - Vehbi Çelik
Kültür ve okul ilişkisi pek gündeme gelmez. Eğitim için çok şey söylense ve yazılsa da kültürün okul üzerindeki, okulun kültür üzerindeki etkisi ve okulun kültürün neresinde yer aldığı soruları üzerine pek yazılmadığı gibi tartışma konusu da olmuyor. Okulun toplum üzerindeki etkisi, kültüre kazandıkları ve kültürde yaşattıkları değişiklikleri inceleme konusu zaman okul-toplum birlikteliği daha çok netleşecektir. Ancak ikisi tek tek ele alındığından bir çatışma ve kargaşa ortamı oluşacaktır. Bugün olduğu gibi yaşanan sorunlarda karşılıklı suçlamalar ortaya çıkacaktır.  

Bu bağlamda Vehbi Çelik'in 'Okul Kültürü ve Yönetimi' çalışması kültür ve okul ilişkisinin irdelenmesi açısından önemli.

Çelik, kitabın eğitim yönetiminde örgütsel kültüre ilişkin temel kavram, kuram ve araştırmaları içerdiğini; okul kültürü ve yönetimi okul yöneticileri ve denetçilerinin okuldaki örgütsel davranışı çözümlemelerine ve yönetmelerine yardımcı olacağını, son olarak da bu kitabın bilinçli bir yönetilen davranışı sergileme ve okul kültürünün oluşumuna katkıda bulunma açısından öğretmenlere de yararlı olacağını ummaktadır.

Kitap şu bölümlerden oluşuyor: 'Örgütsel Davranış Açısından Örgütsel Kültürün Yeri Ve Önemi', 'Örgütsel Kültür Kuramının Gelişimi', 'Örgütsel Kültür Kuramının Gelişimi', 'Örgüt Felsefesi', 'Okul Kültürünün Yönetimi Ve Değişmesi', 'Değerlerle Yönetim', 'Okul Kültürü ve Eğitimsel Pazarlama', 'Geleceğe Yönelik Yeni Bir Okul Kültürü', diye kitap sekiz bölümden oluşmaktadır.

Örgütsel Kültür, örgütsel davranışın bir inceleme alanıdır. Örgütsel davranış insanların içindeki hareket ve tutumlarının sistematik olarak incelenmesidir. Örgütsel davranış, insanların örgüt içindeki davranışların incelendiği için insanın örgütsel davranışına etkide bulunan bütün faktörleri değerlendirir. Örgütsel kültür, iş görenin örgütsel davranışını etkileyen kilit faktörlerden biri olduğu için dikkatleri üzerine çeken bir konu olmuştur.

Kültürün örgütsel davranış üzerindeki etkileri dört grupta toplanabilir. Birincisi, örgüt kültürünün bilinmesi, örgüt tarihinin anlaşılmasına ve iş görenlerin geleceğe ilişkin davranış beklentilerinin belirlenmesine yardımcı olur. İkincisi, örgüt kültürü, örgüt felsefesi ve değerlerinin oluşmasına yardım eder. Üçüncüsü, örgütsel kültürün temel öğelerinden biri olarak normlar, iş görenlerin istenilen davranışları yapması ve istenmeyen davranışlardan kaçınması konusunda bir denetim mekanizması rolü oynar. Dördüncüsü, örgüt kültürü ile etkililik ve verimlilik arasında yakın bir ilişki vardır.

Her okulun kendine özgü bir sembolik dünyası vardır. Bu dünyanın dıştan algılanması mümkün değildir. bu dünyanın içine girildiğinde yönetici öğretmen ve öğrencilerin davranışlarını etkileyen sembollerle örülü bir dünyayla karşılaşılır. Okulun örgütsel kültürünün tanınması, okul yöneticisi ve öğretmenlerin kendilerini nasıl bir sembolik dünyanın kuşattığını görmelerine yardım eder. Bundan dolayı okulda örgütsel davranışı yönetmek için öncelikle okul kültürünü tanımalı gerekir. Okulu sadece belli bürokratik kurallardan meydana gelmiş bir örgüt olarak görmek yanlıştır. Okul, bir makine olmaktan çok, amaç ve işlevleri itibarıyla politik, kültürel ve insan boyutu önem taşıyan bir örgüttür... 

Eğitim ve yönetim arasındaki ilişkilerin üzerinde önemle durmak gerekir. İşletme yönetimindeki geleneksel iş gören anlayışının, eğitim yönetiminde aynen uygulanması beklenemez. Eğitim örgütlerinin ürünü ne maldır ne de bir hizmettir. Eğitim sisteminin ürünü insan kaynaklarıdır. Örgüt kültürü ve ürün farklılığı, eğitim örgütlerini diğer örgütlerin yönetiminden ayırmaktır.

Örgütsel kültür kuramı 1980'li yıllarda doğmuş ve yönetim kuramına yeni bir bakış açısı getirmiştir. Örgütsel kültür kuramı, yönetimde birçok kavramı ve uygulamayı yeniden biçimlendirmiştir. Örgütsel değişme, örgütsel sosyalleşme, liderlik, iletişim, denetim, etkilik ve karar verme gibi birçok örgütsel ve yönetsel kavram süreç ve uygulama örgütsel kültür kuramıyla yeni bir anlam kazanmıştır.

Sorgusuz benimsenen okul ve toplum kültürünün altında ezilmemek ve yeni perspektiflerin oluşması için okul eğitimi ve yönetimini sorgulayın.

Künye:

Kitap: Okul Kültürü Ve Yönetimi

Yazar: Vehbi Çelik

Yayınevi: Pegem A.

Baskı: II, Mayıs 2000

Sayfa: 170

osman tatlı

[email protected]   
2014-04-05
YORUM YAP
Yorumlarınız onaylandıktan sonra yayına verilecektir. Uygun görülmeyen yorumlarınız yayınlanmayacaktır. Yasal zorunluluk olarak yorum yapan ziyaretçilerimizin IP bilgileri kayıt altına alınacaktır. Teşekkürler...

  Bu yazıya ilk yorumu yapmak ister misiniz?yazarın diğer yazıları