Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin


GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA EKONOMİ SPOR 31 Ağustos 2014
Murat BARIŞ
Email: [email protected]
  YAZARIN SAYFASI
Kuran'da Mehdi (as)
Mehdiyet konusu İslamın özünü kapsayan bir gerçektir. İnsanların bir çoğu Mehdi konusunun İsrailiyat kaynaklı yada Şia kaynaklı olduğunu ileri sürerek bu bilgileri Müslümanları aldatmaya yönelik bir hareketmiş gibi tanımlıyorlar. Oysa Mehdi konusu Peygamberimiz Sav'in bu konuda bildirdiği Ahir Zaman hadisleri dışında Zeburda, İncilde,Tevrata ve elbette Kuranda da geçmektedir. Musevilerin Kral Mesih olarak bekledikleri zat Müslümanların da şevkle beklediği aynı kişidir yani Mehdi As'dır. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, Mehdi As'a başarıyı nasip eden Allah'tır ve Allah peygamberimize islam hakimiyetini Mehdi As vesilesi ile yapacağını söylediği için Müslümanlar Mehdi As'ı beklemektedirler. Mehdi As'ın başarısı yine Peygamberimiz Sav başarısıdır. Peygamberimiz tarafından bildirilen hadislerin gerçek olup olmadığını anlamak için o hadisin işaret ettiğinin olup olmadığına bakmak gerekir. Nitekim Peygamberimiz Sav'in Ahir Zaman şahısları olan Mehdi,İsa,Deccal yani Kıyamet alametleri hakkında verdiği bilgiler gerçekleşmiş durumdadır.www.mehdininalametleri.com

1400 sene öncesinden günümüze işaret eden bu bilgiler elbette gayb bilgisidir, Allah'ın peygamberimize olan vahyidir. Kuran'da 'Allah'tan başka gaybı bilen yoktur' ayetine ek olarak ..'dilediği elçisine gaybıını bildirir' ayeti bu duruma açıklık getirmektedir. Mehdi As'ın gelişi ehli sünnet kaynaklarında hak yani inkar edilmesi mümkün olmayan bir itikadtır. Mehdi ismi Hidayet veren-bulan manasına gelir ve bu isim Mehdi As'ın şahsi ismi değil Künyesidir. Mehdi As'ın asıl ismi Peygamberimiz Sav'ın ismine yakın ve mutabık bir isim olacaktır. Mehdi hadisleri ise tevatür derecesinde olan kesinliği güçlü ve vacib hükmündedir.

Kuran'da, Mehdi As yazmıyor demek ayetleri gereği gibi düşünmemekten ileri gelir. Mehdi As peygamberler gibi vahiy alan birisi değildir ve bu nedenle Kuran'da işari anlamda belirtilmiştir. Allah islamın dünya hakimiyetini Kuran'da vaadetmiştir ve artık peygamberde gelmeyeceğine göre bu hakimiyeti sağlayacak olan zat Peygamber torunu Mehdi As olacaktır. Çünkü bir lider ve bir hareket olmadan İslam hakimiyeti kendiliğinden olmaz.

- Furkan,30 - Ve elçi dedi ki: "Rabbim gerçekten benim kavmim, bu Kur'an'ı terkedilmiş (bir kitap) olarak bıraktılar."

Ayet açıkça ifade etmektedir ki, Peygamberimiz döneminde Kuran terkedilmemiştir, bu durum günümüz için geçerlidir.

- Tevbe,33 - Müşrikler istemese de O dini (İslam'ı) bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen O'dur.

Peygamberimiz Sav' bakan bu ayet Mehdi As'da bakmaktadır. Çünkü peygamberimiz zamanında İslam bütün dinlere hakim olmadı. İslam lebtte diğer dinlerden en üstün bir dindir ama 1400 yıl önce islam tüm Dünyaya değil Ortadoğuya hakim olmuştur. Dolayısıyla İslamı dünyaya hakim edecek elçi hadislerde de bildirildiği üzere Mehdi As'dır.

Mehdi bütün dünyaya malik olacaktır. (Kitabul Burhan, s. 10)

- Nur,35 - Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa, onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir...

Allah ayette islam hakimiyetinin olacağını ve iman edenlerin yeryüzünde güç ve iktidar sahibi olacağını buyurmaktadır. Bu durum Süleyman As ve Zülkarneyn As beri olmamıştır, Mehdi As'a nasip olacaktır.

Mehdi As, tıpkı Zülkarneyn ve Süleyman As gibi dünyaya hükmedecektir. (El Kavlu Muhtasar Fi Alametil Mehdiyyil Muntazar, s. 29)

- Enbiya,105 - Andolsun, biz Zikir'den sonra Zebur'da da: "Şüphesiz Arz'a salih kullarım varisçi olacaktır" diye yazdık.

Ayette ki zikir manası Tevrat'tır. Kuranda yazan bu durum ise Mehdi hadislerinin israiliyat kaynaklı olmasının doğruluğuna işaret etmektetir. Ahir Zamanda Arz'a yani yeryüzüne hakim olacak salih kullar Mehdi ve talebeleridir.

...Yere 5. olarak ehli beytimden biri (Mehdi) hakim olacaktır.
(İmamı Rabbani, 2/251)

- Nisa,75 - Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve "Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli (koruyucu sahib) gönder, bize katından bir yardım eden yolla" diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz?

Ayette geçen koruyucu veli-sahip Mehdi As'dır.

- Ali İmran,81 - Hani Allah peygamberlerden 'kesin bir söz (misak)' almıştı: "Andolsun size Kitap ve hikmetten verip sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldiğinde, ona kesin olarak iman edecek ve ona yardımda bulunacaksınız." Demişti ki: "Bunu ikrar ettiniz ve bu ağır yükümü aldınız mı?" Onlar: "İkrar ettik" demişlerdi de "Öyleyse şahid olun, ben de sizinle birlikte şahid olanlardanım," demişti.

Ayette ki elçi Mehdi As'dır..

- Tevbe,32 - Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kâfirler istemese de Allah, kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor.

İslam hakmiyeti mutlaka olacak.

- Bakara,214 - ...sonunda elçi, beraberindeki mü'minlerle; "Allah'ın yardımı ne zaman?" diyordu. Dikkat edin. Şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır.

İnsanlar 1400 senesinde Mehdi'nin yanında toplanacaklardır. (Risaletül Huruc-ül Mehdi, sf. 108)

- Ali İmran,12 - İnkâr edenlere de ki: "Yakında yenilgiye uğratılacaksınız ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz." Ne kötü yataktır o.

Deccaliyet yenilecek, İslam dünyaya hakim olacak.

- Mücadele,21 - Allah yazmıştır: Andolsun, ben galip geleceğim ve elçilerim de....

Mehdi As'ı dünyaya hakim yapacak olan Allah'tır..
 


   
2014-07-06
YORUM YAP
Yorumlarınız onaylandıktan sonra yayına verilecektir. Uygun görülmeyen yorumlarınız yayınlanmayacaktır. Yasal zorunluluk olarak yorum yapan ziyaretçilerimizin IP bilgileri kayıt altına alınacaktır. Teşekkürler...

  Bu yazıya ilk yorumu yapmak ister misiniz?yazarın diğer yazıları
- Gerçek Atatürkçülük Dindar Olandır!
- Tek Çözüm İslam Birliği